Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Grażyna Poraj Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Grażyna Poraj Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki"— Zapis prezentacji:

1 Dr Grażyna Poraj Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki
Agresja jako rezultat kryzysu wychowania w rodzinie i szkole „Alarm dla przemocy i okrucieństwa rówieśniczego” – skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów Łódź 2006 Dr Grażyna Poraj Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

2 Problematyka wystąpienia
Analiza wyników badań uczniów szkół województwa łódzkiego Determinanty agresji Rodzina jako środowisko agresogenne Szkoła jako środowisko agresogenne Syndrom agresji u nauczycieli Identyfikacja celów agresji u młodzieży Kontrolowanie i socjalizacja agresji

3 1. Miejsce kontaktu z agresją i przemocą

4 2. Miejsce kontaktu z agresją i przemocą

5 3. Przejawy agresji w szkołach

6 4. Przejawy agresji w szkołach – z podziałem na płeć badanych uczniów

7 5. Zjawisko fali w szkołach

8 6. Zachowania agresywne u nauczycieli

9 Rodzina jako środowisko agresogenne
1. Nieprawidłowe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi 2. Akceptacja zachowań agresywnych i zachęcanie do nich 3. Dostarczanie dzieciom wzorców zachowań agresywnych

10 Krzywdzenie Zaniedbanie Średnia liczba 6,00 Kontrola 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 -1,00 -2,00 -3,00 -4,00 Agresja Wycofanie Zachowania prospołeczne Wykres 3. Wpływ przemocy rodzicielskiej, zaniedbania i kontroli na zachowania prospołeczne, wycofanie i poziom agresji dzieci ( Prino i Reyrot za: Krahe 2005 )

11 Szkoła jako środowisko agresogenne
Szkoła jako instytucja - przymus, ograniczenie samodzielności - anonimowość uczniów, rzeczowe stosunki z nauczycielami - przeciążenie uczniów, niewłaściwy proces oceniania Nieprawidłowe relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami - brak poszanowania godności uczniów - stosowanie presji dydaktycznej - krytykowanie, ośmieszanie - brak uznania dla osiągnięć uczniów - manieryzm, agresja fizyczna, słowna, pośrednia - role agresora i ofiary

12 Syndrom agresji u nauczycieli
Motywy wyboru zawodu nauczycielskiego Charakterystyka nauczycieli o wysokim syndromie agresji: - niska samoocena ( niezadowolenie z siebie ) - brak odporności na sytuacje trudne - niska wrażliwość na potrzeby innych - niska potrzeba afiliacji ( tendencja do izolowania się ) - koncentracja na sobie - sztywność, konfliktowość = brak szans na samorealizację zawodową

13 Identyfikacja celów agresji u uczniów
Przeżywanie radości ze zwyciężania ( agresja jako zabawa ) Unikanie obrażeń, przezwyciężanie strachu ( agresja jako obrona ) Wyrównywanie krzywd ( agresja jako reakcja na frustrację ) Badanie granic ( agresja jako „wywiad” - walka o władzę ) Pozyskanie zainteresowania i wsparcia ( agresja jako ukryte pragnienie miłości )

14 Kontrolowanie agresji
Program profilaktyki agresji w szkole: - budowanie środowiska wychowawczego - gratyfikacja potrzeb psychospołecznych uczniów - ustalanie jasnych dla wszystkich reguł postępowania i ich przestrzeganie - budowanie właściwych interakcji pomiędzy nauczycielami i uczniami - wypracowywanie bezpiecznego systemu oceniania - skuteczna współpraca z rodzicami - uczenie zachowań prospołecznych

15 Kontrolowanie agresji
Program interwencyjny w szkole: - diagnoza problemu w środowisku szkolnym - identyfikacja celów agresji - indywidualne programy interwencyjne - stosowanie mechanizmu „przerywania roli” - stała troska o przestrzeganie reguł ( granice i konsekwencje w atmosferze akceptacji i gratyfikacji potrzeb ucznia )


Pobierz ppt "Dr Grażyna Poraj Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google