Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3"— Zapis prezentacji:

1 Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3
Formy wsparcia dziecka i rodziny realizowane w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdańsku

2 System wspierania i pomocy DZIECKU I RODZINIE w Gdańsku

3 DZIECKO I RODZINA Kuratorzy sądowi
POMOC SPECJALISTYCZNA PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE Edukacja, wychowanie – szkoły, przedszkola DZIECKO I RODZINA Służba zdrowia - poradnie terapii rodzin, profilaktyczne, leczenia uzależnień Pomoc społeczna Organizacje pozarządowe – organizacja czasu wolnego, inna działalność wspierająca Służby mundurowe – straż miejska, policja Inne (formy aktywności samorządowej i lokalnej)

4 Model pomocy dziecku i rodzinie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Gdańsku

5

6 W odpowiedzi na potrzeby następujące formy pomocy:
naszych klientów proponujemy następujące formy pomocy:

7 Dla dziecka w wieku od 0 do 6 lat
Diagnoza wielospecjalistyczna : psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna Indywidualne konsultacje Indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna Terapia grupowa : Grupa wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku 2 do 4 lat z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodziców Grupa integracyjna wspomagania rozwoju dzieci w wieku 5 do 7 lat i wspierania ich rodziców w kompetencjach wychowawczych Grupa diagnostyczno – terapeutyczna dla dzieci w wieku 4 do 6 lat i ich rodziców Grupa dla dzieci 6 letnich „Kinezjologia edukacyjna w edukacji wczesnoszkolnej” Badania przesiewowe /na zgłoszenie przedszkoli, za zgodą, rodziców Obserwacja dzieci na terenie przedszkola

8 Dla dzieci w wieku szkolnym
- Wielospecjalistyczna diagnoza trudności szkolnych i emocjonalnych: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna w tym dzieci słabo widzących i słabo słyszących - Terapia indywidualna psychologiczna i pedagogiczna w tym słabo widzących i słabo słyszących Grupowa terapia pedagogiczna dla dzieci z klas IV – V z trudnościami w nauce czytania i pisania Grupa psychoedukacyjna dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi z klas IV – VI Grupa wyrównująca szanse edukacyjne dla dzieci sześcioletnich z trudnościami w nauce Warsztaty psychologiczne dla klas: integracyjne, profilaktyczne z zakresu uzależnień, agresji i depresji, interwencyjne będące odpowiedzią na kryzys w klasie

9 Grupa twórczego myślenia

10 Propozycje dla rodziny
Konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, lekarskie Dyżury na terenie przedszkoli i szkół Wykłady tematyczne dla rodziców m. in. na temat : - przeciwdziałania depresji i jej skutkom, - dorastania, - nadpobudliwości psychoruchowej, - dojrzałości szkolnej Interwencje dla rodzin w sytuacji kryzysu Konsultacje i spotkania terapeutyczne dla rodzin Cykl psychoedukacyjny „Szkoła dla Rodziców” Pomoc metodą videotreningu komunikacji Cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową

11 Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

12 Zespoły interdyscyplinarne na terenie poradni i szkoły.
- Cel: rozwiązywanie problemów ucznia i rodziny. Skład: dyrektor poradni, psycholog i pedagog, którzy diagnozowali problem dziecka na terenie poradni, pedagog szkolny, wychowawca, wybrani nauczyciele przedmiotowi, kurator sądowy, pracownik socjalny, lekarz specjalista, rodzice, uczeń (jeśli jest to wskazane),

13 Utrudnienia w udzielaniu pomocy rodzinie
Brak gotowości do zmian w rodzinie ( wówczas szkoła prosi o wgląd sądu w sytuację rodzinną dziecka) Trudności we współpracy między instytucjami, które są do tego powołane ( sądownictwo, opieka społeczna, służba zdrowia, oświata) Niewystarczająca ilość miejsc świadczących bezpłatną terapię rodzinną Oczekiwanie natychmiastowych zmian –trudności w rozumieniu jej psychologicznego mechanizmu i wytrwałości w procesie pomocy rodzinie Trudności nauczycieli w rozumieniu objawów dziecka jako zaburzeń, a nie jego złej woli czy tylko braku wychowania

14 Propozycje zmian koordynacja współpracy między oświatą, sądownictwem, pomocą społeczną i służbą zdrowia zwiększenie dostępności do bezpłatnej terapii rodzin psychoedukacja rodziców i nauczycieli w zakresie psychologicznych mechanizmów zapobiegania i terapii zaburzeń zachowania i emocji

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Lucyna Maculewicz - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3"

Podobne prezentacje


Reklamy Google