Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola poradni w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego dyrektorom w zakresie pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola poradni w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego dyrektorom w zakresie pomocy."— Zapis prezentacji:

1 Rola poradni w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego dyrektorom w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Opracowała: Krystyna Waszkowska- Wójcik

2 Rozp. MEN z dn. 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych udzielają dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

3 - wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych, - współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planu działań wspierających, - współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej - wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny - wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiazywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych - udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach

4 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: - informują rodziców o zadaniach przedszkola, sukcesach i kłopotach dzieci, - włączają rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci - zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola

5 Diagnoza Grupy wsparcia Konsultacje Mediacje Interwencje kryzysowe Profilaktyka Szkolenia Opieka Wychowanie Nauczanie

6 Wygotski – psycholog, pedagog radziecki Samoregulacja Poznanie Komunikacja

7 kto jest klientem /odbiorcą /usług przedszkola i poradni ? RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKO jest podmiotem oddziaływań Rodzic/prawny opiekun jest odpowiedzialny za dziecko

8 Przedszkole Poradnia Diagnoza, wsparcie, wspomaganie Opieka, kształcenie, wsparcie

9 POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA diagnoza wsparcie dziecka procesu grupowego modelowanie pracy nauczyciela konsultacje psychoterapia interwencje kryzysowe warsztaty tematyczne grupa wsparcia

10 diagnoza /gr.diagnosis/ - rozpoznanie potencjału dziecka, aktualnych możliwości rozwojowych zalecenia – obejmują rozwijanie, doskonalenie słabiej rozwijających się sfer, bazowanie na mocnych stronach NIE SĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI Proces kształcenia, wychowania dzieje się w kontakcie, spotkaniu dwojga ludzi /integracja emocji, myślenia i działania/

11 Wygotski praca z dzieckiem w strefie najbliższego rozwoju Praca nauczycieli przedszkola i pracowników poradni na rzecz dziecka, wspierania jego optymalnego rozwoju - w strefie najbliższego rozwoju rodziny zespołu nauczycieli

12 Psycholog, pedagog, logopeda – ocenia poziom rozwoju, odnosi się do norm rozwojowych, prawidłowości rozwoju, opisuje mechanizmy funkcjonowania dziecka Psychoterapeuta – pomaga zrozumieć sytuację, wprowadzić zmianę w życiu, rozwiązać problem, który powoduje cierpienie; wspiera klienta w jego dążeniu do lepszej jakości życia, równowagi między samookreśleniem a zdolnościami adaptacyjnymi Superwizor – wspomaga psychoterapeutę w procesie uczenia się, tak by ten w toku rozwoju zawodowego stale wzbogacał własne umiejętności. Rosnące kompetencje psychoterapeuty służą dobru klienta.


Pobierz ppt "Rola poradni w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz udzielaniu wsparcia merytorycznego dyrektorom w zakresie pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google