Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA Prezentacja: Justyna Renkas i Monika Siuchta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA Prezentacja: Justyna Renkas i Monika Siuchta."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA Prezentacja: Justyna Renkas i Monika Siuchta

2 Trochę o nas Program STACJA Kim jesteśmy

3 Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych takich jak, bezdomność, uzależnienia, przemoc w rodzinie; Ograniczenie zjawisk narkomanii, alkoholizmu, przestępczości wśród dzieci i młodzieży ulicy; Zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV i innymi STI wśród dzieci i młodzieży ulicy; Ograniczenie zjawiska prostytucji dzieci i młodzieży na terenie Warszawy; Profilaktyka zjawiska wykorzystywania dzieci i młodzieży do prostytucji. Trochę o nas Nasze cele Program STACJA

4 Praca bezpośrednio w środowisku dzieci i młodzieży ulicy metodą streetworkingu; Prowadzenie bezpłatnego i anonimowego hostelu interwencyjnego oraz świetlicy; Prowadzenie telefonu interwencyjnego (SMS); Udzielanie wsparcia indywidualnego; Tworzenie lobbingu na rzecz dzieci ulicy, młodzieży oraz młodych dorosłych. Trochę o nas Co robimy Program STACJA

5 Bezpośrednie docieranie do dzieci i młodzieży ulicy (parki, ulice, salony gier, dworce); Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów; Działalność edukacyjna, informacyjna, prewencyjna, interwencyjna (ulotki, pakiety ochronne); Dyżury dwuosobowe (damsko-męskie); Około 5 - 8 kontaktów / wyjście; 3-4 wyjścia na tydzień o zróżnicowanych porach. Co robimy ? Praca streetworkerów – nasze standardy Program STACJA

6 Klienci – dzieci i młodzież do 22 r.ż. w sytuacji kryzysowej; Bezpłatny, anonimowy nocleg; Możliwość umycia się, wyprania rzeczy, otrzymania posiłku; Wsparcie psychiczne, porada prawna, medyczna, socjalna, doradztwo zawodowe; Zajęcia edukacyjno-rozwojowe; Dwie sypialnie - dla chłopców i dziewcząt (razem 10 miejsc); 2 prysznice i 2 toalety; Pokój do zajęć dziennych (świetlica); Pokój do rozmów indywidualnych. Co robimy ? Prowadzenie Hostelu Interwencyjnego Program STACJA

7 Zapewnienie klientom podstawowych potrzeb tj.: poczucie bezpieczeństwa, wykąpanie się, otrzymanie posiłku, spędzenia spokojnie nocy; Zdiagnozowanie problemu, jakiego doświadcza klient; Opracowanie indywidualnego planu działania; Znalezienie najlepszego wyjścia z trudnej / kryzysowej sytuacji; Skierowanie do instytucji lub organizacji specjalizujących się w problemie klienta. Co robimy ? Nasza pomoc interwencyjna Program STACJA

8 Trudna sytuacja rodzinna, przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne dzieci przez osoby im bliskie; Problemy szkolne połączone z brakiem wsparcia w rodzinie; Brak zainteresowania dzieckiem lub nadopiekuńczość ze strony najbliższych, nadmierne wymagania; Uzależnienia; Nieumiejętność przystosowania się do norm i reguł w instytucjach opiekuńczych, w których przebywają; Chęć zarobku. Z naszych doświadczeń Co może skłaniać dzieci i młodzież do przebywania na ulicy ? Program STACJA

9 Badania powstały w ramach ewaluacji wewnętrznej w sierpniu 2007 roku; Grupa badawcza 683 osób; Osoby korzystające z oferty hostelu w czasie: 07.05.2004 -08.08.2007; Analiza kart przyjęć. Analiza badań własnych - ewaluacja Program STACJA Z naszych doświadczeń

10 Pierwsze rezultaty Program STACJA

11 Pierwsze rezultaty Program STACJA

12 Pierwsze rezultaty Program STACJA

13 Pierwsze rezultaty Program STACJA

14 Pierwsze rezultaty Program STACJA

15 Pierwsze rezultaty Program STACJA

16 Praca z młodymi osobami, które od wielu lat prostytuują się, nie mają wsparcia rodziny, nie uczą się ani nie pracują; stworzenie atrakcyjnej alternatywy sposobu zarabiania pieniędzy; Dotarcie do najmłodszej grupy osób prostytuujących się, czyli osób poniżej 15 roku życia, Nowe sposoby kontaktowania się klientem – Internet, Uwrażliwienie społeczeństwa, administracji publicznej na zagrożenia wynikające z przebywania na ulicy (alkohol, narkotyki, prostytucja), Uświadomienie społeczeństwa, administracji publicznej konieczności stosowania nowatorskich metod pracy socjalnej – harm reduction. Problemy Wyzwania dla Programu STACJA Program STACJA

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA Hostel Interwencyjny ul.Wspólna 65 lok.19 00-687 Warszawa tel. interwencyjny: 0 507 540 887 www.programstacja.org.pl e-mail: info@programstacja.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program STACJA Prezentacja: Justyna Renkas i Monika Siuchta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google