Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Program STACJA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Program STACJA”"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Program STACJA”
Prezentacja: Justyna Renkas i Monika Siuchta

2 „Program STACJA” Trochę o nas
Kim jesteśmy

3 „Program STACJA” Trochę o nas
Nasze cele Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych takich jak, bezdomność, uzależnienia, przemoc w rodzinie; Ograniczenie zjawisk narkomanii, alkoholizmu, przestępczości wśród „dzieci i młodzieży ulicy”; Zmniejszenie liczby zakażeń wirusem HIV i innymi STI wśród „dzieci i młodzieży ulicy”; Ograniczenie zjawiska prostytucji dzieci i młodzieży na terenie Warszawy; Profilaktyka zjawiska wykorzystywania dzieci i młodzieży do prostytucji.

4 „Program STACJA” Trochę o nas
Co robimy Praca bezpośrednio w środowisku „dzieci i młodzieży ulicy” metodą streetworkingu; Prowadzenie bezpłatnego i anonimowego hostelu interwencyjnego oraz świetlicy; Prowadzenie telefonu interwencyjnego (SMS); Udzielanie wsparcia indywidualnego; Tworzenie lobbingu na rzecz „dzieci ulicy”, młodzieży oraz młodych dorosłych.

5 Praca streetworkerów – nasze standardy
„Program STACJA” Co robimy ? Praca streetworkerów – nasze standardy Bezpośrednie docieranie do „dzieci i młodzieży ulicy” (parki, ulice, salony gier, dworce); Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów; Działalność edukacyjna, informacyjna, prewencyjna, interwencyjna (ulotki, pakiety ochronne); Dyżury dwuosobowe (damsko-męskie); Około kontaktów / wyjście; 3-4 wyjścia na tydzień o zróżnicowanych porach.

6 Prowadzenie Hostelu Interwencyjnego
„Program STACJA” Co robimy ? Prowadzenie Hostelu Interwencyjnego Klienci – dzieci i młodzież do 22 r.ż. w sytuacji kryzysowej; Bezpłatny, anonimowy nocleg; Możliwość umycia się, wyprania rzeczy, otrzymania posiłku; Wsparcie psychiczne, porada prawna, medyczna, socjalna, doradztwo zawodowe; Zajęcia edukacyjno-rozwojowe; Dwie sypialnie - dla chłopców i dziewcząt (razem 10 miejsc); 2 prysznice i 2 toalety; Pokój do zajęć dziennych (świetlica); Pokój do rozmów indywidualnych.

7 Nasza pomoc interwencyjna
„Program STACJA” Co robimy ? Nasza pomoc interwencyjna Zapewnienie klientom podstawowych potrzeb tj.: poczucie bezpieczeństwa, wykąpanie się, otrzymanie posiłku, spędzenia spokojnie nocy; Zdiagnozowanie problemu, jakiego doświadcza klient; Opracowanie indywidualnego planu działania; Znalezienie najlepszego wyjścia z trudnej / kryzysowej sytuacji; Skierowanie do instytucji lub organizacji specjalizujących się w problemie klienta.

8 Co może skłaniać dzieci i młodzież do przebywania na ulicy ?
„Program STACJA” Z naszych doświadczeń Co może skłaniać dzieci i młodzież do przebywania na ulicy ? Trudna sytuacja rodzinna, przemoc, w tym wykorzystywanie seksualne dzieci przez osoby im bliskie; Problemy szkolne połączone z brakiem wsparcia w rodzinie; Brak zainteresowania dzieckiem lub nadopiekuńczość ze strony najbliższych, nadmierne wymagania; Uzależnienia; Nieumiejętność przystosowania się do norm i reguł w instytucjach opiekuńczych, w których przebywają; Chęć zarobku.

9 Analiza badań własnych - ewaluacja
„Program STACJA” Z naszych doświadczeń Analiza badań własnych - ewaluacja Badania powstały w ramach ewaluacji wewnętrznej w sierpniu 2007 roku; Grupa badawcza 683 osób; Osoby korzystające z oferty hostelu w czasie: ; Analiza kart przyjęć.

10 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

11 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

12 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

13 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

14 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

15 „Program STACJA” Pierwsze rezultaty

16 Wyzwania dla „Programu STACJA”
„Program STACJA” Problemy Wyzwania dla „Programu STACJA” Praca z młodymi osobami, które od wielu lat prostytuują się, nie mają wsparcia rodziny, nie uczą się ani nie pracują; stworzenie atrakcyjnej alternatywy sposobu zarabiania pieniędzy; Dotarcie do najmłodszej grupy osób prostytuujących się, czyli osób poniżej 15 roku życia, Nowe sposoby kontaktowania się klientem – Internet, Uwrażliwienie społeczeństwa, administracji publicznej na zagrożenia wynikające z przebywania na ulicy (alkohol, narkotyki, prostytucja), Uświadomienie społeczeństwa, administracji publicznej konieczności stosowania nowatorskich metod pracy socjalnej – harm reduction.

17 e-mail: info@programstacja.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program „STACJA” Hostel Interwencyjny ul.Wspólna 65 lok Warszawa tel. interwencyjny: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Program STACJA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google