Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym"— Zapis prezentacji:

1 Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym
Anna Maria Piotrzkowska

2 Zachowania ryzykowne Palenie tytoniu, Używanie alkoholu,
Używanie innych środków psychoaktywnych, Zachowania agresywne i przestępcze,

3 Motywy skłaniające do picia alkoholu:
Zmniejszenie zahamowań, Nabranie śmiałości w kontaktach z innymi, Nawiązywanie znajomości, Wprawienie się w stan podniecenia, Dla odprężenia się, dla zabawy, Z ciekawości, z nudów, Zmniejszenie lęku, „Ponieważ wszyscy piją” Bunt młodzieńczy.

4 Motywy sięgania po środki psychoaktywne:
ucieczka od problemów rodzinnych i szkolnych, ucieczka od pustki, nudy i monotonności, ucieczka od samotności i leku, upodabnianie się do innych członków grupy rówieśniczej, aby uzyskać ich uznanie i przyjaźń, poczucie bezsensu życia, pustki wewnętrznej, ciekawość jak działa narkotyk, chęć przeżycia czegoś niezywkłego, pokazania się jako osoba ważna, ciekawa, wyróżniająca się ponad przeciętność.

5 Do czynników ryzyka należą:
Zaburzenia więzi miedzy rodzicami i dziećmi, Wysoki poziom konfliktów w rodzinie, Zaburzenia w pełnieniu ról ojca, matki, Niejasny system wymagań stawianych dziecku, Brak dyscypliny i kontroli lub nadmiernie surowa, Niekonsekwencja w wychowaniu, Tolerancja wobec zachowań ryzykownych dzieci, Rodzice jako wzorce nieprawidłowych zachowań.

6 Cele wychowania fizycznego
Kształtowanie sprawności: funkcjonalnej organizmu kondycyjno-koordynacyjnej Kształtowanie umiejętności: działanie na rzecz zdrowia ruchowych utylitarnych sportowych wykorzystywania opanowanych indywidualnych i zespołowych form ruchu

7 Cele wychowania fizycznego
przekazywanie wiadomości związanych z: funkcjonowaniem organizmu, kształtowaniem sprawności, organizacja zajęć ruchowych w czasie wolnym, Działania wychowawcze związane z kształtowaniem: samodyscypliny, nawyku samokontroli i samooceny, poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka, podstawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności,

8 Istota wychowania fizycznego
Aktywność, która dostarcza radość, zadowolenie, przyjemne wrażenia, umożliwia odprężenie, relaks, obniżenie samokontroli emocjonalnej, Dobrowolność – poczucie swobody wyboru i możliwości działania w zgodzie z własnymi preferencjami i zamiłowaniami (nowa podstawa programowa) Odmienność w stosunków do innych przedmiotów, Zabawa i rozrywka: możliwość przeniesienia się w inną rzeczywistość (świat zabawy) Kształtowanie stosunków międzyludzkich – integracji społecznej,

9 Nowa podstawa programowa Edukacja Zdrowotna
zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki, omówić sposoby redukowania nadmiernego stresu i radzenia sobie ze stresem w sposób konstruktywny, omówić znaczenie dla zdrowia dobrych relacji z innymi ludźmi, z rodzicami, rówieśnikami odmiennej i tej samej płci, wyjaśnić, w jaki sposób może dawać i otrzymać wsparcie społeczne, wyjaśnić, co oznacza zachowanie asertywne i podać jego przykłady, omówić szkody zdrowotne i społeczne związane z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych, wyjaśnić dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykowanych,

10 Nowa podstawa programowa cd.
wyjaśnić czym jest zdrowie, wymienić czynniki, które wpływają pozytywnie i negatywnie na zdrowie i samopoczucie, wskazać na które ma wpływ, wymienić zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu, wyjaśnić na czym polegają i od czego zależą wybory korzystne dla zdrowia, identyfikować swoje mocne i słabe strony, wspierać mocne i pracować nad słabymi, omówić konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

11 Literatura Demel M. Skład A.: Teoria wychowania fizycznego. PWN W-wa 1974 Nowa Podstawa Programowa


Pobierz ppt "Aktywność fizyczna jako przeciwdziałanie problemom wychowawczym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google