Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY RÓŻNE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY RÓŻNE."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY RÓŻNE

2 AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela mianowanego - 184 na stopień nauczyciela dyplomowanego - 59

3 Obszary pożądanych zmian:
Przygotowywać zaświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola z większą starannością i dokładnością w zakresie: daty wystawienia zaświadczenia daty dokonania oceny dorobku zawodowego i daty otrzymania tej oceny przez nauczyciela informacji dotyczącej nauczanego przedmiotu ze wskazaniem typu szkoły w przypadku zespołu szkół

4 Opisy i analizy potwierdzające spełnianie wymagań określonych rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego powinny zawierać merytoryczną analizę nie wszystkich działań nauczyciela realizowanych w szkole lecz tych, które potwierdzają jego pomysłowość, kompetencje, kreatywność i nowatorskie rozwiązania. Opisy i analizy przedstawione przez nauczyciela powinny umożliwić komisji znalezienie odpowiedzi nie tylko na pytanie, co zrobił nauczyciel, ale również jaki był cel tego działania, z czego wynikał, jak nauczyciel realizował działanie i jakie są jego efekty.

5 Realizację danego działania przywoływać tylko w jednym punkcie wymagań
W § 8 ust. 2 pkt. 4a dotyczącym opracowania i wdrażania programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych należy zwrócić uwagę by opisywane działania były zaplanowane, systematyczne i wieloetapowe Przywołując kolejne formy doskonalenia zawodowego należy wykazać się praktycznym wykorzystaniem zdobytych podczas szkoleń umiejętności ze wskazaniem efektów.

6 ODZNACZENIA I NAGRODY

7 Rodzaj odznaczenia/nagrody Liczba wniosków złożonych
Lp. Rodzaj odznaczenia/nagrody Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez komisję w Delegaturze Liczba wniosków odrzuconych z powodów formalnych 1. Złoty Krzyż Zasługi 16 14 2. Srebrny Krzyż Zasługi 29 15 3. Brązowy Krzyż Zasługi 60 26 1 4. Medal Złoty za Długoletnią Służbę 120 57 5. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę 176 64 6. Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 114 47 Razem 515 223 2 7. Medal Komisji Edukacji Narodowej 133 54 20 8. Nagrody Ministra Edukacji Narodowej 4 9. Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty 51 7 Ogółem: 713 288 38

8 Uwagi dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
brak wskazania wymaganego stażu pracy; ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania; często uzasadnienie wniosku jest tylko „wyliczanką” sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela;

9 Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej
ocena pracy nauczyciela niegodna z rozporządzeniem (powinna być najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty dokonania ); brak daty dokonania oceny pracy;( oceny pracy z lat 90) brak wskazania miejsca urodzenia; brak określenia stażu pracy; brak opinii rady pedagogicznej; brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWY RÓŻNE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google