Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY RÓŻNE. AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela mianowanego - 184 na stopień nauczyciela dyplomowanego - 59.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY RÓŻNE. AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela mianowanego - 184 na stopień nauczyciela dyplomowanego - 59."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY RÓŻNE

2 AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela mianowanego - 184 na stopień nauczyciela dyplomowanego - 59

3 Obszary pożądanych zmian: Przygotowywać zaświadczenia dyrektora szkoły/przedszkola z większą starannością i dokładnością w zakresie: daty wystawienia zaświadczenia daty dokonania oceny dorobku zawodowego i daty otrzymania tej oceny przez nauczyciela informacji dotyczącej nauczanego przedmiotu ze wskazaniem typu szkoły w przypadku zespołu szkół

4 Opisy i analizy potwierdzające spełnianie wymagań określonych rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego powinny zawierać merytoryczną analizę nie wszystkich działań nauczyciela realizowanych w szkole lecz tych, które potwierdzają jego pomysłowość, kompetencje, kreatywność i nowatorskie rozwiązania. Opisy i analizy przedstawione przez nauczyciela powinny umożliwić komisji znalezienie odpowiedzi nie tylko na pytanie, co zrobił nauczyciel, ale również jaki był cel tego działania, z czego wynikał, jak nauczyciel realizował działanie i jakie są jego efekty.

5 Realizację danego działania przywoływać tylko w jednym punkcie wymagań W § 8 ust. 2 pkt. 4a dotyczącym opracowania i wdrażania programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych należy zwrócić uwagę by opisywane działania były zaplanowane, systematyczne i wieloetapowe Przywołując kolejne formy doskonalenia zawodowego należy wykazać się praktycznym wykorzystaniem zdobytych podczas szkoleń umiejętności ze wskazaniem efektów.

6 ODZNACZENIA I NAGRODY

7 Lp.Rodzaj odznaczenia/nagrody Liczba wniosków złożonych Liczba wniosków pozytywnie zaopiniowanych przez komisję w Delegaturze Liczba wniosków odrzuconych z powodów formalnych 1.Złoty Krzyż Zasługi1614 2.Srebrny Krzyż Zasługi2915 3.Brązowy Krzyż Zasługi60261 4.Medal Złoty za Długoletnią Służbę120571 5.Medal Srebrny za Długoletnią Służbę17664 6.Medal Brązowy za Długoletnią Służbę11447 Razem5152232 7.Medal Komisji Edukacji Narodowej1335420 8.Nagrody Ministra Edukacji Narodowej1442 9.Nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty51714 Ogółem:71328838

8 Uwagi dotyczące wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej brak wskazania wymaganego stażu pracy; ogólnikowe i lakoniczne uzasadnienia opisujące przebieg pracy zawodowej, samokształcenie i doskonalenie zawodowe, bez wskazania konkretnych zasług i osiągnięć na rzecz oświaty i wychowania; często uzasadnienie wniosku jest tylko wyliczanką sukcesów i osiągnięć, a nie wartościującym opisem istotnych osiągnięć nauczyciela;

9 Uwagi dotyczące wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej ocena pracy nauczyciela niegodna z rozporządzeniem ( powinna być najwyższa ocena pracy - wyróżniająca lub szczególnie wyróżniająca, w zależności od daty dokonania ); brak daty dokonania oceny pracy;( oceny pracy z lat 90) brak wskazania miejsca urodzenia; brak określenia stażu pracy; brak opinii rady pedagogicznej; brak oddzielenia zasług i osiągnięć po przyznanej wcześniej nagrodzie Ministra Edukacji Narodowej.

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SPRAWY RÓŻNE. AWANS ZAWODOWY na stopień nauczyciela mianowanego - 184 na stopień nauczyciela dyplomowanego - 59."

Podobne prezentacje


Reklamy Google