Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Awans zawodowy nauczycieli -kilka uwag

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Awans zawodowy nauczycieli -kilka uwag"— Zapis prezentacji:

1 Awans zawodowy nauczycieli -kilka uwag

2 Kwalifikacje Nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje w dniu postępowania. W 2 przypadkach stwierdzono zakończenie stażu i wydanie oceny dorobku zawodowego nauczycielom, którzy nie posiadali kwalifikacji do zajmowanego stanowiska. Zdarzają się przypadki rozpoczynania stażu przez nauczycieli, którzy nie posiadali wymaganych kwalifikacji w dniu rozpoczęcia stażu.

3 Procedury rozpatrywania wniosków nauczycieli
W postępowaniach kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego nie zawsze przeprowadzana jest analiza formalna. Brakuje także opracowanych procedur przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych w szkołach i placówkach. Nie zawsze sporządzane protokoły zawierają wszystkie niezbędne informacje wymagane przepisami prawa.

4 Procedury rozpatrywania wniosków nauczycieli
W br. komisje kwalifikacyjne stwierdziły zamieszczanie przez nauczycieli w dokumentacji wniosków materiałów skopiowanych z internetu. W dalszym ciągu nauczycielki ubiegające się o awans nie zamieszczają dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska. W dokumentacji wniosków zdarzają się opisy i analizy realizacji zadań wynikających z obowiązkowej współpracy nauczycieli z poradnią lub pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów.

5 Procedury rozpatrywania wniosków nauczycieli
W aktach nadania stopnia nauczyciela kontraktowego w lewym górnym rogu należy wpisać nazwę organu nadającego stopień nauczyciela kontraktowego Dyrektor Szkoły ……, a nie pieczętować aktów pieczęcią szkoły.

6 Procedury rozpatrywania wniosków nauczycieli
Wiele zaświadczeń dyrektorów o zatrudnieniu nauczycieli załączanych do wniosków nie spełnia wymagań określonych w przepisach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli m.in.: nie zawierają dat rozpoczęcia i zakończenia stażu, brak informacji o przyczynach wydłużenia stażu, daty otrzymania oceny dorobku zawodowego nauczyciela

7 Dylematy nauczycieli ubiegających się o awans
Nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach w wymiarze co najmniej ½ etatu może rozpocząć staż na kolejny stopień awansu. Powinien zwrócić się do Kuratora o wskazanie szkoły, której dyrektor będzie wykonywał zadania związane z procedurą awansową. Nauczyciel zmieniający w trakcie stażu szkołę kontynuuje rozpoczęty staż, o ile otrzyma pozytywna ocenę dorobku zawodowego za tę część realizacji stażu.

8 Dylematy nauczycieli ubiegających się o awans
Nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce bez wymaganych kwalifikacji (po uzyskaniu zgody kuratora) nie może rozpocząć stażu. Zmiana dyrektora na stanowisku nie powoduje anulowania odbytej części stażu przez nauczyciela. Nauczyciel kontynuuje staż zgodnie z zatwierdzonym planem rozwoju zawodowego.

9 Awans zawodowy nauczycieli
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Awans zawodowy nauczycieli -kilka uwag"

Podobne prezentacje


Reklamy Google