Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA"— Zapis prezentacji:

1 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

2 Podstawy prawne Łyk historii Pojęcia związane z awansem Stopnie awansu zawodowego nauczyciela. Pułapki awansu zawodowego nauczyciela. Za ile? Dyplomowany i co dalej?

3 Ustawa z 26.I.1982 KN Ustawa z 18.II.2000 KN zm
Ustawa z KN zm Rozp. MEN z r w sprawie stopni awansu Rozp MENiS z zmieniające rozp. w sprawie stopni awansu Rozp MENiS z zmieniające rozp. w sprawie stopni awansu Rozp MEN z zmieniające rozp. w sprawie stopni awansu

4 18.II.2000 * Oddzielenie formy nawiązania stosunku pracy od stopnia awansu * Ustawowy wzrost wynagrodzeń, a ich wysokość uzależniono od posiadanego stopnia awansu zawodowego *Akt nadania stopnia zawodowego to rodzaj certyfikatu pochodzący od władzy publicznej, mającego formę decyzji administracyjnej *Nie traci się nadanego stopnia nawet w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej o ile był nadany zgodnie z prawem. * Rozpoczynając pracę jesteś zobowiązany do wkroczenia na ścieżkę awansu zawodowego

5 Awans – jest to powierzenie komuś albo objecie przez kogoś wyższeo stanowiska
DOROBEK ZAWODOWY NAUCZYCIELA – trwale, potwierdzone i pozytywnie ocenione rezultaty pracy nauczyciela na płaszczyźnie rozwoju i sukcesów jego wychowanków oraz w odniesieniu do rozwoju szkoły, wzbogacanie metod, organizacji i warsztatu pracy własnej innych nauczycieli DOSKONALENIE ZAWODOWE – to podnoszenie kwalifikacji i kompetencji za pośrednictwem różnych form doskonalenia i samokształcenia

6 STOPNIE AWANSU ZAWODOWEGO
KN rdz.3 art.. 9a-9h 1. NAUCZYCIEL STAŻYSTA (9mc) 2. NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY (2 lata i 9mc) po 2 latach 3. NAUCZYCIEL MIANOWANY (2 lata i 9mc) po roku 4. NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY Profesor oświaty – tytuł honorowy, może być nadany nauczycielowi dyplomowanemu i nie zmienia stopnia awansu zawodowego posiadanego przez nauczyciela

7 Stażysta art. 9d 1. Rozpoczyna staż bez składania wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego 2. W terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedkłada dyrektorowi projekt planu rozwoju zawodowego. 3. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego albo zwraca do poprawy. 4. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego . 5. W terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego . 6.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego. (r.3a, a.9d, p7

8 KONTRAKTOWY art. 9d 1. Rozpoczyna staż od złożeniania wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego i dołącza plan rozwoju zawodowego 2. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego albo zwraca do poprawy. 3. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego . 4. W terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego . 5.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego do organu prowadzącego szkołę. (r.3a, a.9d, p7

9 MIANOWANY art. 9d 1. Rozpoczyna staż od złożeniania wniosku w ciągu 14 dni od rozpoczęcia roku szkolnego i dołącza plan rozwoju zawodowego 2. W terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć dyrektor zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego albo zwraca do poprawy. 3. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego . 4. W terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego . 5.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w terminie 3 lat uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. (r.3a, a.9d, p7

10 Pułapki Nieznajomość przepisów oświatowych
Kopiowanie dokumentów innych ludzi Daty na dokumentach Dostosowywanie swojej dokumentacji do aktualnie obowiązujących przepisów

11

12 Dyplomowany i co dalej? Wypalenie zawodowe Awans poziomy Fizyczne –
zmęczenie, ból głowy, bezsenność Behawioralne - złość, zmienność zachowania Psychologiczne – przygnębienie, znudzenie, zniechęcenie Edukator Egzaminator Ekspert Doradca metodyczny Konsultant

13 Dlatego od osób wykonujących zawód nauczyciela wymaga się tak wiele.
Osobowy rozwój ucznia najefektywniej może być wspomagany przez bardziej dojrzałe osoby. Dlatego od osób wykonujących zawód nauczyciela wymaga się tak wiele. Każdy nauczyciel wywiera wpływ wychowawczy, każdy, więc musi wymagać od siebie. Nauczyciel, czy tego chce, czy nie, zawsze wywiera wpływ na uczniów - zarówno wtedy, kiedy działa właściwie, jak i wtedy, gdy postępuje nagannie - tym samym wpływa na zachowania, sposób myślenia i obyczaje młodzieży. W wychowaniu szkolnym chodzi o to, aby ten wpływ był pozytywny; aby był podporządkowany misji wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia jako człowieka". Biblioteczka reformy, Ministerstwo Edukacji Narodowej – o wychowaniu w szkole nr 13, Wzór osobowy nauczyciela, Warszawa 1999, s.61


Pobierz ppt "AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google