Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zanim wybierzesz program nauczania Szkolenie dotyczące miejsca i roli programów nauczania w zreformowanej szkole PODN Wodzisław Śląski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zanim wybierzesz program nauczania Szkolenie dotyczące miejsca i roli programów nauczania w zreformowanej szkole PODN Wodzisław Śląski."— Zapis prezentacji:

1 Zanim wybierzesz program nauczania Szkolenie dotyczące miejsca i roli programów nauczania w zreformowanej szkole PODN Wodzisław Śląski

2 Zanim wybierzesz program nauczania Definicje programu nauczania: - Przedstawia cele, treści oraz metody nauczania i uczenia się danego przedmiotu, niekiedy również wyniki, które powinny być osiągnięte przez uczniów - Wincenty Okoń - Obejmuje cele, materiał nauczania, proces dydaktyczny oraz ewaluację. Odpowiada na pytania: po co uczyć?, czego uczyć?, jak uczyć? – Krzysztof Kruszewski - To zestaw tekstów, które ukazują zakres i porządek treści nauczania; wytyczne programowe; inwentarz materiału; podręcznik szkolny; konkretny plan zajęć z uczniami; standardy wymagań – Bolesław Niemierko

3 Zanim wybierzesz program nauczania ::: Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2009 r.)

4 Zanim wybierzesz program nauczania Uzasadnienie zmian: - zmiany wprowadzone w 2009 r. mają związek z nowym kształtem podstawy programowej kształcenia ogólnego, która zawiera precyzyjnie opisane wymagania (dotychczas to program nauczania był uszczegółowieniem podstawy) - nowa konstrukcja podstawy programowej wymusiła, by program nauczania zawierał sposoby osiągania celów oraz uwzględniał możliwości konkretnych uczniów (indywidualizacja)

5 Zanim wybierzesz program nauczania ::: Analiza rozporządzenia: Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły (dotychczas MEN), na wniosek nauczyciela lub nauczycieli

6 Zanim wybierzesz program nauczania Program nauczania ogólnego może być dopuszczony do użytku w danej szkole jeżeli: - stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 r.

7 Zanim wybierzesz program nauczania - zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany d) opis założonych osiągnięć ucznia e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

8 Zanim wybierzesz program nauczania - jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

9 Zanim wybierzesz program nauczania Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor może zasięgnąć opinii: - nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu, lub - konsultanta lub dorady metodycznego, lub - zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego

10 Zanim wybierzesz program nauczania ::: Wybór programu nauczani – co może nauczyciel ? Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami Może również zaproponować program opracowany przez innego autora lub Może zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami

11 Zanim wybierzesz program nauczania ::: Program nauczania: - Jest komponentem szkolnego zestawu programów nauczania - Musi uwzględniać misję szkoły - Opisuje, w jaki sposób zostaną zrealizowane treści nauczania wskazane w podstawie programowej kształcenia ogólnego

12 Zanim wybierzesz program nauczania ::: Nauczyciele klas w których obowiązuje dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego mogą wybierać programy z tego wykazu, przy czym programy wpisane do tych wykazów również wymagają dopuszczenia do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły.

13 Zanim wybierzesz program nauczania Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zanim wybierzesz program nauczania Szkolenie dotyczące miejsca i roli programów nauczania w zreformowanej szkole PODN Wodzisław Śląski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google