Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach."— Zapis prezentacji:

1 2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach

2 Projekty pilotażowe 1.Kiedy warto realizować projekty pilotażowe? 1. Nowe grupy beneficjentów – brak doświadczeń; 2. Konieczność przetestowania założonych form wsparcia; 3. Wypracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia nowych grup beneficjentów.

3 Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach Kogo uznajemy za pracownika o niskich kwalifikacjach? pracownik, którego kwalifikacje uniemożliwiają uzyskanie odpowiednio wynagradzanej pracy wykształcenie zasadnicze zawodowe lub niższe niski poziom wynagrodzenia

4 Dlaczego trzeba wspierać tę grupę pracowników? 1. są najbardziej narażeni na utratę pracy; 2. są ostatnią grupą pracowników, kierowanych przez pracodawców na szkolenia; 3. często nie posiadają podstawowych umiejętności poruszania się po rynku pracy; 4. brak jest instytucji oferujących im bezpłatną pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 5. brak jest otwartych szkoleń, dostosowanych do ich specyficznych deficytów kompetencyjnych

5 Dlaczego warto wspierać tę grupę pracowników? 1. Posiadają duży zasób praktycznej wiedzy instytucji; 2. Warunkują przebieg wielu ważnych procesów w firmie; 3. Często stanowią niewykorzystany zasób przedsiębiorstwa.

6 Komponent 1 Adresowany do przedsiębiorców kompleksowa analiza potencjału zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie; doradztwo zawodowe dla pracowników-beneficjentów projektu; szkolenia uzupełniające luki kompetencyjne pracowników o niskich kwalifikacjach w tym: szkolenia zawodowe szkolenia podnoszące umiejętności społeczne

7 Komponent 2 1.Adresowany bezpośrednio do pracowników udział w szkoleniach bez wiedzy pracodawcy brak szans na rozwój zawodowy u obecnego pracodawcy chęć zmiany pracodawcy

8 Faza badawcza projektu Charakterystyka sytuacji zawodowej pracowników o niskich kwalifikacjach; Postawa pracowników o niskich kwalifikacjach wobec ich rozwoju zawodowego; Postawa pracodawców wobec inwestowania w kształcenie pracowników o niskich kwalifikacjach; Ukierunkowanie wojewódzkie i branżowe usługi doradczo-szkoleniowej.

9 Rezultaty projektu Opracowanie planu rozwoju zasobów ludzkich dla 50 przedsiębiorstw; Co najmniej 1000 pracowników z 50 firm otrzyma wsparcie w postaci: doradztwa zawodowego szkoleń zawodowych (ok. 3 tygodni) szkoleń podnoszących umiejętności społeczne (6-8 dni) opracowana zostanie metodologia wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach

10 Rezultaty miękkie projektu Zakładamy, iż: u 30% pracowników-beneficjentów projektu nastąpi: - zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego; - wzrost umiejętności zawodowych; - rozwinięcie zdolności osobistych. u 50% pracodawców nastąpi: - zmiana postrzegania pracowników o niskich kwalifikacjach; - zwiększenie świadomości znaczenia inwestowania w tę grupę pracowników.

11 Harmonogram realizacji projektu Styczeń 2009 r. – ogłoszenie przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie badania Wrzesień 2009 r. – zakończenie badania Październik 2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie usługi doradczo szkoleniowej 2010 – 2011 r. – realizacja usługi szkoleniowo doradczej, opracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach. Upowszechnienie rezultatów projektu.

12 Firmy rodzinne 1.Dlaczego warto wspierać firmy rodzinne? Niezwykle wartościowy element gospodarki - stabilne, dające gwarancję zatrudnienia, - często występują pod nazwiskiem właściciela, dbającego o renomę firmy i nazwiska, - bazują na starannie budowanej reputacji, - posiadają silne poczucie tożsamości i ukształtowaną kulturę firmową, - budują silne, spersonalizowane więzi z podmiotami otoczenia rynkowego i z własnymi pracownikami - dzięki krótkim ścieżkom decyzyjnym szybko reagują na zmiany rynkowe.

13 2. Dlaczego trzeba wspierać firmy rodzinne? Specyficzne problemy, wynikające z przenikania się życia rodzinnego i zawodowego takie jak np.: - brak wspólnej wizji rodziny i firmy, - konieczność planowania sukcesji, - delegowanie uprawnień do kadry spoza rodziny, - brak profesjonalizmu w zarządzaniu firmą rodzinną, - rola nestora.

14 Cele projektu 1.Cel ogólny Wsparcie rozwoju sektora firm rodzinnych 2. Cele szczegółowe Zbadanie skali biznesu rodzinnego w Polsce i jego struktury oraz zdefiniowanie barier w działalności FR na różnych etapach rozwoju Objęcie kompleksową usługą szkoleniowo-doradczą co najmniej 50 FR Wypracowanie najefektywniejszych metod wsparcia FR Upowszechnienie problematyki FR

15 Współpraca ze środowiskiem 1.Współpraca z Inicjatywą Firm Rodzinnych jako stowarzyszeniem reprezentującym tę grupę przedsiębiorstw 2. Kapituła Projektu – zaangażowanie do współpracy środowisk, zarówno gospodarczych jak i naukowych, aktywnych w dziedzinie firm rodzinnych

16 Faza badawcza projektu Jak powinna zostać zaprojektowana usługa doradczo-szkoleniowa, aby w maksymalnym stopniu odpowiadała na potrzeby firm rodzinnych? Czy przygotowanie narzędzi wsparcia należy uzależnić od dających się wyodrębnić segmentów przedsiębiorstw rodzinnych? W którym województwie powinien zostać zrealizowany pilotażowy projekt szkoleniowo-doradczy?

17 Faza badawcza projektu Charakterystyka sektora firm rodzinnych w Polsce Segmentacja przedsiębiorstw rodzinnych Identyfikacja i ocena zapotrzebowania na wsparcie doradczo-szkoleniowe wśród firm rodzinnych Określenie zapotrzebowania na usługę szkoleniowo-doradczą dla firm rodzinnych w ujęciu wojewódzkim Określenie sposobu organizacji programu wsparcia dla firm rodzinnych.

18 Rezultaty projektu 1)300 pracowników z 50 firm rodzinnych: - weźmie udział średnio w 12 dniach szkoleń i warsztatów, - otrzyma średnio 24 godziny doradztwa, - weźmie udział w 2 spotkaniach mentoringowych z przedstawicielami firm rodzinnych. 2) Opracowane zostaną: - rekomendacje i metodyka wsparcia firm rodzinnych, - publikacja na temat firm rodzinnych w Polsce.

19 Rezultaty miękkie Zwiększenie świadomości instytucji otoczenia biznesu na temat znaczenia i specyfiki firm rodzinnych Podniesienie umiejętności menedżerskich oraz świadomości na temat możliwości korzystania z doradztwa zewnętrznego wśród właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych Uświadomienie rodzinności firmy wśród części MMSP

20 Harmonogram realizacji 15 listopada 2008 r. – ogłoszenie przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie badania Sierpień 2009 r. – zakończenie badania Wrzesień 2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie usługi doradczo szkoleniowej 2010 – 2011 r. – realizacja usługi szkoleniowo doradczej, opracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia firm rodzinnych. Upowszechnienie rezultatów projektu.

21 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Mączyńska Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich


Pobierz ppt "2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google