Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach."— Zapis prezentacji:

1 2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach

2 Projekty pilotażowe 1.Kiedy warto realizować projekty pilotażowe? 1. Nowe grupy beneficjentów – brak doświadczeń; 2. Konieczność przetestowania założonych form wsparcia; 3. Wypracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia nowych grup beneficjentów.

3 Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach Kogo uznajemy za pracownika o niskich kwalifikacjach? pracownik, którego kwalifikacje uniemożliwiają uzyskanie odpowiednio wynagradzanej pracy wykształcenie zasadnicze zawodowe lub niższe niski poziom wynagrodzenia

4 Dlaczego trzeba wspierać tę grupę pracowników? 1. są najbardziej narażeni na utratę pracy; 2. są ostatnią grupą pracowników, kierowanych przez pracodawców na szkolenia; 3. często nie posiadają podstawowych umiejętności poruszania się po rynku pracy; 4. brak jest instytucji oferujących im bezpłatną pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego; 5. brak jest otwartych szkoleń, dostosowanych do ich specyficznych deficytów kompetencyjnych

5 Dlaczego warto wspierać tę grupę pracowników? 1. Posiadają duży zasób praktycznej wiedzy instytucji; 2. Warunkują przebieg wielu ważnych procesów w firmie; 3. Często stanowią niewykorzystany zasób przedsiębiorstwa.

6 Komponent 1 Adresowany do przedsiębiorców kompleksowa analiza potencjału zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie; doradztwo zawodowe dla pracowników-beneficjentów projektu; szkolenia uzupełniające luki kompetencyjne pracowników o niskich kwalifikacjach w tym: szkolenia zawodowe szkolenia podnoszące umiejętności społeczne

7 Komponent 2 1.Adresowany bezpośrednio do pracowników udział w szkoleniach bez wiedzy pracodawcy brak szans na rozwój zawodowy u obecnego pracodawcy chęć zmiany pracodawcy

8 Faza badawcza projektu Charakterystyka sytuacji zawodowej pracowników o niskich kwalifikacjach; Postawa pracowników o niskich kwalifikacjach wobec ich rozwoju zawodowego; Postawa pracodawców wobec inwestowania w kształcenie pracowników o niskich kwalifikacjach; Ukierunkowanie wojewódzkie i branżowe usługi doradczo-szkoleniowej.

9 Rezultaty projektu Opracowanie planu rozwoju zasobów ludzkich dla 50 przedsiębiorstw; Co najmniej 1000 pracowników z 50 firm otrzyma wsparcie w postaci: doradztwa zawodowego szkoleń zawodowych (ok. 3 tygodni) szkoleń podnoszących umiejętności społeczne (6-8 dni) opracowana zostanie metodologia wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach

10 Rezultaty miękkie projektu Zakładamy, iż: u 30% pracowników-beneficjentów projektu nastąpi: - zwiększenie motywacji do rozwoju zawodowego; - wzrost umiejętności zawodowych; - rozwinięcie zdolności osobistych. u 50% pracodawców nastąpi: - zmiana postrzegania pracowników o niskich kwalifikacjach; - zwiększenie świadomości znaczenia inwestowania w tę grupę pracowników.

11 Harmonogram realizacji projektu Styczeń 2009 r. – ogłoszenie przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie badania Wrzesień 2009 r. – zakończenie badania Październik 2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie usługi doradczo szkoleniowej 2010 – 2011 r. – realizacja usługi szkoleniowo doradczej, opracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach. Upowszechnienie rezultatów projektu.

12 Firmy rodzinne 1.Dlaczego warto wspierać firmy rodzinne? Niezwykle wartościowy element gospodarki - stabilne, dające gwarancję zatrudnienia, - często występują pod nazwiskiem właściciela, dbającego o renomę firmy i nazwiska, - bazują na starannie budowanej reputacji, - posiadają silne poczucie tożsamości i ukształtowaną kulturę firmową, - budują silne, spersonalizowane więzi z podmiotami otoczenia rynkowego i z własnymi pracownikami - dzięki krótkim ścieżkom decyzyjnym szybko reagują na zmiany rynkowe.

13 2. Dlaczego trzeba wspierać firmy rodzinne? Specyficzne problemy, wynikające z przenikania się życia rodzinnego i zawodowego takie jak np.: - brak wspólnej wizji rodziny i firmy, - konieczność planowania sukcesji, - delegowanie uprawnień do kadry spoza rodziny, - brak profesjonalizmu w zarządzaniu firmą rodzinną, - rola nestora.

14 Cele projektu 1.Cel ogólny Wsparcie rozwoju sektora firm rodzinnych 2. Cele szczegółowe Zbadanie skali biznesu rodzinnego w Polsce i jego struktury oraz zdefiniowanie barier w działalności FR na różnych etapach rozwoju Objęcie kompleksową usługą szkoleniowo-doradczą co najmniej 50 FR Wypracowanie najefektywniejszych metod wsparcia FR Upowszechnienie problematyki FR

15 Współpraca ze środowiskiem 1.Współpraca z Inicjatywą Firm Rodzinnych jako stowarzyszeniem reprezentującym tę grupę przedsiębiorstw 2. Kapituła Projektu – zaangażowanie do współpracy środowisk, zarówno gospodarczych jak i naukowych, aktywnych w dziedzinie firm rodzinnych

16 Faza badawcza projektu Jak powinna zostać zaprojektowana usługa doradczo-szkoleniowa, aby w maksymalnym stopniu odpowiadała na potrzeby firm rodzinnych? Czy przygotowanie narzędzi wsparcia należy uzależnić od dających się wyodrębnić segmentów przedsiębiorstw rodzinnych? W którym województwie powinien zostać zrealizowany pilotażowy projekt szkoleniowo-doradczy?

17 Faza badawcza projektu Charakterystyka sektora firm rodzinnych w Polsce Segmentacja przedsiębiorstw rodzinnych Identyfikacja i ocena zapotrzebowania na wsparcie doradczo-szkoleniowe wśród firm rodzinnych Określenie zapotrzebowania na usługę szkoleniowo-doradczą dla firm rodzinnych w ujęciu wojewódzkim Określenie sposobu organizacji programu wsparcia dla firm rodzinnych.

18 Rezultaty projektu 1)300 pracowników z 50 firm rodzinnych: - weźmie udział średnio w 12 dniach szkoleń i warsztatów, - otrzyma średnio 24 godziny doradztwa, - weźmie udział w 2 spotkaniach mentoringowych z przedstawicielami firm rodzinnych. 2) Opracowane zostaną: - rekomendacje i metodyka wsparcia firm rodzinnych, - publikacja na temat firm rodzinnych w Polsce.

19 Rezultaty miękkie Zwiększenie świadomości instytucji otoczenia biznesu na temat znaczenia i specyfiki firm rodzinnych Podniesienie umiejętności menedżerskich oraz świadomości na temat możliwości korzystania z doradztwa zewnętrznego wśród właścicieli i kadry zarządzającej firm rodzinnych Uświadomienie rodzinności firmy wśród części MMSP

20 Harmonogram realizacji 15 listopada 2008 r. – ogłoszenie przetargu w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie badania Sierpień 2009 r. – zakończenie badania Wrzesień 2009 r. – ogłoszenie przetargu na wykonanie usługi doradczo szkoleniowej 2010 – 2011 r. – realizacja usługi szkoleniowo doradczej, opracowanie rekomendacji i metodologii wsparcia firm rodzinnych. Upowszechnienie rezultatów projektu.

21 Dziękuję za uwagę. Małgorzata Mączyńska Zespół Rozwoju Zasobów Ludzkich E-mail: Malgorzata_maczynska@parp.gov.pl


Pobierz ppt "2008 Małgorzata Mączyńska Warszawa, 20 listopada 2008 Firmy rodzinne Każdy pracownik jest ważny – podniesienie kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google