Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EFS- Nowa droga do sukcesu Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EFS- Nowa droga do sukcesu Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej."— Zapis prezentacji:

1 EFS- Nowa droga do sukcesu Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża

2 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Projektodawca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży Partner Powiatowy Urząd Pracy w Łomży Projekt realizowany jest od do

3 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Koszt projektu : zł w tym: wkład własny: zł dofinansowanie: zł Koszt przypadający na jednego uczestnika : zł

4 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Projekt powstał w wyniku analizy potrzeb społeczności lokalnej. Wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, jednocześnie realizuje zasady wspólnotowe. Nadrzędnym celem projektu jest zwiększenie integracji zawodowej i społecznej. Skierowany jest on przede wszystkim do osób które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy samodzielnie. Należy im pomóc poprzez uczestniczenie w różnych formach wsparcia podnoszących kwalifikacje.

5 Główne przyczyny długotrwałego bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej: brak wykształcenia lub jego dezaktua-lizacja w stosunku do potrzeb rynku pracy,

6 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża brak motywacji i środków do podnoszenia swoich kwalifikacji, ubożenie rodzin oraz brak wiary w możliwość zmian.

7 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Cele szczegółowe projektu: podwyższenie umiejętności społecznych, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, zwiększenie samodzielności i zaradności nabycie umiejętności w rozwiązywaniu problemów osobistych.

8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Beneficjenci ostateczni : 76 osób bezrobotnych, mieszkańców Łomży, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej,

9 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Działania projektowe: Doradztwo psychologiczne – (indywidualne i grupowe) w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podwyższenie umiejętności społecznych, zmiany nastawienia do życia, umiejętności podejmowania decyzji i gospodarowania własnym czasem, zwiększenia samodzielności i zaradności oraz nabycie umiejętności w rozwiązywaniu problemów osobistych. Konsultacje indywidualne w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu

10 Doradztwo zawodowe - (indywidualne i grupowe ) w zakresie odkrywania predyspozycji do wykonywania określonej pracy, możliwościach zatrudnienia, poznania nowych technik i metod poszukiwania pracy. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym 34 godziny w zależności od potrzeb klientów i 20 godzin spotkań indywidualnych w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo prawne – indywidualne z zakresu prawa pracy, kodeksu cywilnego i rodzinnego

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Szkolenia zawodowe: Tapicer: 11 osób – 233 godz w tym zajęcia praktyczne 160 godz) Pomoc kuchenna: 17 osób godziny praktyka 90 godz Robotnik budowlany z modułem glazurnik: 11 osób, 245 godzin w tym praktyka 150 godzin

12 Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej: 22 osoby, 150 godzin w tym praktyka godz.) Podstawy obsługi komputera i Internetu: 76 osób - 42 godziny Bukieciarstwo: 15 osób – kontynuacja szkolenia z 2008 z rozszerzeniem programu zajęć praktycznych godz.

13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Podczas szkoleń dla każdego uczestnika zapewniony ciepły posiłek i komplet materiałów szkoleniowych. Impreza integracyjna o charakterze kulturalno sportowym dla uczestników projektu - 76 osób Wyjazd integracyjny dla uczestników projektu do teatru w Warszawie ubezpieczenie zdrowotne dla uczestników projektu ok. 50 osób Wsparcie dochodowe - zasiłki celowe dla 76 osób x110 zł przez 7 miesięcy łącznie zł - wkład własny.

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża Zakładane rezultaty miękkie projektu: nabycie umiejętności zarządzania własnym czasem, nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy, nabycie umiejętności psychospołecznych: wzrost zaangażowania w naukę i pracę, - podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie motywacji), umiejętności praktyczne (umiejętność pisania cv, listu motywacyjnego, umiejętność autoprezentacji).

15 Zdobyta przez uczestników projektu wiedza i nowe doświadczenia pozwoli zwiększyć szanse na poprawienie sytuacji zawodowej, życiowej i umożliwi powrót na rynek pracy. Praca socjalna prowadzona z beneficjentami spowoduje przezwyciężenie indywidualnych barier oraz zmieni ich nastawienie do życia.

16 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża

17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23b, Łomża DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "EFS- Nowa droga do sukcesu Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google