Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M AYDAY MODEL AKTYWNEGO WSPARCIA PRACOWNIKÓW I FIRM WOBEC ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE Seminarium projektów Partnerów Społecznych Ministerstwo Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M AYDAY MODEL AKTYWNEGO WSPARCIA PRACOWNIKÓW I FIRM WOBEC ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE Seminarium projektów Partnerów Społecznych Ministerstwo Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 M AYDAY MODEL AKTYWNEGO WSPARCIA PRACOWNIKÓW I FIRM WOBEC ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE Seminarium projektów Partnerów Społecznych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Stanisława Gatz Warszawa, dnia 6 listopada 2007 Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IW EQUAL

2 Cel projektu Budowa innowacyjnego, aktywnego systemu wsparcia, przeznaczonego dla firm sektora okrętowego i zatrudnionych w nich pracowników w wieku 50+Rezultat MODEL SYSTEMU WSPARCIA UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW 50+ W SEKTORZE OKRĘTOWYM

3 Laboratorium Rozwiązywania Problemów Innowacyjna forma współpracy partnerów społecznych, uczelni wyższych dotycząca grupowania sił i środków, wokół rozwiązywania problemów dotyczących przedłużania dobrego zatrudnienia pracowników w wieku 50+ Sprostanie wyzwaniom globalizacji wymaga radykalnych zmian w sposobie zarządzania firmą, potraktowanie wiedzy i umiejętności pracowników jako głównego zasobu firmy. Konieczność dostosowanie systemu edukacyjnego, wymaga ciągłego udoskonalania głównych funkcji wsparcia zarówno pracownika jak i firmy poprzez system doradztwa, kształcenia ustawicznego oraz rozwiązywania problemów, oraz ciągłej pracy nad systemem zmiany świadomości.

4 Laboratorium Rozwiązywania Problemów Pracownicy jak i pracodawcy nie mają przekonania o potrzebie ciągłego uczenia się. Misją Laboratorium jest wypracowywanie efektywnych rozwiązań problemów, wobec których stają firmy, pracodawcy, pracownicy oraz kadra zarządzająca zgodnie z wypracowaną metoda, procedurą przy wykorzystaniu znormalizowanych formularzy. Dodatkowy aspekt to zagwarantowanie kompleksowego wsparcia informatycznego, psychologicznego i eksperckiego. Działania Laboratorium są powiązane z wieloma zadaniami projektu

5 Laboratorium rozwiązywania problemów Wynikiem pracy Laboratorium mogą być zarówno "dobre praktyki" jak również założenia do nowych regulacji formalno- prawnych w takich obszarach jak: budowania systemów zmiany świadomości w zakresie roli pracowników w zakładzie pracy oraz potrzeby uczenia się przez całe życie zmiany stosunków pracy w firmach sektora stoczniowego utrzymanie aktywności zawodowej pracowników starzejących się

6 Laboratorium rozwiązywania problemów 1. Partnerskie rozwiązywanie problemów związanych z przedsiębiorczością, innowacyjnością oraz szeroko pojętymi zasobami ludzkimi w tym zarządzaniem wiedzą 2.Testowanie nowych, nowatorskich systemów wsparcia Beneficjentów Ostatecznych pracowników, kadry zarządzającej, przedstawicieli organizacji związków zawodowych i organizacji pracodawców 3. Szkolenia dostosowane do potrzeb BO umożliwiające korzystanie z innych produktów projektu np. szkolenia, system doradztwa, platforma innowacyjno-szkoleniowa, systemu informacyjnego

7 Laboratorium rozwiązywania problemów Dostosowanie kwalifikacji pracowników w wieku 50 + do zmian w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach sektora okrętowego na przykładzie Stoczni Gdańskiej S.A. Projektowane rozwiązanie to porozumienie pomiędzy kierownictwem firmy a organizacjami związków zawodowych dotyczące warunków i zakresu szkoleń ustawicznych dla pracowników w wieku 50+ oraz kadry kierowniczej wsparte przez wdrożenie systemu zmiany świadomości wszystkich grup pracowników.

8 Przykładowe rozwiązywane problemy: Dostosowanie systemu informacyjnego w zakładzie pracy do ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzania konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 na przykładzie firmy Hydroster S.A. Komentarz: do dnia 23.03.2008 ustawa obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające do 100 pracowników od 24.03.2008 ustawa obejmie firmy zatrudniające 50 pracowników co znacznie zwiększy liczbę firm. Wypracowanie dobrej praktyki znacznie usprawni wprowadzenie ustawy w tej grupie firm

9 Planowane efekty wzrost świadomości przedsiębiorców i kadry Zarządzającej i pracowników, co do możliwości stosowania nowoczesnych metod zarządzania oraz celowości kształcenia ustawicznego wdrożenie wypracowanego rozwiązania np. porozumienia w innych firmach sektora a po jego pozytywnym zastosowaniu opracowanie dobrej praktyki do stosowania w pozostałych firmach sektora Wypracowane rozwiązania lub zdiagnozowane problemy stanowią podstawę do opracowania nowych projektów, które mogą być finansowane w ramach POKL szczególnie w ramach projektów Innowacyjnych i Priorytetów V- Dobre Rządzenie oraz II i VII – Adaptacyjność gospodarki

10 Planowane efekty Doświadczenia i kompetencje zdobyte podczas pracy nad projektem umożliwiły wnioskodawcy – Regionowi Gdańskiemu NSZZ Solidarność wprowadzenie: zmian do PO KL w zakresie Priorytetu V – Dobre Rządzenie, który uzupełniono o działania na rzecz dialogu społecznego, przygotowanie opinii z inicjatywy własnej na KE UE w zakresie potrzeby rozwiązania problemu osób starzejących się w UE przygotowanie warunków wdro ż enia Paktu dla Pomorza, który znalazł się w Uchwale programowej Regionu Gdańskiego, a dotyczy wspólnego rozwiązywania problemów występujących na pomorskim rynku pracy przez instytucje rynku pracy i partnerów społecznych

11 Dziękuję za uwagę Stanisława Gatz Warszawa, 06.11.2007 www.equal-mayday.com.pl Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

12 Wodowanie – Stocznia Północna S.A. Gdańsk

13

14

15

16

17

18

19

20


Pobierz ppt "M AYDAY MODEL AKTYWNEGO WSPARCIA PRACOWNIKÓW I FIRM WOBEC ZMIAN STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE Seminarium projektów Partnerów Społecznych Ministerstwo Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google