Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Synteza neoklasyczna – model IS-LM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Synteza neoklasyczna – model IS-LM."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Synteza neoklasyczna – model IS-LM

2 Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME Najistotniejsze novum – sztywności nominalne, czyli brak reakcji wielkości nominalnych (ceny, płace nominalne) na zmiany popytu założenia 1.pominięcie sfery mikroekonomii; 2.badania empiryczne dotyczące związków między wielkościami agregatowymi; 3.teoria Keynesa jako szczególny przypadek teorii neoklasycznej; 4.tezy Walrasa dotyczące ustalania się w gospodarce równowagi ogólnej nadal aktualne; 5.równowaga przy niepełnym zatrudnieniu; 6.sztywne ceny i płace

3 stop-and-go : 1. powolność procesów dostosowawczych jako uzasadnienie stabilizacyjnej polityki rządu 2. zwalczanie krótkookresowych stanów nierównowagi przy zarzuceniu planowania i prowadzenia polityki długookresowej 3. dominacja ekspansywnej i dyskrecjonalnej polityki fiskalnej Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ polityka gospodarcza Wallusch, HME Dyskrecjonalna polityka gospodarcza: manipulowanie wydatkami budżetowymi i opodatkowaniem w zależności od sytuacji

4 stop-and-go : ekspansywnego 4. polityka ekspansywnego popytu budżetowego Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ polityka gospodarcza Wallusch, HME Kluczowe znaczenie polityki budżetowej – teza o neutralności pieniądza deprecjonowanie 5. deprecjonowanie wagi polityki pieniężnej keynesizmu hydraulicznego Polityka keynesizmu hydraulicznego a postulaty Keynesa: pułapka płynności!), Regulowanie stopy procentowej traci znaczenie (pułapka płynności!), popyt zwiększany poprzez wydatki rządowe

5 Sir John Richard Hicks ______________________________________________________________________________ próba połączenia neoklasycyzmu i systemu Franco Modigliani ______________________________ teoretycznego Keynesa – – model IS-LM

6 Hicks __________________________________________________________________________________ klasycznego 1. krytyka klasycznego poglądu o neutralności pieniądza (krytyka Humea, Ricarda i Milla, a nie Pigou i jego teorii zatrudnienia i bezrobocia) główny cel Ogólnej teorii wg Hicksa: Wallusch, HME Mr. Keynes and the Classics. A Suggested Interpretation Interpretacja Keynesa 2. przedstawienie poglądów klasyków i Keynesa na temat krótkookresowych efektów ekspansji monetarnej w kontekście istniejących sztywności płac

7 Hicks ____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME M – popyt na pieniądz, S – oszczędności, y – dochód, I – inwestycje, r – stopa procentowa model Mr. Keynes:the Classics: podobieństwo różnice

8 Hicks ____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME M – popyt na pieniądz, S – oszczędności, y – dochód, I – inwestycje, r – stopa procentowa model równoczesne wyznaczenie r oraz y ISLL nowośćwprowadzona przez Keynesa

9 Hicks ____________________________________________________________________________________________ Wallusch, HME Asymptota pionowa: maksimum poziomu dochodu sfinansowane daną ilością pieniądza. Asymptota pozioma: pułapka płynności Model IS-LM asymptoty...and the CLASSICS Mr. KEYNES... Co stanie się, gdy wzrośnie podaż pieniądza?

10 1. Pułapka płynności jako asymptotyczny poziom r 2. Wzrost krańcowej efektywności kapitału powoduje w sytuacji pułapki płynności wzrost zatrudnienia, ale nie wpływa na wzrost stopy procentowej Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM Wallusch, HME Problemy: typowy przypadek keynesowski?

11 Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM – problemy Wallusch, HME Krańcowa rentowność kapitału przedziałami stała Funkcja, której wykresem jest krzywa LM, jest przedziałami stała krzywa LM pokazuje równowagę między podażą pieniądza a popytem na pieniądz stąd i(r) = 0 nie zmieni się krańcowa rentowność kapitału Skoro gospodarka wpadła w pułapkę płynności, to i(r) = 0, a więc nie zmieni się krańcowa rentowność kapitału Jak wyjść z pułapki płynności?

12 endogenicznośćRównanie podaży pieniądza u klasyków zakłada endogeniczność pieniądza; Wzrost M wywoła realne(?)/nominalne(!) efekty w modelu klasycznym (???) i brak takowych w modelu Keynesa; typowaPułapka płynności jako sytuacja typowa w modelu Keynesa; Brak sprecyzowanej funkcji ceny; Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM – problemy Wallusch, HME

13 Franco Modigliani ________________________________________________________________ Wallusch, HME Większa uwaga na problemy związane z pieniądzem i polityką pieniężną Różnice między Modiglianim a Hicksem ur jest neutralny 1. Neoklasycyzm: pieniądz jest neutralny Deprecjonowanie 2. Deprecjonowanie znaczenia preferencji płynności zakłócenia pieniężne 3. Rozłożenie akcentów: zakłócenia pieniężne a nie niedostatki inwestycji wywołują odchylenia od stanu długookresowej równowagi

14 PUŁAPKA PŁYNNOŚCI element typowy dla modelu Keynesa JR Hicks: Modigliani: możliwe jest jej wystąpienie PREFERENCJA PŁYNNOŚCI istotna rola w systemieodgrywa rolę tylko w pułapce płynności SZTYWNOŚCI element dodatkowyelement podstawowy Modigliani a Hicks ____________________________________________________________________________________________ Różnice Wallusch, HME

15 Keynes a neoklasycy Mr. Keynes:the Classics: SZTYWNOŚCINOMINALNE SZTYWNOŚCI NOMINALNE Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Struktura gospodarki Wallusch, HME W – nominalna stopa płac, w 0 – historycznie ustalona stopa płac, F – efektywność czynnika pracy, N – zagregowana wielkość zatrudnienia, P - ceny

16 Funkcjonowanie systemu gospodarczego Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Sztywności nominalne Wallusch, HME Ogólna teoria... interpretowana przez pryzmat sztywności nominalnych sztywnych płac 1. preferencja płynności stanowi podstawę systemu w pułapce płynności przy dodatkowym założeniu sztywnych płac nie jest wystarczająca 2. preferencja płynności nie jest konieczna i wystarczająca dla wyjaśnienia zależności stopa procentowa – ilość pieniądza tylko 3. niedostatek inwestycji może wytłumaczyć równowagę z bezrobociem tylko w sytuacji pułapki płynności

17 Przyczyna powstawania bezrobocia: Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Bezrobocie Wallusch, HME Bezrobocie powstaje w wyniku zakłóceń pieniężnych na rynku: płace są zbyt wysokie w stosunku do ilości pieniądza w obiegu popyt na pracę podaż pracy W – nominalna stopa płac, w 0 – historycznie ustalona stopa płac, F – efektywność czynnika pracy, N – zagregowana wielkość zatrudnienia, P – ceny, X – produkcja Dlaczego? a


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Synteza neoklasyczna – model IS-LM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google