Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Synteza neoklasyczna – model IS-LM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Synteza neoklasyczna – model IS-LM"— Zapis prezentacji:

1 Synteza neoklasyczna – model IS-LM
Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Synteza neoklasyczna – model IS-LM

2 Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ założenia pominięcie sfery mikroekonomii; badania empiryczne dotyczące związków między wielkościami agregatowymi; teoria Keynesa jako szczególny przypadek teorii neoklasycznej; tezy Walrasa dotyczące ustalania się w gospodarce równowagi ogólnej nadal aktualne; równowaga przy niepełnym zatrudnieniu; sztywne ceny i płace Wallusch, HME Najistotniejsze novum – sztywności nominalne, czyli brak reakcji wielkości nominalnych (ceny, płace nominalne) na zmiany popytu

3 3. dominacja ekspansywnej i dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ polityka gospodarcza stop-and-go: 1. powolność procesów dostosowawczych jako uzasadnienie stabilizacyjnej polityki rządu 2. zwalczanie krótkookresowych stanów nierównowagi przy zarzuceniu planowania i prowadzenia polityki długookresowej 3. dominacja ekspansywnej i dyskrecjonalnej polityki fiskalnej Wallusch, HME Dyskrecjonalna polityka gospodarcza: manipulowanie wydatkami budżetowymi i opodatkowaniem w zależności od sytuacji

4 Synteza neoklasyczna ____________________________________________________________________________________________ polityka gospodarcza stop-and-go: 4. polityka ekspansywnego popytu budżetowego 5. deprecjonowanie wagi polityki pieniężnej Polityka keynesizmu hydraulicznego a postulaty Keynesa: Regulowanie stopy procentowej traci znaczenie (pułapka płynności!), popyt zwiększany poprzez wydatki rządowe Wallusch, HME Kluczowe znaczenie polityki budżetowej – teza o neutralności pieniądza

5 teoretycznego Keynesa –
Sir John Richard Hicks ______________________________________________________________________________ próba połączenia neoklasycyzmu i systemu teoretycznego Keynesa – – model IS-LM Franco Modigliani ______________________________

6 Interpretacja Keynesa
Hicks __________________________________________________________________________________ Interpretacja Keynesa główny cel Ogólnej teorii wg Hicksa: 1. krytyka klasycznego poglądu o neutralności pieniądza (krytyka Hume’a, Ricarda i Milla, a nie Pigou i jego teorii zatrudnienia i bezrobocia) 2. przedstawienie poglądów klasyków i Keynesa na temat krótkookresowych efektów ekspansji monetarnej w kontekście istniejących sztywności płac Wallusch, HME Mr. Keynes and the “Classics”. A Suggested Interpretation

7 Hicks ____________________________________________________________________________________________
model Mr. Keynes: the Classics: różnice podobieństwo Wallusch, HME M – popyt na pieniądz, S – oszczędności, y – dochód, I – inwestycje, r – stopa procentowa

8 równoczesne wyznaczenie r oraz y
Hicks ____________________________________________________________________________________________ model IS LL nowość wprowadzona przez Keynesa równoczesne wyznaczenie r oraz y Wallusch, HME M – popyt na pieniądz, S – oszczędności, y – dochód, I – inwestycje, r – stopa procentowa

9 Co stanie się, gdy wzrośnie podaż pieniądza?
Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM Co stanie się, gdy wzrośnie podaż pieniądza? ...and the CLASSICS asymptoty Mr. KEYNES... Wallusch, HME Asymptota pionowa: maksimum poziomu dochodu sfinansowane daną ilością pieniądza. Asymptota pozioma: pułapka płynności

10 typowy przypadek keynesowski?
Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM Problemy: 1. Pułapka płynności jako asymptotyczny poziom r typowy przypadek keynesowski? 2. Wzrost krańcowej efektywności kapitału powoduje w sytuacji pułapki płynności wzrost zatrudnienia, ale nie wpływa na wzrost stopy procentowej Wallusch, HME

11 Hicks ____________________________________________________________________________________________
Model IS-LM – problemy Krańcowa rentowność kapitału Funkcja, której wykresem jest krzywa LM, jest przedziałami stała krzywa LM pokazuje równowagę między podażą pieniądza a popytem na pieniądz stąd Skoro gospodarka wpadła w pułapkę płynności, to i’(r) = 0, a więc nie zmieni się krańcowa rentowność kapitału Wallusch, HME Jak wyjść z pułapki płynności?

12 Równanie podaży pieniądza u klasyków zakłada endogeniczność pieniądza;
Hicks ____________________________________________________________________________________________ Model IS-LM – problemy Równanie podaży pieniądza u klasyków zakłada endogeniczność pieniądza; Wzrost M wywoła realne(?)/nominalne(!) efekty w modelu klasycznym (???) i brak takowych w modelu Keynesa; Pułapka płynności jako sytuacja typowa w modelu Keynesa; Brak sprecyzowanej funkcji ceny; Wallusch, HME

13 Franco Modigliani ________________________________________________________________
ur. 1918 Różnice między Modiglianim a Hicksem 1. Neoklasycyzm: pieniądz jest neutralny 2. Deprecjonowanie znaczenia preferencji płynności 3. Rozłożenie akcentów: zakłócenia pieniężne a nie niedostatki inwestycji wywołują odchylenia od stanu długookresowej równowagi Wallusch, HME Większa uwaga na problemy związane z pieniądzem i polityką pieniężną

14 Modigliani a Hicks ____________________________________________________________________________________________ Różnice Modigliani: JR Hicks: PUŁAPKA PŁYNNOŚCI element typowy dla modelu Keynesa możliwe jest jej wystąpienie PREFERENCJA PŁYNNOŚCI istotna rola w systemie odgrywa rolę tylko w pułapce płynności SZTYWNOŚCI element dodatkowy element podstawowy Wallusch, HME

15 Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Struktura gospodarki Keynes a neoklasycy Mr. Keynes: the Classics: SZTYWNOŚCI NOMINALNE Wallusch, HME W – nominalna stopa płac, w0 – historycznie ustalona stopa płac, F – efektywność czynnika pracy, N – zagregowana wielkość zatrudnienia, P - ceny

16 Funkcjonowanie systemu gospodarczego
Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Sztywności nominalne Funkcjonowanie systemu gospodarczego 1. preferencja płynności stanowi podstawę systemu w pułapce płynności przy dodatkowym założeniu sztywnych płac 2. preferencja płynności nie jest konieczna i wystarczająca dla wyjaśnienia zależności stopa procentowa – ilość pieniądza 3. niedostatek inwestycji może wytłumaczyć równowagę z bezrobociem tylko w sytuacji pułapki płynności Wallusch, HME Ogólna teoria... interpretowana przez pryzmat sztywności nominalnych

17 Przyczyna powstawania bezrobocia:
Modigliani ____________________________________________________________________________________________ Bezrobocie Przyczyna powstawania bezrobocia: popyt na pracę podaż pracy a Bezrobocie powstaje w wyniku zakłóceń pieniężnych na rynku: płace są zbyt wysokie w stosunku do ilości pieniądza w obiegu Dlaczego? Wallusch, HME W – nominalna stopa płac, w0 – historycznie ustalona stopa płac, F – efektywność czynnika pracy, N – zagregowana wielkość zatrudnienia, P – ceny, X – produkcja


Pobierz ppt "Synteza neoklasyczna – model IS-LM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google