Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inflacja: przyczyny i skutki. Pieniądz i inflacja; Stopa procentowa i inflacja; Deficyt budżetowy i podatek inflacyjny; Krzywa Phillipsa (krótki i długi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inflacja: przyczyny i skutki. Pieniądz i inflacja; Stopa procentowa i inflacja; Deficyt budżetowy i podatek inflacyjny; Krzywa Phillipsa (krótki i długi."— Zapis prezentacji:

1 Inflacja: przyczyny i skutki

2 Pieniądz i inflacja; Stopa procentowa i inflacja; Deficyt budżetowy i podatek inflacyjny; Krzywa Phillipsa (krótki i długi okres) Unikanie inflacji;

3 Inflacja

4 Pieniądz i inflacja M S V = P Y m S + v = x = + y = x – y = m S + v – y dlaczego Bank Centralny dopuszcza do nadmiernego wzrostu m S ? pokusa pobudzania popytu; negatywne szoki podażowe finansowanie deficytu budżetowego

5 Stopa procentowa i inflacja Inflacja jest niekorzystna dla wierzycieli, deflacja dla dłużników; r 0 = i - 0 i efekt Fishera: i = r 0 + 0 i = r 0 + m S + v – y

6 Deficyt budżetowy deficyt budżetowy = B + M jeśli produkt realny = const. wówczas: B/ B = b; M/ M = deficyt = b B + M w wyrażeniu realnym: G – T = b B/P + M/P

7 Podatek inflacyjny: M/P = podatek inflacyjny jest dochodem, który otrzymuje rząd z inflacji: realne dochody gospodarstwa domowych i przedsiębiorstw zmniejszają się; podatki liczone od wartości nominalnej pozostają niezmienione renta emisyjna podatek inflacyjny

8 Hiperinflacja zwyczajowo inflacja > 1000% powodem jest zwykle negatywny szok podażowy + indeksacja płac i cen; inną przyczyną jest rosnący deficyt budżetowy;

9 Krzywa Phillipsa Pobudzająca polityka pieniężna lub fiskalna zwiększa popyt globalny. Wyższy popyt wywiera presję na wzrost płac i cen i prowadzi do wyższej inflacji dając w zamian niższe bezrobocie. Krzywa Phillipsa dowodzi, że wyższej stopie inflacji towarzyszy mniejsze bezrobocie. Zamienność inflacji i bezrobocia

10 Graficzna prezentacja krzywej Phillipsa

11 W długim okresie krzywa Phillipsa jest pionowa W długim okresie nie można na trwałe utrzymać produkcji w punkcie A: (dojście do A osiągnięto przez wzrost M/P -> spadek r ->wzrost popytu -> wzrost Y i spadek U) Po pewnym czasie wzrost cen -> spadek M/P -> wzrost r -> spadek popytu i powrót do E Rola oczekiwań inflacyjnych:

12 Krzywa Phillipsa w długim okresie i oczekiwania inflacyjne

13 Polityka obniżania inflacji

14 Niezależnie od szczegółowych przyczyn inflacja zawsze powstaje w wyniku nadmiernej kreacji pieniądza; Koszty polityki antyinflacyjnej (recesja i bezrobocie); unikanie inflacji restrykcyjna polityka fiskalna i pieniężna; polityka zmniejszania kosztów; kontrola płac i cen


Pobierz ppt "Inflacja: przyczyny i skutki. Pieniądz i inflacja; Stopa procentowa i inflacja; Deficyt budżetowy i podatek inflacyjny; Krzywa Phillipsa (krótki i długi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google