Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Forum Biznesu Korzyści wynikające z przygotowania do EURO 2012 czerwiec 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Forum Biznesu Korzyści wynikające z przygotowania do EURO 2012 czerwiec 2008."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Forum Biznesu Korzyści wynikające z przygotowania do EURO 2012 czerwiec 2008

2 2 Confidential – All Rights Reserved – Ernst & Young 2008 Przygotowania do EURO : absorpcja funduszy UE Łączna suma środków zaangażowanych w realizację powyższej strategii w Polsce wyniesie w okresie 2007-2013 około 86 miliardów EUR, w tym: ponad 67 miliardów EUR z budżetu UE, około 12 miliardów EUR z krajowych środków publicznych (w tym około 6 miliardów EUR z budżetu państwa) około 6,4 miliarda EUR ze strony podmiotów 2007200820122009201020112013 200720082009 2011 2010 20122013 Granica uzyskania środków Alokacja w budżecie UE EURO 2012 Jeśli zobowiązanie Komisji Europejskiej ujęte w budżecie UE w danym roku (rok n) nie zostanie wyczerpane wnioskami o płatność przekazywanymi Komisji przez Instytucję Płatniczą do końca roku n+2 (lub odpowiednio n + 3), różnica między kwotą zobowiązania a kwotą wniosków o płatność zostanie automatycznie anulowana.

3 3 Confidential – All Rights Reserved – Ernst & Young 2008 Przygotowania do EURO2012: przyspieszenie realizacji inwestycji Wartość środków, jakie musiałyby być wydatkowane średnio w ciągu 1 miesiąca w celu wykorzystania funduszy UE udostępnionych w ramach POIŚ jest ponad 10-krotnie większa od środków, jakie były wydatkowane w poprzednim okresie programowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport (SPO-Transport) SPO-Transport 2004 - 2006 Program Okres programowania 2007 - 2013 POIŚ 30 mln EUR* Środki wydatkowane średnio na 1 miesiąc 330 mln EUR** * 2006 – 2008** 2009-2015

4 4 Confidential – All Rights Reserved – Ernst & Young 2008 Absorpcja funduszy UE

5 5 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – wzrost gospodarczy Szacuje się, że: w 2008 roku tempo wzrostu PKB w Polsce zwiększy się w wyniku organizacji EURO 2012 o 0,3 punktu procentowego w kolejnych latach efekt ten będzie coraz większy i w 2011 roku dodatkowy przyrost PKB wyniesie 0,9 punktu procentowego przyspieszenie tempa wzrostu PKB będzie wyraźniejsze w regionach bezpośrednio zaangażowanych w organizację rozgrywek Źródło: Szacunki Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

6 6 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 EURO2004 – wzrost gospodarczy Przygotowania do organizacji EURO 2004 w Portugalii zaowocowały: w 2003 roku dodatkowym wzrostem PKB tego kraju o 0,88 punktu procentowego (podczas gdy całkowity wzrost PKB w Portugalii wyniósł w tym roku 1,17%). w 2004 roku PKB Portugalii wzrósł w wyniku przygotowań do Mistrzostw o dodatkowe 0,29 punktu procentowego (przy całkowitym wzroście rzędu 1%).

7 7 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – wzrost gospodarczy Organizacja EURO 2012 będzie poprzedzona trzema latami realizacji dużych inwestycji. Oprócz stadionów, niezbędne będą inwestycje w zakresie utworzenia: infrastruktury sportowej - stadionów treningowych. infrastruktury transportowej dla zapewnienia połączeń Stadionów z najważniejszymi punktami miasta oraz z innymi regionami. Przyjazd setek tysięcy kibiców w okresie Mistrzostw oznacza wzrost przychodów w szeregu branż. Pozytywny wpływ przygotowań i organizacji EURO 2012 na gospodarkę regionu utrzymywać się będzie także po zakończeniu turnieju.

8 8 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 EURO2012 - korzyści Do najważniejszych korzyści pośrednich należą: wzrost gospodarczy wyrażony wzrostem PKB rozwój turystyki, gastronomii, handlu i innych branży wzrost zatrudnienia wzrost atrakcyjności dzielnicy, miasta, regionu inne korzyści (w tym wzrost cen gruntów)

9 9 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – wzrost gospodarczy Wydarzenie jakim jest EURO 2012 będzie miało wpływ na firmy zaangażowane w realizację inwestycji oraz prowadzące działalność na stadionach i terenach towarzyszących. Przedsiębiorstwa budowlane będą generowały popyt na: media materiały usługi związane z działalnością budowlaną maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania robót

10 10 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – wzrost gospodarczy W związku z organizacją EURO 2012 wystąpią efekty mnożnikowe skutkujące wzrostem PKB, ponieważ wydatki jednych osób lub instytucji stanowią przychody innych osób lub instytucji, które z kolei generują popyt na dobra i usługi wytwarzane przez kolejne podmioty. Wpływ realizacji EURO2012 nie ogranicza się do efektów mających swe źródło w wydatkach ponoszonych na etapie budowy i eksploatacji. Na lokalną działalność gospodarczą oddziaływać będą także kolejne imprezy organizowane na stadionie.

11 11 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 EURO2004, FIFA 2006 – wzrost gospodarczy Przygotowania do organizacji EURO/FIFA 2004 w Portugalii zaowocowały: w 2003 roku powstaniem ponad 23 tys. miejsc pracy 2006 w Niemczech: szacuje się, iż wydatki gości zagranicznych i Niemców, którzy ze względu na Mistrzostwa Świata 2006 zrezygnowali w czasie rozgrywek z wyjazdu za granicę zaowocowały powstaniem ponad 34 tys. miejsc pracy.

12 12 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 FIFA2006 - wzrost gospodarczy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Niemczech w 2006 roku: przyciągnęły według K. Brenke i G. G. Wagnera około 600 – 700 tys. samych gości zagranicznych goście wydali w Niemczech około 500 mln EUR. Niemiecki Bundesbank wydatki te szacuje na około 1,5 mld EUR, a H. Preuß, N. Schütte i M. Kurscheidt na ponad 2,6 mld EUR. Wydatki gości zagranicznych i Niemców, którzy ze względu na Mistrzostwa Świata zrezygnowali w tym czasie z wyjazdu za granicę stanowiły 0,13% PKB Niemiec w 2006 roku, a więc stanowiły istotny impuls wzrostowy dla gospodarki tego kraju.

13 13 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – rozwój wybranych branży Powstające Stadiony będą obiektami spełniającym warunki organizacji dużych imprez sportowych. Na Stadionach organizowane będą jednak nie tylko imprezy sportowe, lecz również koncerty, festiwale, pokazy. Należy się spodziewać, że wzrośnie liczba osób odwiedzających miasta goszczące i ich okolice, a przybywający spoza regionu goście generować będą dodatkowy popyt także na towary i usługi oferowane przez podmioty nie będące elementem łańcucha dostaw dóbr i usług na rzecz działalności Stadionu i podmiotów zlokalizowanych na jej terenie. Wzrostu przychodów oczekiwać może przede wszystkim branża gastronomiczna, turystyczna, transportowa i handel detaliczny. Oczekiwane zapotrzebowanie na miejsca noclegowe (wszelkich kategorii – od luksusowych po najtańsze) znacznie przewyższa obecne możliwości miast goszczących i okolic. Można zakładać, że perspektywa EURO 2012 przyczyni się do znacznego zwiększenia inwestycji w bazę noclegową oraz pojawienia się nowych podmiotów oferujących usługi w tym zakresie.

14 14 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – rozwój wybranych branży W związku z prognozowanym wzrostem liczby osób odwiedzających miasta goszczące w celach służbowych oraz turystycznych należy spodziewać się rozwoju rynku usług gastronomicznych i związanego z nim wzrostu inwestycji w tym sektorze. Korzyści z organizacji EURO 2012 i innych imprez czerpać będzie także handel. Przyjezdni będą wyrażali zapotrzebowanie na: artykuły żywnościowe, atrybuty kibiców pamiątki Szacuje się, że w roku 2012, w wyniku przygotowań i organizacji Mistrzostw, sektor ten odnotuje dodatkowe przychody w wysokości około 3,4 mld zł. Jednakże dzięki sprzedaży artykułów wykorzystywanych w przygotowaniach do EURO 2012, sektor ten zacznie osiągać dodatkowe przychody jeszcze przed rokiem 2012.

15 15 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – rozwój wybranych branży Również po Mistrzostwach zwiększony ruch turystyczny będzie źródłem dodatkowych przychodów dla handlu. Można oczekiwać, że wzrost zapotrzebowania na szereg artykułów wywoła wzrost produkcji przemysłowej. W wyniku świadczenia usług na rzecz przygotowań do EURO 2012 oraz obsługi zwiększonego ruchu turystycznego, dodatkowe przychody, które w szczytowym roku 2012 mogą wynieść blisko miliard zł, odnotuje także sektor transportowy. Osoby przybyłe do miast goszczących z okazji Mistrzostw będą poszukiwały, oprócz emocji sportowych, szeroko rozumianej rozrywki. Wzrost obrotów odnotują więc zapewne także: dyskoteki, kluby nocne itp. Duża liczba potencjalnych odbiorców reklam oraz transmisje telewizyjne wpłyną prawdopodobnie także na wzrost obrotów firm reklamowych (przede wszystkim outdoor).

16 16 Poufne – Wszystkie prawa zastrzeżone – Ernst & Young 2008 Korzyści – wzrost zatrudnienia Przyspieszony rozwój gospodarczy skutkować będzie wzrostem zatrudnienia. Nowe miejsca pracy będą tworzyły niektóre z podmiotów zaangażowanych w obsługę potrzeb stadionu. Istotnego wzrostu zatrudnienia oczekiwać należy w wymienionych powyżej branżach, przede wszystkim: turystycznej, gastronomicznej, handlowej. W okresie przygotowań i organizacji EURO 2012 wzrośnie między innymi zapotrzebowanie na pracowników sezonowych.


Pobierz ppt "Regionalne Forum Biznesu Korzyści wynikające z przygotowania do EURO 2012 czerwiec 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google