Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Departament Polityki Rodzinnej Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Departament Polityki Rodzinnej Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku."— Zapis prezentacji:

1 Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Departament Polityki Rodzinnej Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

2 Główne cele: Upowszechnienie instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce i dzienni opiekunowie): zwiększenie dostępności terytorialnej (tj. liczby instytucji, w szczególności na terenach, na których jest ich za mało), zwiększenie dostępności finansowej (obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców), zwiększenie wiedzy różnych podmiotów (m.in. gmin i rodziców) na temat korzyści z tworzenia instytucji opieki nad małymi dziećmi i korzystania z nich. Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

3 Dotychczasowe działania: Wprowadzenie ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nowych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: żłobek klub dziecięcy dzienny opiekun niania Katalog podmiotów mogących tworzyć i prowadzić żłobki i kluby dziecięce (działalność regulowana): gminy osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

4 Dotychczasowe działania: Wprowadzenie w 2011 r. Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch i jego kontynuacja w 2012 r. i 2013 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

5 Nie planuje się działań systemowych na poziomie kraju w zakresie wsparcia tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi. Przewiduje się, że wsparciem na poziomie regionalnym będzie realizacja celu tematycznego 8 Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, priorytet inwestycyjny Równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego. Będzie ono polegało na tworzeniu warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych, m.in. poprzez wsparcie tworzenia miejsc opieki oraz wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz poprzez wsparcie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi (w żłobkach i klubach dziecięcych). Środki finansowe będą przeznaczane przede wszystkim na inwestycje, adaptacje i remonty, wsparcie dla rodziców powracających na rynek pracy.

6 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Źródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dane na dzień 31 grudnia 2012 r.)

7 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Źródło: Główny Urząd Statystyczny (żłobki i oddziały żłobkowe); dane za 2010 r.; Sprawozdania z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie; dane za 2011 r. i 2012 r.)

8 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Źródło: Analiza własna na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, dane na dzień 31 grudnia 2012 r.); dotyczy gmin w których funkcjonują instytucje wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

9 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 * Liczba dzieci objętych opieką dziennego opiekuna Źródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dane na dzień 31 grudnia 2012 r.

10 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ODSETEK DZIECI W WIEKU DO LAT 3 W ŻŁOBKACH, KLUBACH DZIECIĘCYCH, U DZIENNYCH OPIEKUNÓW i NIAŃ 2010 r. 2,6% 2011 r. 3,7%* 2012 r. 4,5%* *Od 2011 r., dane pochodzą ze sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (uwzględniając dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna), informacji przekazanych przez ZUS o liczbie niań, za które budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (przyjęto, że pod opieką niań jest 1 dziecko) oraz szacunku liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

11 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 * Dane pochodzą ze sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (uwzględniając dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennego opiekuna), informacji przekazanych przez ZUS o liczbie niań, za które budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (przyjęto, że pod opieką niań jest 1 dziecko) oraz szacunku liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych niepublicznych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

12 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Źródło: Sprawozdanie z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na dzień 31 grudnia 2013 r. w zakresie deklarowanego zapotrzebowania

13 Źródło: Oszacowanie na podstawie sprawozdań z realizacji zadań Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch za rok 2012, gdzie przeciętny koszt utworzenia 1 miejsca wyniósł 20,2 tys. zł

14 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobki 1 049 zł kluby dziecięce 517 zł dzienni opiekunowie 422 zł Źródło: Szacunek na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 31 grudnia 2012 r. Przeciętne miesięczne koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka

15 Źródło: Szacunek na podstawie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 31 grudnia 2012 r. oraz prognoz zapotrzebowania na miejsca opieki

16 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Środki z budżetu państwa na realizację ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 2011 r. 14,7 mln zł program Maluch 2012 r. 77,1 mln zł wydatki bieżące ok. 20 mln zł program Maluch (wydatki inwestycyjne) 2013 r. zaplanowano 90 mln zł na program Maluch

17 Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego 2012 r. I konkurs (150 mln) 117 podpisanych umów o dofinansowanie (trwają negocjacje z 3) Planuje się utworzenie: 16 5 żłobków 18 klubów dziecięcych 7 dziennych opiekunów wpłynęły 373 wnioski na kwotę 426,8 mln PLN 2012 r. II konkurs (50 mln) Ocena merytoryczna 337 wniosków o dofinansowanie Lista rankingowa w przygotowaniu wpłynęło 418 wniosków na kwotę 363,8 mln PLN

18 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Departament Polityki Rodzinnej www.zlobki.mpips.gov.pl


Pobierz ppt "Inwestowanie w rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Departament Polityki Rodzinnej Wspieranie rozwoju usług opieki nad dziećmi w wieku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google