Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i."— Zapis prezentacji:

1 Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 Zielonka, 30 – 31 marca 2011r.

2 Ramy prawne Obowiązki beneficjentów pomocy finansowej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY 2007 – 2013) związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi określone są między innymi w art. 32 oraz 33 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

3 Tablica na budowie Gdy całkowity kwalifikowalny koszt operacji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) przekracza 500 000 EUR, a inwestycja obejmuje finansowanie infrastruktury lub prac budowlanych, beneficjent umieszcza tablicę reklamową na terenie, na którym przeprowadzana jest operacja w trakcie jej realizacji

4 Co umieścić na tablicy ? Obowiązkowo na białym tle: 1.Godło UE 2.Logotyp PO RYBY 2007 – 2013 – wraz z pełną nazwą programu 3.Na środku tablicy napis Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 4.Powyższe informację zajmują co najmniej 25 % powierzchni tablicy

5 Co może być jeszcze na tablicy ? 1.Przy fladze UE napis: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki 2. Logo lokalnej grupy działania, (herbu/logo województwa lub gminy) - umieszczone za logotypem UE, PO RYBY 2007 – 2013

6 Wzór tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza 500 000 EUR, umieszczanej w trakcie realizacji inwestycji Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : ………………………………………... zł

7 Inwestycja zakończona 1.Najpóźniej 6 miesięcy od dnia zakończenia operacji (tj. od dnia złożenia wniosku o płatność końcową) – tablicę zastępuje stała tablica informacyjna 2.Dodatkowo, na stałej tablicy informacyjnej podaje się typ i nazwę operacji

8 Wzór stałej tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza 500 000 EUR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo (Typ / Nazwa operacji ) Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : ………………………………………… zł

9 Beneficjenci osi 4 – Lokalne grupy rybackie Lokalna grupa rybacka umieszcza tablicę informacyjną w swojej siedzibie (wynikającej z umowy), a także w miejscu działania biura

10 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich..………………………………..zł, (Nazwa lokalnej grupy rybackiej) Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. ………zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : …………………………………………………zł w tym na: 1.promowanie współpracy między lokalnymi grupami rybackimi oraz ich funkcjonowanie 2.operacje realizowane w ramach LSROR przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze Wzór stałej tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza 500 000 EUR w przypadku beneficjentów Osi 4 - Lokalnej grupy rybackiej

11 Czego nie wolno ? 1.Na tablicy nie mogą znajdować się inne informacje oraz znaki graficzne oprócz tych wyszczególnionych w przepisach UE oraz Księdze Wizualizacji Znaku PO RYBY 2007 - 2013 2.Nie wolno stosować innego koloru tła tablic niż białe

12 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google