Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i."— Zapis prezentacji:

1 Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zielonka, 30 – 31 marca 2011r.

2 Ramy prawne Obowiązki beneficjentów pomocy finansowej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (PO RYBY 2007 – 2013) związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi określone są między innymi w art. 32 oraz 33 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007r., ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

3 Tablica na budowie Gdy całkowity kwalifikowalny koszt operacji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) przekracza EUR, a inwestycja obejmuje finansowanie infrastruktury lub prac budowlanych, beneficjent umieszcza tablicę reklamową na terenie, na którym przeprowadzana jest operacja w trakcie jej realizacji

4 Co umieścić na tablicy ? Obowiązkowo na białym tle: 1.Godło UE 2.Logotyp PO RYBY 2007 – 2013 – wraz z pełną nazwą programu 3.Na środku tablicy napis Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo 4.Powyższe informację zajmują co najmniej 25 % powierzchni tablicy

5 Co może być jeszcze na tablicy ? 1.Przy fladze UE napis: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki 2. Logo lokalnej grupy działania, (herbu/logo województwa lub gminy) - umieszczone za logotypem UE, PO RYBY 2007 – 2013

6 Wzór tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza EUR, umieszczanej w trakcie realizacji inwestycji Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : ………………………………………... zł

7 Inwestycja zakończona 1.Najpóźniej 6 miesięcy od dnia zakończenia operacji (tj. od dnia złożenia wniosku o płatność końcową) – tablicę zastępuje stała tablica informacyjna 2.Dodatkowo, na stałej tablicy informacyjnej podaje się typ i nazwę operacji

8 Wzór stałej tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza EUR Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo (Typ / Nazwa operacji ) Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : ………………………………………… zł

9 Beneficjenci osi 4 – Lokalne grupy rybackie Lokalna grupa rybacka umieszcza tablicę informacyjną w swojej siedzibie (wynikającej z umowy), a także w miejscu działania biura

10 Unia Europejska Europejski Fundusz Rybacki Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich..………………………………..zł, (Nazwa lokalnej grupy rybackiej) Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: …………………………….. ………zł Udział środków finansowych krajowych w operacji : …………………………………………………zł w tym na: 1.promowanie współpracy między lokalnymi grupami rybackimi oraz ich funkcjonowanie 2.operacje realizowane w ramach LSROR przez podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze Wzór stałej tablicy informacyjnej dla operacji, których koszt realizacji przekracza EUR w przypadku beneficjentów Osi 4 - Lokalnej grupy rybackiej

11 Czego nie wolno ? 1.Na tablicy nie mogą znajdować się inne informacje oraz znaki graficzne oprócz tych wyszczególnionych w przepisach UE oraz Księdze Wizualizacji Znaku PO RYBY Nie wolno stosować innego koloru tła tablic niż białe

12 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Znakowanie tablic informacyjnych, związanych z działaniami informacyjno – promocyjnymi Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google