Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza szkoła bierze udział w projekcie,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic' realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie od 01.09.2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza szkoła bierze udział w projekcie,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic' realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie od 01.09.2009r."— Zapis prezentacji:

1 Nasza szkoła bierze udział w projekcie,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic' realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie od 01.09.2009r. do 31.07.2012r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do projektu przystąpiła klasa I b, wraz z nauczycielem matematyki Marzeną Mrzygłód.

2 O Projekcie,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic. Celem Projektu,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic'' jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Z założenia, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kształtowane umiejętności mają wspierać proces wspólnego, bardziej efektywnego przygotowania się uczniów do matury z matematyki i języka obcego. W Projekcie weźmie udział 360 klas z terenu województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego wraz ze swoimi nauczycielami matematyki. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

3 Wymagania stawiane uczestnikom Projektu. Na zajęciach pozalekcyjnych z matematyki uczniowie rozwijają umiejętności współdziałania w zespole realizując wyznaczony cel. Tym celem jest wspólne rozwiązanie zestawu zadań z matematyki w ciągu 90 minut. W rozwiązywaniu zestawu zadań będzie uczestniczyć cała klasa, pracując w odpowiednio dobranych grupach. W ciągu roku szkolnego uczniowie będą rozwiązywać siedem zestawów zadań. Tematyka zadań będzie obejmować różne działy matematyki zgodne z programem nauczania i uwzględniać jej korelację z innymi przedmiotami nauczania szkolnego. Będzie uwzględniać konstruowanie, wycinanie, naklejanie różnych figur płaskich w celu tworzenia z nich nowych konfiguracji, budowanie modeli brył o zadanych własnościach, itp. Zadania będą nawiązywać do konkretnych sytuacji życiowych i pokazywać przykłady zastosowania matematyki w życiu codziennym. Zestawy zadań będą zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Jedno zadanie zostanie podane w języku obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański). Zadaniem uczniów jest przetłumaczenie, rozwiązanie, a następnie podanie rozwiązania w jednym, wybranym języku obcym. Uczniowie będą również zobligowani do wzięcia udziału jako zespół klasowy w bezpłatnym Międzynarodowym Konkursie,,Matematyka bez Granic'' w trzecim roku realizacji Projektu. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące projektu, można znaleźć na stronie internetowej www.wzmbg.pl. www.wzmbg.pl

4 Klasa I b na zajęciach z matematyki w ramach projektu. W ciągu roku szkolnego 2009/2010 pracowaliśmy nad sześcioma pakietami edukacyjnymi, każdy dotyczył innej tematyki. W ramach jednego bloku tematycznego odbywały się 4 godziny zajęć. Na zajęciach pracowaliśmy zawsze w grupach. Do naszych zadań należało wybranie nazwy zespołu, opracowanie logo i oczywiście rozwiązanie zadań. W trakcie zajęć mogliśmy korzystać z kalkulatorów i słowników. Każdy z pakietów składał się z trzech części: Pierwsza to ćwiczenia otwierające. Na tych zajęciach rozwiązywaliśmy cztery zadania, jedno w języku angielskim. Każda grupa dostała zestaw zadań i pod koniec lekcji omawialiśmy ich rozwiązania. W tej części mogliśmy liczyć na wsparcie ze strony nauczyciela. Druga to,,Rozwiążmy to razem. Na tych zajęciach pracowaliśmy przez 2 godziny lekcyjne. Otrzymywaliśmy jeden zestaw 10 zadań na całą klasę. Każda grupa dostawała po dwa zadania i po ich rozwiązaniu wymienialiśmy się nimi. Nasza praca była samodzielna. Trzecia część to podsumowanie pracy z poprzednich zajęć. Omówienie zadań, ich ocenienie i wybranie zadań do wysłania. Wysyłamy jedno rozwiązanie, każdego z zadań wraz z logiem zespołu, który je wykonał. Przykładowy pakiet zadań,,W trzy D.

5 Praca w grupach.

6 Rozwiązujemy zadanie w języku angielskim.

7 Rysujemy logo.

8 Nasza Pani czasem nam pomaga.

9 Efekt naszej pracy.

10 Nasze pomysły na nazwy grup.

11 Jak widać po naszych minach fajnie się bawimy.

12 Po roku pracy otrzymaliśmy certyfikat.

13 Ranking: Zachodniopomorskie - Gimnazjum Koszalin, Gimnazjum nr 7, klasa 1 b Miejsce w rankingu na tle innych klas (wg osiągniętej liczby punktów za zadania z pakietów edukacyjnych):

14 Pracujemy dalej? W tym roku szkolnym kontynuujemy naszą pracę w projekcie i mamy nadzieję, że tak będzie też w klasie III. Po zakończeniu projektu pochwalimy się naszym wynikiem w Międzynarodowym Konkursie,,Matematyka bez Granic'. Po pierwszym roku zajęć zajęliśmy 8 miejsce w rankingu szkół gimnazjalnych w województwie zachodniopomorskim, wśród szkół biorących udział w projekcie.


Pobierz ppt "Nasza szkoła bierze udział w projekcie,,Wespół w zespół z Matematyką bez Granic' realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne w okresie od 01.09.2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google