Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie materiałów MEN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie materiałów MEN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej."— Zapis prezentacji:

1

2 Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie materiałów MEN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 IPET 1. Metryczka z danymi dotyczącymi dziecka: imię, nazwisko, rok urodzenia, klasa, podstawa objęcia kształceniem specjalnym (orzeczenie PPP numer, z dnia), rok szkolny 2. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

13 3.Wyniki rozpoznania z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, w tym: Mocne strony ucznia, na których można oprzeć działania edukacyjne i terapeutyczne Informacje o trudnościach ucznia Informacje o funkcjonowaniu dziecka w grupie

14 4. Zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów, w tym: Cele terapeutyczne wynikające z WOPFD Wskazania nakierowane na niwelowanie trudności rozwojowych i edukacyjnych Warunki zapobiegania wtórnym skutkom niepełnosprawności.

15 5. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych, w tym: Cele edukacyjne wskazane w programie nauczania Zakres dostosowania programów Dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania

16 6. Procedury osiągania celów: A) metody, formy i środki dydaktyczne B) określenie rodzaju pomocy i wsparcia w trakcie zajęć dydaktycznych (np. pomoc specjalisty podczas lekcji, dostosowanie otoczenia)

17 7. Wykaz zajęć nadobowiązkowych (specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych) z załączonym ich programem. 8. Zakres współpracy z rodzicami ucznia. 9. Uwagi dodatkowe (np. informacje o wprowadzonych w programie zmianach)

18 10. Sposób ewaluacji programu i informacje o jego modyfikacji (data, dział, rodzaj modyfikacji, podpis osoby wprowadzającej modyfikację, adnotacja o poinformowaniu rodziców) 11. Informacja o zatwierdzeniu IPET przez Zespół, dyrektora i rodziców (data, podpisy)

19

20

21

22

23

24

25 WERSJA 2 Nr karty Imię i nazwisko Nazwa szkoły Informacje wynikające z opinii Zakres w którym uczeń wymaga pomocy Zalecane formy i sposoby pomocyIlość godzin / Okres udzielania pomocy Osoba prowadząca Formy pomocy ustalone przez dyrektora Ilość godzin / Okres udzielania pomocy Osoba prowadząca Ocena efektywności pomocy Termin spotkania DataPodpisy członków Zespołu/rodziców WERSJA 2 Nr karty

26

27

28


Pobierz ppt "Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie materiałów MEN i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google