Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy model realizacji wychowania fizycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy model realizacji wychowania fizycznego"— Zapis prezentacji:

1 Nowy model realizacji wychowania fizycznego
Warszawa, kwiecień 2010 „Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać” (Jędrzej Śniadecki) Ewa Kardaś

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw Nr 4/2009, poz. 17)

3 Schemat organizacyjny
Strategia mieszana Strategia wymuszania Strategia oferowania Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym 1 godzina tygodniowo Zajęcia do wyboru przez ucznia w grupach międzyoddziałowych 2 godziny tygodniowo Edukacja zdrowotna ok. 32 godzin (jeden semestr)

4 Zajęcia lekcyjne przeznaczone są na realizację wymagań szczegółowych opisanych w podstawie programowej wymagania szczegółowe obejmują sześć obszarów tematycznych : diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego trening zdrowotny sporty całego życia i wypoczynek bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista sport edukacja zdrowotna

5 Cele zajęć do wyboru spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej (wybór sportu całego życia) umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia

6 Treści zajęć do wyboru Uzupełniające i poszerzające zakres podstawy programowej, ukierunkowane głównie na : ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu ćwiczenia i zadania z zakresu samokontroli i samooceny wiedzy, sprawności i umiejętności ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne po wysiłku oraz ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zmęczeniu i znużeniu

7 Oferta zajęć do wyboru (1)
Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć siatkówka żeńska 2 godziny (raz w tygodniu) męska koszykówka piłka nożna tenis stołowy 1 godzina (dwa razy w tygodniu) SPORTOWY

8 Oferta zajęć do wyboru (2)
Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć gry rekreacyjne (unihokej, ringo, badminton i inne) żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) męska ćwiczenia na siłowni REKREACYJNO -ZDROWOTNY

9 Oferta zajęć do wyboru (3)
Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć fitness z elementami gimnastyki i tańca żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) TANECZNY

10 Oferta zajęć do wyboru (4)
Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć turystyka piesza z elementami regionalizmu i wielokulturowości żeńska 4 godziny (co dwa tygodnie) 6 godzin (co trzy tygodnie) 8 godzin (co cztery tygodnie) Uwaga! Zajęcia odbywają się w soboty męska koedukacyjna turystyka rowerowa TURYSTYCZNY

11 Wzór deklaracji wyboru
DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nazwisko i imię ………………………………………… Klasa……………… PROFIL ZAJĘĆ PODSTAWOWY REZERWOWY RODZAJ ZAJĘĆ POZIOM ZAAWANSOWANIA (tylko w profilu sportowym) Podpis rodziców ……………………………… Podpis ucznia ………………...…………

12 Podsumowanie Przewidywane efekty :
większa atrakcyjności zajęć (szansa na zmniejszenie liczby zwolnień z wychowania fizycznego) lepsza motywacja i większe zaangażowanie ucznia – uczestniczy w formach ruchu, które lubi i wybrał samo dzielnie z oferty, współuczestniczy w organizacji zajęć większa satysfakcja nauczyciela z pracy – prowadzi zajęcia z uczniami zainteresowanymi daną formą ruchu, ma dużą autonomię w doborze treści kształcenia, może wykorzystać w pełni swoje umiejętności lepsza integracja społeczności uczniowskiej

13 „Największą siłą napędową rozwoju człowieka jest niezawisła motywacja wewnętrzna wyrastająca z poczucia odpowiedzialności za siebie” (Mounier) D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Nowy model realizacji wychowania fizycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google