Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowy model realizacji wychowania fizycznego Warszawa, kwiecień 2010 Warszawa, kwiecień 2010 Ewa Kardaś Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowy model realizacji wychowania fizycznego Warszawa, kwiecień 2010 Warszawa, kwiecień 2010 Ewa Kardaś Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka."— Zapis prezentacji:

1 Nowy model realizacji wychowania fizycznego Warszawa, kwiecień 2010 Warszawa, kwiecień 2010 Ewa Kardaś Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby każdy mógł z niego korzystać (Jędrzej Śniadecki) (Jędrzej Śniadecki)

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw Nr 4/2009, poz. 17)

3 Schemat organizacyjny Strategia mieszana Strategia wymuszania Strategia oferowania Zajęcia w systemie klasowo-lekcyjnym 1 godzina tygodniowo Zajęcia do wyboru przez ucznia w grupach międzyoddziałowych 2 godziny tygodniowo Edukacja zdrowotna ok. 32 godzin (jeden semestr)

4 Zajęcia lekcyjne przeznaczone są na realizację wymagań szczegółowych opisanych w podstawie programowej przeznaczone są na realizację wymagań szczegółowych opisanych w podstawie programowej wymagania szczegółowe obejmują sześć obszarów tematycznych : wymagania szczegółowe obejmują sześć obszarów tematycznych : diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego trening zdrowotny trening zdrowotny sporty całego życia i wypoczynek sporty całego życia i wypoczynek bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista sport sport edukacja zdrowotna edukacja zdrowotna

5 Cele zajęć do wyboru spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej (wybór sportu całego życia) ukazanie walorów rekreacyjnych i zdrowotnych różnych form aktywności ruchowej (wybór sportu całego życia) umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie umożliwienie dokonywania samodzielnych wyborów i podejmowania odpowiedzialności za nie wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia wdrożenie do współuczestnictwa w organizacji własnego procesu nauczania-uczenia się oraz do współpracy ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym w upowszechnianiu zdrowego stylu życia

6 Treści zajęć do wyboru Uzupełniające i poszerzające zakres podstawy programowej, ukierunkowane głównie na : ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu ćwiczenia i zadania związane z samodzielną organizacją danej formy ruchu ćwiczenia i zadania z zakresu samokontroli i samooceny wiedzy, sprawności i umiejętności ćwiczenia i zadania z zakresu samokontroli i samooceny wiedzy, sprawności i umiejętności ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne po wysiłku orazćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zmęczeniu i znużeniu ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne po wysiłku oraz ćwiczenia relaksacyjne przeciwdziałające zmęczeniu i znużeniu

7 Oferta zajęć do wyboru (1) Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć siatkówkażeńska 2 godziny (raz w tygodniu) męska koszykówkażeńska męska piłka nożna żeńska 2 godziny (raz w tygodniu) męska tenis stołowy żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) męska SPORTOWY

8 Oferta zajęć do wyboru (2) Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć gry rekreacyjne (unihokej, ringo, badminton i inne) żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) męska ćwiczenia na siłowni żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) męska REKREACYJNO -ZDROWOTNY

9 Oferta zajęć do wyboru (3) Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć fitness z elementami gimnastyki i tańca żeńska 1 godzina (dwa razy w tygodniu) TANECZNY

10 Oferta zajęć do wyboru (4) Profil zajęć Rodzaj zajęć Forma podziału na grupy Czas trwania zajęć turystyka piesza z elementami regionalizmu i wielokulturowości żeńska 4 godziny (co dwa tygodnie) 4 godziny (co dwa tygodnie) 6 godzin (co trzy tygodnie) 6 godzin (co trzy tygodnie) 8 godzin (co cztery tygodnie) 8 godzin (co cztery tygodnie)Uwaga! Zajęcia odbywają się w soboty męska koedukacyjna turystyka rowerowa żeńska męska koedukacyjna TURYSTYCZNY

11 Wzór deklaracji wyboru DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Nazwisko i imię Klasa Nazwisko i imię ………………………………………… Klasa……………… PROFIL ZAJĘĆ PODSTAWOWYREZERWOWY RODZAJ ZAJĘĆ PODSTAWOWYREZERWOWY POZIOM ZAAWANSOWANIA (tylko w profilu sportowym) PODSTAWOWYREZERWOWY Podpis rodzicówPodpis ucznia Podpis rodziców ……………………………… Podpis ucznia ………………...…………

12 Podsumowanie Przewidywane efekty : większa atrakcyjności zajęć (szansa na zmniejszenie liczby zwolnień z wychowania fizycznego) większa atrakcyjności zajęć (szansa na zmniejszenie liczby zwolnień z wychowania fizycznego) lepsza motywacja i większe zaangażowanie ucznia – uczestniczy w formach ruchu, które lubi i wybrał samo- dzielnie z oferty, współuczestniczy w organizacji zajęć lepsza motywacja i większe zaangażowanie ucznia – uczestniczy w formach ruchu, które lubi i wybrał samo- dzielnie z oferty, współuczestniczy w organizacji zajęć większa satysfakcja nauczycielaz pracy – prowadzi zajęcia z uczniami zainteresowanymi daną formą ruchu, ma dużą autonomię w doborze treści kształcenia, może wykorzystać w pełni swoje umiejętności większa satysfakcja nauczyciela z pracy – prowadzi zajęcia z uczniami zainteresowanymi daną formą ruchu, ma dużą autonomię w doborze treści kształcenia, może wykorzystać w pełni swoje umiejętności lepsza integracja społeczności uczniowskiej lepsza integracja społeczności uczniowskiej

13 Największą siłą napędową rozwoju człowieka jest niezawisła motywacja wewnętrzna wyrastająca z poczucia odpowiedzialności za siebie (Mounier) D z i ę k u j ę z a u w a g ę


Pobierz ppt "Nowy model realizacji wychowania fizycznego Warszawa, kwiecień 2010 Warszawa, kwiecień 2010 Ewa Kardaś Wychowanie fizyczne ułożone dla szczęścia człowieka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google