Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE"— Zapis prezentacji:

1 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE to

3 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE posiada

4 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżniono tytułem

5 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
wysoko oceniono w XII 2011 w ramach nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty (badano efekty kształcenia i wychowania w szkole). Wymaganie 1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego - poziom B (wysoki stopień). Wymaganie 2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności - pozom B (wysoki stopień). Wymaganie 3. Uczniowie są aktywni - poziom A (bardzo wysoki stopień). Wymaganie 4. Respektowane są normy społeczne - poziom B (wysoki stopień).

6 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia
prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć z matematyki we wszystkich klasach I i maturalnych w systemie klasowo-lekcyjnym prowadzenie bezpłatnych, dodatkowych zajęć on-line z matematyki w klasach I-III w ramach projektu realizowanego we współpracy z Politechniką Wrocławską „Matematyka-Reaktywacja” systematyczne wykorzystywanie platformy moodle na dodatkowych zajęciach z matematyki, fizyki, geografii, języka niemieckiego. Z zajęć tych mogą korzystać uczniowie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie szczególna dbałość o kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

7 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia
wspieranie uczniów uzdolnionych, odkrywanie i rozwijanie talentów, zainteresowań młodzieży bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: przedmiotowych, artystycznych, sportowych i wolontariatu

8 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia
organizowanie i prowadzenie we współpracy z uczelniami wyższymi Białegostoku i Wrocławia innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, które uzyskały ogólnopolskie i europejskie patronaty, wyróżnienia, np.:

9 Patronat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009
uzyskały zajęcia pozalekcyjne z fizyki, realizowane od 6 lat przez X LO we współpracy z Instytutem Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku.

10 Wyróżnienie w europejskim konkursie „E-Learning Awards 2009”
otrzymała innowacja „E-Learningiem do matury z fizyki”, która znalazła się na 24. miejscu w europejskim konkursie „E-Learning Awards 2009” spośród 500 najlepszych szkolnych projektów edukacyjnych zgłoszonych przez kraje UE.

11 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia
Organizacja prestiżowych konkursów, projektów, np.: Wojewódzki Konkurs „U wrót Europy” - skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (9 edycji) Miejski Konkurs Recytatorski Literatury Anglojęzycznej - skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (8 edycji) Miejskie projekty: Dzień Ekumeniczny, Dzień Misyjny

12 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia bogata oferta zajęć sportowych
W szkole od 15 lat z sukcesami działa sekcja piłki siatkowej dziewcząt

13 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia bogata oferta zajęć sportowych
Od 10 lat w szkole istnieje sekcja piłki nożnej chłopców, odnosząca sukcesy w rozgrywkach wojewódzkich.

14 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia Żeński Chór X LO

15 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia udział chóru w:
Podlaskim Festiwalu Nauki i Sztuki  Moniuszkowskim Festiwalu Podlasia Dniach Kultury Chrześcijańskiej Projektach „Veni, vidi, vici - Pojednanie” Projektach „Muzyka w starym kościele” w koncertach dyplomowych studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w miejskich uroczystościach: obchody świąt państwowych, jubileuszy, związanych z działalnością edukacyjną, kulturalną i inną.

16 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia bardzo wysoki poziom artystyczny Żeńskiego Chóru X LO

17 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia bardzo wysoki poziom artystyczny Żeńskiego Chóru X LO

18 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE wyróżnia bardzo wysoki poziom artystyczny Żeńskiego Chóru X LO

19 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przygotowuje do egzaminu maturalnego, ucząc:
Języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych Matematyki na poziomie podstawowym w zwiększonej ilości godzin 3 przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym od klasy I do III

20 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zaprasza w roku szkolnym 2013/2014 do klas:
Klasa humanistyczno-artystyczna Klasa ekonomiczna

21 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zaprasza
Klasa humanistyczno-artystyczna Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie. Przedmioty uzupełniające: przyroda, zajęcia muzyczne. W klasie zwiększona będzie liczba godzin z matematyki nauczanej, na poziomie podstawowym.

22 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zaprasza
Klasa ekonomiczna Przedmioty z nauczaniem rozszerzonym: matematyka, język angielski, geografia. Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce. W klasie zwiększona będzie liczba godzin z matematyki i języka angielskiego, nauczanych na poziomie rozszerzonym.

23 X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE zaprasza uczniów spoza Białegostoku - do Internatu szkoły przy ul. Zwycięstwa Białystok tel adres internetowy szkoły: nasz e - mail:

24 CZEKAMY NA WAS!


Pobierz ppt "X Liceum OGÓLNOKSZTAŁCĄCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google