Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP"— Zapis prezentacji:

1 Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP
Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Współpraca Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z pracodawcami na terenie województwa łódzkiego i jej efekty Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP Bełchatów, dnia r. 1

2 STRUKTURA OHP KOMENDA GŁÓWNA OHP Komendy Wojewódzkie – 16
Centra Kształcenia i Wychowania – 9 Ośrodki Szkolenia Zawodowego - 5 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Hufce Pracy i Środowiskowe Hufce Pracy- 180 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży – Filie Ośrodki Szkolenia i Wychowa- nia – 29 Młodzieżowe Centra Kariery 33 + ponad 100 (EFS) Mobilne Centra Informacji Zawodowej 49 Młodzieżowe Biura Pracy filii + ponad 100 PPP Kluby Pracy -106

3 Główne zadania OHP Pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w uzupełnieniu wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających start w dorosłe życie i usamodzielnienie. Realizacja działań OHP odbywa się w ramach obszarów działalności takich jak: kształcenie i wychowanie młodzieży działania na rzecz rynku pracy wdrażanie projektów europejskich szkolenie zawodowe osób dorosłych

4 Adresaci oddziaływań OHP
Młodzież nierealizująca obowiązku nauki lub posiadająca kilkuletnie opóźnienie szkolne. Młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, zubożałych, zagrożona marginalizacją. Obie ww. grupy młodzieży wymagają instytucjonalnego wsparcia i opieki oraz specjalnych działań edukacyjnych umożliwiających im uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Na rok szkolny 2012/2013 zrekrutowano ok uczestników OHP. W bieżącym roku szkolnym w jednostkach OHP objętych zostanie opieką ponad 34 tys. młodych ludzi. Na terenie województwa łódzkiego zrekrutowano 870 uczestników OHP Łącznie opieką objętych zostanie 2082 uczestników OHP.

5 Adresaci oddziaływań OHP
"Rynek pracy: dokonania 2007, perspektywy 2008" Adresaci oddziaływań OHP Uczestnicy OHP kształcą się w formach szkolnych oraz odbywają przygotowanie zawodowe na warunkach pracownika młodocianego. Są objęci działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi. Ponadto są objęci wsparciem specjalistów z zakresu rynku pracy Osoby nie będące uczestnikami OHP korzystają z możliwości szkolenia w formach pozaszkolnych, oferty jednostek świadczących usługi na rynku pracy oraz mogą być beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków UE.

6 Zintegrowany model usług rynku pracy
doradztwo zawodowe mobilne centra informacji zawodowej , młodzieżowe centra kariery nauka poszukiwania pracy - kluby pracy Pośrednictwo pracy – młodzieżowe biura pracy Szkolenia zawodowe Ponad 600 tys. młodzieży objętej działaniami rynku pracy

7 Działalność jednostek rynku pracy OHP w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego
PORADNICTWO ZAWODOWE rocznie doradcy zawodowi MCIZ i MCK i liderzy klubów pracy obejmują działaniami ok. 500 tys. osób 2000 badań predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych POŚREDNICTWO PRACY rejestruje się ok. 175 tys. młodych ludzi poszukujących pracy, pozyskuje się 150 tys. ofert pracy

8 Kształcenie zawodowe młodzieży w OHP
Formuła w jakiej w OHP prowadzony jest proces przygotowania zawodowego można ocenić jako KSZTAŁCENIE NA RZECZ KONKRETNEGO PRACODAWCY ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY JEGO UDZIALE duża efektywność zarówno w zakresie kształcenia jak i zatrudnienia młodzi ludzie uzyskują dobre przygotowanie zawodowe adekwatne do wymogów pracodawców Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP - na zasadach dotyczących pracowników młodocianych (wynagrodzenie, świadczenia socjalne, staż pracy)

9 Kształcenie zawodowe młodzieży w OHP
Stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia uczestnicy OHP: uzupełniają je na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum i przyuczają się do wykonywania określonej pracy kontynuują naukę w szkole zasadniczej oraz na kursach zawodowych przygotowujących do egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się: - we własnej bazie – w warsztatach zlokalizowanych w jednostkach OHP, - we współpracy z lokalnymi pracodawcami

10 Struktura zawodów Uczestnicy OHP uczący się zawodu lub przyuczający się do wykonywania określonej pracy ( wyłącznie młodociani). Nr grupy zawodów Nazwa zawodu ogółem zrekrutowani 514101 Fryzjer 372 132 723103 Mechanik pojazdów samochodowych 343 127 522301 Sprzedawca 267 119 751201 Cukiernik 137 59 752205 Stolarz 136 38 * Kucharz małej gastronomii * 116 13 512001 Kucharz 115 111 741201 Elektromechanik 84 35 751204 Piekarz 82 29 721306 Blacharz samochodowy 53 23 711204 Murarz-tynkarz 52 24 713201 Lakiernik 47 15 753402 Tapicer 39 741203 Elektromechanik pojazów samochodowych 14 741103 Elektryk 27

11 Struktura zawodów c.d. 712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 26 10 722204 Ślusarz 712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 19 8 712101 Dekarz 11 751107 Wędliniarz 7 2 742114 Monter-mechatronik 3 722307 Operator obrabiarek skrawających * Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych * 1 343101 Fotograf 711501 Cieśla * Malarz-tapeciarz * 753105 Krawiec * rzeźnik wędliniarz *

12 Lista pracodawców, u których podopieczni HP 5-11 w Bełchatowie odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Kucharz: Restauracja „Jan” H. i J. Pawełoszek Restauracja „U Molendy” A. Molenda Bar „Zachęta” K. Nowaczyk Restauracja „Karpatia” H. Karpińska PPHU „To i Owo” s.c. B. i W. Bożyk Centrum Gastronomiczne „Kubuś” M. Michałowska PSS „Społem” G. Baranek Restauracja „Jupiter” PHU A. i K. Bednarscy Restauracja „Przy Patykach” Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy S. Siewiera Restauracja „Lafayette” E. Niewiadomski Restauracja „Marcepan” A. i E. Ziarkiewicz Restauracja „Smakosz” M. Chinalska

13 Mechanika pojazdów samochodowych: PPHU „BATIS” S.p.o.o.
Lista pracodawców c.d. Mechanika pojazdów samochodowych: PPHU „BATIS” S.p.o.o. Zakład Mechaniki Elektromechaniki Pojazdowej J. Karpiński Auto System S.C. M. Szewczyk Auto Market Serwis s.c. A. Stępień J. Gawron Mechanika pojazdowa J. Stolarczyk Auto- Prima J. Kowalski Instalatorstwo: Instalatorstwo Sanitarne CO o gazu M. Książczyk Lakiernictwo samochodowe: „VITO” T. Wijatkowski Auto-Serwis S.j. D. Frączek Stolarstwo: „Hard” J. i B. Benben „Remall” P. Dziamski

14 Zakład Fryzjerski „Figaro” K. Krawczyk
Lista pracodawców c.d. Fryzjerstwo: Zakład Fryzjerski „Figaro” K. Krawczyk Zakład Fryzjerski B. Zagórowicz-Mikołajczyk Zakład Fryzjerski W. Lewińska Zakład Fryzjerski „U Agnieszki” A Kolano Zakład Fryzjerski „Julia” A. Kępa Zakład Fryzjerski „Kinga” K. Ambrozik Zakład Fryzjerki B. Lewandowska „Viso – centrum urody” L. Próba-Karbowniczak Usługi Fryzjerskie A. Kacperek Zakład Fryzjerski W. Tabaczyk Zakład Fryzjerski A. Kamecka Zakład Fryzjerski „Laurent” I. Dąbrowska

15 Zakład Fryzjerski I. Skrzypek Zakład Fryzjerski M. Malinowska
Lista pracodawców c.d. Zakład Fryzjerski I. Skrzypek Zakład Fryzjerski M. Malinowska Zakład Fryzjerski „Anita” A. Kieruzel Zakład Fryzjerski „Jola” J. Mikołajewska Zakład Fryzjerstwa Damskiego i Solarium W. Wiśniewska Zakład Fryzjerski „Verona” W. Plutecka Zakład Fryzjerski „Jaguar” J. Sudak Zakład fryzjerski B. Konieczna Zakład Fryzjerski W. Lewińska Zakład Fryzjerski „Mariett” M. Jadwiszczak Zakład Fryzjerski U. Matynia Zakład Fryzjerski A. Anszperger „Medicus” E. Szymańska-Ciebiada P. Ciebiada Zakład Fryzjerski „Basia” B. Gajda

16 Lista pracodawców c.d. Naprawa sprzętu AGD:
Naprawa Sprzętu AGD B. Bronowski Piekarnie: Zakład piekarniczo-ciastkarski A. Raszewska J. Zakrzewski Sklepy: R&Z R. Recheta Z. Zawadzka Firma Handlowa obuwie „Kołodziejscy” s.c. I. Kołodziejska P.P.H.U. „KOSS” A. Kossakowski PHT „Prymus AGD” W. i J. Śliżyńscy ZOO-LUX J. Bajarska-Miecznikowska „TOP-BUT” R. Kołodziejski P.H.U. „Krzemar” S.C. K. Marczak Sklep Polski B. Kibitlewska Sklep odzieżowy „Butik” A. Czapińska Sklep FOTO-LAB J. Szulc Gemm s.c. Z. i J. Jędrzejczyk Zakłady murarskie: Zakład murarski Sz. Wojtania Bud-Mar M. Bryk

17 Minimalne wynagrodzenie młodocianych.
Przeciętne Okres Rok nauki I Rok nauki II Rok nauki III wynagrodzenie 4% 5% % w gospodarce 3366, , , ,97 3416, , , ,96 3586, , , ,21 3646, , , ,77 3496, , , ,81 3510, , , ,61

18 Realizacja Refundacji dla pracodawców

19 Refundacje dla pracodawców.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007 nr 77, poz. 518 z późn. zm.);

20 Gołdap Szczawnica Dobieszków Roskosz Pleszew

21 Zapraszamy do współpracy
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google