Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z pracodawcami na terenie województwa łódzkiego i jej efekty Bełchatów, dnia 22.11.2012r. 1 Łódzka Wojewódzka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z pracodawcami na terenie województwa łódzkiego i jej efekty Bełchatów, dnia 22.11.2012r. 1 Łódzka Wojewódzka."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z pracodawcami na terenie województwa łódzkiego i jej efekty Bełchatów, dnia r. 1 Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi Hufców Pracy w Łodzi Andrzej Orzeł – Zastępca Komendanta wojewódzkiego ŁWK OHP

2 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 49 Ośrodki Szkolenia i Wychowa- nia – 29 Hufce Pracy i Środowiskowe Hufce Pracy- 180 Centra Kształcenia i Wychowania – 9 STRUKTURA OHP KOMENDA GŁÓWNA OHP Komendy Wojewódzkie – 16 Mobilne Centra Informacji Zawodowej 49 Młodzieżowe Biura Pracy filii + ponad 100 PPP Młodzieżowe Centra Kariery 33 + ponad 100 (EFS) Kluby Pracy -106 Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży – Filie Ośrodki Szkolenia Zawodowego - 5

3 Główne zadania OHP Realizacja działań OHP odbywa się w ramach obszarów działalności takich jak: kształcenie i wychowanie młodzieży działania na rzecz rynku pracy wdrażanie projektów europejskich szkolenie zawodowe osób dorosłych Pomoc młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w uzupełnieniu wykształcenia i zdobycia kwalifikacji zawodowych umożliwiających start w dorosłe życie i usamodzielnienie.

4 Adresaci oddziaływań OHP Młodzież nierealizująca obowiązku nauki lub posiadająca kilkuletnie opóźnienie szkolne. Młodzież zaniedbana, o zmniejszonych szansach życiowych, pochodząca ze środowisk niedostosowanych społecznie, z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, zubożałych, zagrożona marginalizacją. Obie ww. grupy młodzieży wymagają instytucjonalnego wsparcia i opieki oraz specjalnych działań edukacyjnych umożliwiających im uzupełnienie wykształcenia oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych. Na rok szkolny 2012/2013 zrekrutowano ok uczestników OHP. W bieżącym roku szkolnym w jednostkach OHP objętych zostanie opieką ponad 34 tys. młodych ludzi. Na terenie województwa łódzkiego zrekrutowano 870 uczestników OHP Łącznie opieką objętych zostanie 2082 uczestników OHP.

5 Adresaci oddziaływań OHP 1.Uczestnicy OHP kształcą się w formach szkolnych oraz odbywają przygotowanie zawodowe na warunkach pracownika młodocianego. Są objęci działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi. Ponadto są objęci wsparciem specjalistów z zakresu rynku pracy 2.Osoby nie będące uczestnikami OHP korzystają z możliwości szkolenia w formach pozaszkolnych, oferty jednostek świadczących usługi na rynku pracy oraz mogą być beneficjentami projektów współfinansowanych ze środków UE.

6 Szkolenia zawodowe Pośrednictwo pracy – młodzieżowe biura pracy doradztwo zawodowe mobilne centra informacji zawodowej, młodzieżowe centra kariery Zintegrowany model usług rynku pracy nauka poszukiwania pracy - kluby pracy Ponad 600 tys. młodzieży objętej działaniami rynku pracy

7 Działalność jednostek rynku pracy OHP w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego PORADNICTWO ZAWODOWE rocznie doradcy zawodowi MCIZ i MCK i liderzy klubów pracy obejmują działaniami ok. 500 tys. osób 2000 badań predyspozycji zawodowych z wykorzystaniem Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych POŚREDNICTWO PRACY rejestruje się ok. 175 tys. młodych ludzi poszukujących pracy, pozyskuje się 150 tys. ofert pracy

8 Kształcenie zawodowe młodzieży w OHP Formuła w jakiej w OHP prowadzony jest proces przygotowania zawodowego można ocenić jako KSZTAŁCENIE NA RZECZ KONKRETNEGO PRACODAWCY ODBYWAJĄCE SIĘ PRZY JEGO UDZIALE duża efektywność zarówno w zakresie kształcenia jak i zatrudnienia młodzi ludzie uzyskują dobre przygotowanie zawodowe adekwatne do wymogów pracodawców Zatrudnienie i przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie indywidualnych umów o pracę zawartych pomiędzy pracodawcą a uczestnikiem OHP - na zasadach dotyczących pracowników młodocianych (wynagrodzenie, świadczenia socjalne, staż pracy)

9 Kształcenie zawodowe młodzieży w OHP Stosownie do posiadanego poziomu wykształcenia uczestnicy OHP: uzupełniają je na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjum i przyuczają się do wykonywania określonej pracy kontynuują naukę w szkole zasadniczej oraz na kursach zawodowych przygotowujących do egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się: - we własnej bazie – w warsztatach zlokalizowanych w jednostkach OHP, - we współpracy z lokalnymi pracodawcami

10 Struktura zawodów Uczestnicy OHP uczący się zawodu lub przyuczający się do wykonywania określonej pracy ( wyłącznie młodociani). Nr grupy zawod ó wNazwa zawoduog ó łemzrekrutowani Fryzjer Mechanik pojazd ó w samochodowych Sprzedawca Cukiernik Stolarz * Kucharz małej gastronomii * Kucharz Elektromechanik Piekarz Blacharz samochodowy Murarz-tynkarz Lakiernik Tapicer Elektromechanik pojaz ó w samochodowych Elektryk2714

11 Struktura zawodów c.d Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Ślusarz Monter zabudowy i rob ó t wykończeniowych w budownictwie Dekarz Wędliniarz Monter-mechatronik Operator obrabiarek skrawających * Mechanik-operator pojazd ó w i maszyn rolniczych * Fotograf Cieśla * Malarz-tapeciarz * Krawiec * rzeźnik wędliniarz *10

12 Lista pracodawców, u których podopieczni HP 5-11 w Bełchatowie odbywają naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Kucharz: Restauracja Jan H. i J. Pawełoszek Restauracja U Molendy A. Molenda Bar Zachęta K. Nowaczyk Restauracja Karpatia H. Karpińska PPHU To i Owo s.c. B. i W. Bożyk Centrum Gastronomiczne Kubuś M. Michałowska PSS Społem G. Baranek Restauracja Jupiter PHU A. i K. Bednarscy Restauracja Przy Patykach Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy S. Siewiera Restauracja Lafayette E. Niewiadomski Restauracja Marcepan A. i E. Ziarkiewicz Restauracja Smakosz M. Chinalska

13 Lista pracodawców c.d. Mechanika pojazdów samochodowych: PPHU BATIS S.p.o.o. Zakład Mechaniki Elektromechaniki Pojazdowej J. Karpiński Auto System S.C. M. Szewczyk Auto Market Serwis s.c. A. Stępień J. Gawron Mechanika pojazdowa J. Stolarczyk Auto- Prima J. Kowalski Instalatorstwo: Instalatorstwo Sanitarne CO o gazu M. Książczyk Lakiernictwo samochodowe: VITO T. Wijatkowski Auto-Serwis S.j. D. Frączek Stolarstwo: Hard J. i B. Benben Remall P. Dziamski

14 Lista pracodawców c.d. Fryzjerstwo: Zakład Fryzjerski Figaro K. Krawczyk Zakład Fryzjerski B. Zagórowicz-Mikołajczyk Zakład Fryzjerski W. Lewińska Zakład Fryzjerski U Agnieszki A Kolano Zakład Fryzjerski Julia A. Kępa Zakład Fryzjerski Kinga K. Ambrozik Zakład Fryzjerki B. Lewandowska Viso – centrum urody L. Próba-Karbowniczak Usługi Fryzjerskie A. Kacperek Zakład Fryzjerski W. Tabaczyk Zakład Fryzjerski A. Kamecka Zakład Fryzjerski Laurent I. Dąbrowska

15 Lista pracodawców c.d. Zakład Fryzjerski I. Skrzypek Zakład Fryzjerski M. Malinowska Zakład Fryzjerski Anita A. Kieruzel Zakład Fryzjerski Jola J. Mikołajewska Zakład Fryzjerstwa Damskiego i Solarium W. Wiśniewska Zakład Fryzjerski Verona W. Plutecka Zakład Fryzjerski Jaguar J. Sudak Zakład fryzjerski B. Konieczna Zakład Fryzjerski W. Lewińska Zakład Fryzjerski Mariett M. Jadwiszczak Zakład Fryzjerski U. Matynia Zakład Fryzjerski A. Anszperger Medicus E. Szymańska-Ciebiada P. Ciebiada Zakład Fryzjerski Basia B. Gajda

16 Lista pracodawców c.d. Naprawa sprzętu AGD: Naprawa Sprzętu AGD B. Bronowski Piekarnie: Zakład piekarniczo-ciastkarski A. Raszewska J. Zakrzewski Sklepy: R&Z R. Recheta Z. Zawadzka Firma Handlowa obuwie Kołodziejscy s.c. I. Kołodziejska P.P.H.U. KOSS A. Kossakowski PHT Prymus AGD W. i J. Śliżyńscy ZOO-LUX J. Bajarska-Miecznikowska TOP-BUT R. Kołodziejski P.H.U. Krzemar S.C. K. Marczak Sklep Polski B. Kibitlewska Sklep odzieżowy Butik A. Czapińska Sklep FOTO-LAB J. Szulc Gemm s.c. Z. i J. Jędrzejczyk Zakłady murarskie: Zakład murarski Sz. Wojtania Bud-Mar M. Bryk

17 Minimalne wynagrodzenie młodocianych. Przeciętne Okres Rok nauki I Rok nauki II Rok nauki III wynagrodzenie4% 5% 6% w gospodarce , ,64 168,31 201, , ,64 170,80 204, , ,47 179,34 215, , ,84 182,30 218, , ,87 174,84 209, , ,41 175,51 210,61

18 Realizacja Refundacji dla pracodawców

19 Refundacje dla pracodawców. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007 nr 77, poz. 518 z późn. zm.);

20 Gołdap Dobieszków Roskosz Pleszew Szczawnica

21 Dziękuję za uwagę Zapraszamy do współpracy


Pobierz ppt "Współpraca Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP z pracodawcami na terenie województwa łódzkiego i jej efekty Bełchatów, dnia 22.11.2012r. 1 Łódzka Wojewódzka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google