Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE 29 czerwca 2011r.

2 Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 2 Stopa bezrobocia w m. Jaworznie, woj. Śląskim, Polsce w latach Aktualnie stopa bezrobocia w m. Jaworznie kształtuje się na poziomie 11,1% i pozostaje niższa o 1,5% od wskaźnika ogólnopolskiego (12,6%) i o 0,7 wyższa od stopy bezrobocia jaka występuje w województwie śląskim (10,4%). Dla porównania najwyższy poziom bezrobocia w naszym mieście odnotowano w miesiącu marcu 2004r., który sięgnął 25,2%, natomiast najniższy w październiku 2008r. – 8,2%.

3 Liczba bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 3 Dynamika liczby bezrobotnych w m. Jaworznie w latach Na przestrzeni lat 2001 – 2011 liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 58% (tj. o osób), przy czym liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 2 557, natomiast mężczyzn o 1 759, Obecnie w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie pozostaje zarejestrowanych bezrobotnych, z czego 58,9% to kobiety. Ponad 81% zarejestrowanych to osoby poprzednio pracujące, 18,1% to bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy.

4 Bezrobotni defaworyzowani na rynku pracy Większość osób pozostających w ewidencji bezrobotnych to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Zbiorowość ta stanowi 86,2% ogółu bezrobotnych - stan w końcu maja 2011r. bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych – bezrobotny nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu bezrobotny długotrwale – bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 4

5 Bezrobotni wg wieku i wykształcenia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 5 Struktura wiekowa osób bezrobotnych Wykształcenie osób bezrobotnych Uwzględniając wiek osób bezrobotnych odnotowuje się, iż najwięcej osób znajduje w przedziale wiekowym od 18 do 34 lat – 54,4% ogółu bezrobotnych, z czego 24,8% to osoby, które nie ukończyły 25r. życia. Co piąty bezrobotny znajduje się pomiędzy 45 a 54 rokiem życia. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia wskazuje, iż osoby bezrobotne najczęściej legitymują się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26,2%). Co czwarty bezrobotny posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.

6 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy i stażu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 6 Staż pracy osób bezrobotnych Czas pozostawania bez pracy W kontekście stażu pracy największy udział wśród bezrobotnych mają osoby, które nie posiadają stażu pracy lub staż ten jest niewielki (do 5 lat). W końcu maja br. grupa stanowiła 56,2% ogółu zarejestrowanych. Ponad połowa bezrobotnych pozostających w ewidencji tut. Urzędu końcem maja 2011r. poszukuje zatrudnienia od 3 do 12 miesięcy. Odsetek osób pozostających bez pracy do 12 miesięcy wynosi 80,5% natomiast osób zarejestrowanych dłużej niż rok sięga 19,5%.

7 Podaż, popyt na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 7 W okresie styczeń – maj 2011r. Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników w zawodach: - operator wprowadzania danych, - sprzedawca, - pracownik restauracji, - szwaczka, - spawacz, - robotnik budowlany oraz w zawodach budowlanych, - kierowca, - pakowacz, - pracownik ochrony mienia, - przedstawiciel handlowy, - magazynier – operator wózka widłowego. Liczba ofert pracy w latach Lekarz (rożnych specjalności) - Agent ubezpieczeniowy - Technik masażysta - Terapeuta zajęciowy - Przedstawiciel handlowy - Opiekunka dziecięca - Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych - zawody budowlane - Pracownik obsługi biurowej - Technik ekonomista - Kucharz - Sprzątaczka - Ślusarz - Technik mechanik - Fryzjer - Mechanik pojazdów samochodowych - Technik elektryk i elektromonter zakładowy Zawody deficytowe: Zawody nadwyżkowe:

8 Aktywizacja zawodowa Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie Strona 8 Wpływ na poziom bezrobocia mają niewątpliwie aktywne formy wsparcia, realizowane przez powiatowe urzędy pracy, które zwiększają prawdopodobieństwo zatrudnienia osób bezrobotnych na rynku pracy. Z roku na rok zwiększa się liczba osób objętych działaniami aktywizacyjnymi. Przełomowym był rok 2004 i uzyskanie przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, które otworzyło dostęp do środków wspólnotowych Funduszy Strukturalnych. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie efektywnie pozyskuje dodatkowe środki unijne oraz środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej poprzez składanie wniosków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Wsparcie aktywizacyjne kierowane jest w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W celu efektywnej aktywizacji osób bezrobotnych potrzebna jest analiza lokalnego rynku pracy dostarczająca informacji o potrzebach i oczekiwaniach uczestników rynku pracy. Liczba osób objętych aktywizacją zawodową w latach przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

9 Dziękuję za uwagę ! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE


Pobierz ppt "Sytuacja na lokalnym rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWIATOWY URZĄD PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google