Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy"— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauka-edukacja-rynek pracy w perspektywie europejskich doświadczeń” Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy Jarosław Namaczyński Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie _______________________________________________________________________________________________ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1

2 „Rób w życiu to co lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować”
 Konfucjusz

3 „Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo”
 Wolter

4 Dlaczego tylu młodych ludzi kształci się na kierunkach dla nich nieodpowiednich ?

5 1. Zbyt wielu młodych ludzi nie posiada aspiracji i motywacji do „ambitniejszej” nauki ?
2. Zbyt wielu młodych ludzi wybiera zawód przypadkowo ?

6 2. zwiększenie dostępu do usług rynku pracy
Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1. radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 2. zwiększenie dostępu do usług rynku pracy 3. profilowanie usług skierowanych do osób bezrobotnych

7 Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego
stymulowanie rozwoju rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego (np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Echo Performance i wiele innych) tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej MPiPS doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego _______________________________________________________________________________________________

8 Wsparcie ze strony Wojewódzkich Urzędów Pracy
Wdrożenie programów specjalnych, finansowanych ze środków unijnych, mających na celu podniesienie jakości usług między innymi poradnictwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia doradców zawodowych, pomoc finansowa w ich kształceniu i permanentnym rozwoju, np. Piramida kompetencji

9 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami

10 Indywidualny Plan Działania (IPD)
Wobec każdej osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji urząd musi przygotować IPD IPD powinien zawierać zindywidualizowane działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie tj. usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń _______________________________________________________________________________________________

11 Ilość porad indywidualnych realizowanych przez doradców zawodowych w Powiecie Łobeskim w 2012 roku
Powiatowy Urząd Pracy – 443 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 76 Młodzieżowe Centrum Kariery – 534

12 Dlaczego to nie działa wystarczająco dobrze ?

13 Wybrane propozycje zmian: 1
Wybrane propozycje zmian: 1. Odbiurokratyzowanie urzędów pracy wyprowadzenie składki zdrowotnej wyprowadzenie standardów i zwiększenie ilości doradców zawodowych

14 2. Budowanie lokalnych (powiatowych) partnerstw na rzecz upowszechniania, koordynacji i rozwoju doradztwa zawodowego za pośrednictwem: przedszkoli (rodzice), szkół (podstawowych, gimnazjów, średnich, wyższych (rodzice), poradni psychologiczno pedagogicznych, młodzieżowych biur karier, urzędów pracy

15 „W konsekwencji w przeprowadzonym w 2012 r. badaniu 52 proc
„W konsekwencji w przeprowadzonym w 2012 r. badaniu 52 proc. polskich uczniów nie potrafiło określić swoich planów związanych z przyszłością zawodową. […] W Belgii takie podejście charakteryzuje 45 proc. uczniów, a we Francji swojego przyszłego zawodu nie potrafiło sprecyzować 27 proc. licealistów.” Źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju z roku,

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google