Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 1 Jarosław Namaczyński Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie _______________________________________________________________________________________________.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 1 Jarosław Namaczyński Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie _______________________________________________________________________________________________."— Zapis prezentacji:

1 Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 1 Jarosław Namaczyński Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie _______________________________________________________________________________________________ Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

2 2 Rób w życiu to co lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować Konfucjusz

3 3 Praca oddala od nas trzy wielkie niedole - nudę, występek i ubóstwo Wolter

4 Dlaczego tylu młodych ludzi kształci się na kierunkach dla nich nieodpowiednich ? 4

5 1. Zbyt wielu młodych ludzi nie posiada aspiracji i motywacji do ambitniejszej nauki ? 2. Zbyt wielu młodych ludzi wybiera zawód przypadkowo ? 5

6 Kierunki działań publicznych służb zatrudnienia wynikające z obowiązującej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1. radykalne zwiększenie zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 2. zwiększenie dostępu do usług rynku pracy 3. profilowanie usług skierowanych do osób bezrobotnych 6

7 7 _______________________________________________________________________________________________ stymulowanie rozwoju stymulowanie rozwoju rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego (np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Echo Performance i wiele innych) rozwój narzędzi i metod poradnictwa zawodowego (np. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Echo Performance i wiele innych) tworzenie i upowszechnianie informacji zawodowej doskonalenie procedur świadczenia usług poradnictwa zawodowego Działania MPiPS mające na celu podniesienie poziomu usług poradnictwa zawodowego MPiPSMPiPS

8 Wdrożenie programów specjalnych, finansowanych ze środków unijnych, mających na celu podniesienie jakości usług między innymi poradnictwa zawodowego poprzez finansowanie zatrudnienia doradców zawodowych, pomoc finansowa w ich kształceniu i permanentnym rozwoju, np. Piramida kompetencji 8

9 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP utworzenie w PUP centrum aktywizacji zawodowej i lokalnych punktów informacyjno – konsultacyjnych zintegrowanie dwóch dotychczas odrębnie określonych usług: pośrednictwa pracy oraz usług EURES obowiązkowe uczestnictwo w indywidualnym planie działań wsparcie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ wprowadzenie na większą niż dotąd skalę technologii teleinformatycznych uporządkowanie zasad współpracy urzędów pracy z pracodawcami 9

10 Indywidualny Plan Działania (IPD) Wobec każdej osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, pozostającej w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres co najmniej 180 dni od dnia rejestracji urząd musi przygotować IPD IPD powinien zawierać zindywidualizowane działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie tj. usługi pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń 10 _______________________________________________________________________________________________

11 11 Ilość porad indywidualnych realizowanych przez doradców zawodowych w Powiecie Łobeskim w 2012 roku

12 12

13 13

14 14

15 15 Źródło: Forum Obywatelskiego Rozwoju z 29.08.2013 roku,

16 Dziękuję za uwagę 16


Pobierz ppt "Poradnictwo zawodowe w resorcie pracy 1 Jarosław Namaczyński Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie _______________________________________________________________________________________________."

Podobne prezentacje


Reklamy Google