Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizator Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizator Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012."— Zapis prezentacji:

1 Organizator Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012

2 Plan prezentacji Zakład Poprawczy w Studzieńcu Warsztaty szkolne
Koncepcja powstania spółdzielni socjalnej Cele spółdzielni Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych Korzyści wynikające ze znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie Wyzwania Dlaczego warto inwestować w spółdzielnie socjalną… Podsumowanie

3 Zakład Poprawczy w Studzieńcu

4 Zakład Poprawczy w Studzieńcu
Wychowankowie przebywający w naszym zakładzie mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w jednym z pięciu kierunków kształcenia wybranym przez siebie. Każdy nieletni przebywający w naszej placówce jest przygotowywany do wykonywania zawodu.

5 Warsztaty szkolne Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie:
zasadniczej szkoły zawodowej w formie nauki zawodu, gimnazjum  w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy. Zajęcia praktyczne wychowankowie odbywają na terenie placówki w warsztatach szkolnych. Wychowankowie mają możliwość kształcenia się  w pięciu kierunkach.

6 Kucharz małej gastronomii

7 Stolarz

8 Ślusarz

9 Malarz – tapeciarz

10 Ogrodnik

11 Koncepcja powstania spółdzielni socjalnej
Pomysłodawcą oraz inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnej przy ZP w Studzieńcu jest Pan Andrzej Zakrzewski – dyrektor zakładu. Spółdzielnia ma stworzyć wychowankom: możliwość podjęcia pracy zarobkowej, odbycia praktyk zawodowych, wykształcenie w nich postawy przedsiębiorczej, przygotować do zaistnienia na otwartym rynku pracy po opuszczeniu ZP.

12 Cele spółdzielni Wsparcie w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie i wzmocnieniu poczucia własnej wartości; Stworzenie warunków do identyfikacji swoich umiejętności i pomoc w wyborze ścieżki zawodowej; Wykształcenie szacunku do pracy własnej i innych; Przygotowanie i wprowadzenie na otwarty rynek pracy.

13 Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych
Aktywizacja wychowanków w stronę nauki zawodu; Identyfikacja przez wychowanka własnych umiejętności i odpowiedni dla niego wybór ścieżki zawodowej; Wykształcenie w wychowankach szacunku do pracy własnej i innych; Podnoszenie świadomości i umiejętności pracownika;

14 Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych
Wykształcenie postawy przedsiębiorczej; Przygotowanie i wprowadzenie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy; Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez wychowanków; Stworzenie wychowankom warunków do rozwoju zawodowo-społecznego w ramach spółdzielni socjalnej; Zdobycie umiejętności pracy w kooperatywie i wykształcenie postawy zaangażowania w rozwój wspólnego przedsiębiorstwa.

15 Korzyści wynikające ze znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie
Doświadczanie przez wychowanków, że za uczciwą pracę zdobywa się szacunek społeczeństwa; Kształcenie u młodych osób świadomości obywatelskiej, poczucia przynależności do społeczeństwa; Szansa nauczenia się funkcjonowania w społeczeństwie i znalezienia w nim swojego miejsca na przyszłość.

16 Wyzwania Realizacja zadań przez młodzież na etapie szkolenia zawodowego; Odpływ wyszkolonych pracowników; Ograniczenia w zakresie wyposażenia (m.in. brak własnego środka transportu); Pozyskiwanie - płynność zleceń na rynku usług.

17 Dlaczego warto inwestować w spółdzielnie socjalną…
Integracja społeczna młodych osób zagrożonych wykluczeniem; Integracja zawodowa młodych osób zagrożonych wykluczeniem; Młodzież uczy się od razu zawodu w praktyce; Zmniejszenie kosztu szkolenia zawodowego; Korzyści materialne dla młodych osób uczących się zawodu.

18 Podsumowanie Pomysł powstania spółdzielni socjalnej pozwala inaczej spojrzeć na proces resocjalizacji w zakładach poprawczych; Innowacyjne podejście do procesu resocjalizacji; Korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i dla wychowanków; Poszerzanie horyzontów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

19 Dziękuję za uwagę Autor : Elżbieta Gajda
ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Organizator Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google