Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012 Organizator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012 Organizator."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012 Organizator

2 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1.Zakład Poprawczy w Studzieńcu 2.Warsztaty szkolne 3.Koncepcja powstania spółdzielni socjalnej 4.Cele spółdzielni 5.Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych 6.Korzyści wynikające ze znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie 7.Wyzwania 8.Dlaczego warto inwestować w spółdzielnie socjalną… 9.Podsumowanie Plan prezentacji

3 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zakład Poprawczy w Studzieńcu

4 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wychowankowie przebywający w naszym zakładzie mają możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w jednym z pięciu kierunków kształcenia wybranym przez siebie. Każdy nieletni przebywający w naszej placówce jest przygotowywany do wykonywania zawodu. Zakład Poprawczy w Studzieńcu

5 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szkolenie zawodowe prowadzone jest na poziomie: zasadniczej szkoły zawodowej w formie nauki zawodu, gimnazjum w formie przygotowania do wykonywania określonej pracy. Zajęcia praktyczne wychowankowie odbywają na terenie placówki w warsztatach szkolnych. Wychowankowie mają możliwość kształcenia się w pięciu kierunkach. Warsztaty szkolne

6 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Kucharz małej gastronomii

7 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stolarz

8 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ślusarz

9 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Malarz – tapeciarz

10 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ogrodnik

11 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pomysłodawcą oraz inicjatorem utworzenia spółdzielni socjalnej przy ZP w Studzieńcu jest Pan Andrzej Zakrzewski – dyrektor zakładu. Spółdzielnia ma stworzyć wychowankom: możliwość podjęcia pracy zarobkowej, odbycia praktyk zawodowych, wykształcenie w nich postawy przedsiębiorczej, przygotować do zaistnienia na otwartym rynku pracy po opuszczeniu ZP. Koncepcja powstania spółdzielni socjalnej

12 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie w odnalezieniu miejsca w społeczeństwie i wzmocnieniu poczucia własnej wartości; Stworzenie warunków do identyfikacji swoich umiejętności i pomoc w wyborze ścieżki zawodowej; Wykształcenie szacunku do pracy własnej i innych; Przygotowanie i wprowadzenie na otwarty rynek pracy. Cele spółdzielni

13 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aktywizacja wychowanków w stronę nauki zawodu; Identyfikacja przez wychowanka własnych umiejętności i odpowiedni dla niego wybór ścieżki zawodowej; Wykształcenie w wychowankach szacunku do pracy własnej i innych; Podnoszenie świadomości i umiejętności pracownika; Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych

14 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykształcenie postawy przedsiębiorczej; Przygotowanie i wprowadzenie podopiecznych do wejścia na otwarty rynek pracy; Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez wychowanków; Stworzenie wychowankom warunków do rozwoju zawodowo-społecznego w ramach spółdzielni socjalnej; Zdobycie umiejętności pracy w kooperatywie i wykształcenie postawy zaangażowania w rozwój wspólnego przedsiębiorstwa. Korzyści wynikające ze zdobycia umiejętności zawodowych

15 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Doświadczanie przez wychowanków, że za uczciwą pracę zdobywa się szacunek społeczeństwa; Kształcenie u młodych osób świadomości obywatelskiej, poczucia przynależności do społeczeństwa; Szansa nauczenia się funkcjonowania w społeczeństwie i znalezienia w nim swojego miejsca na przyszłość. Korzyści wynikające ze znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie

16 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Realizacja zadań przez młodzież na etapie szkolenia zawodowego; Odpływ wyszkolonych pracowników; Ograniczenia w zakresie wyposażenia (m.in. brak własnego środka transportu); Pozyskiwanie - płynność zleceń na rynku usług. Wyzwania

17 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Integracja społeczna młodych osób zagrożonych wykluczeniem; Integracja zawodowa młodych osób zagrożonych wykluczeniem; Młodzież uczy się od razu zawodu w praktyce; Zmniejszenie kosztu szkolenia zawodowego; Korzyści materialne dla młodych osób uczących się zawodu. Dlaczego warto inwestować w spółdzielnie socjalną…

18 Zadanie finansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pomysł powstania spółdzielni socjalnej pozwala inaczej spojrzeć na proces resocjalizacji w zakładach poprawczych; Innowacyjne podejście do procesu resocjalizacji; Korzyści zarówno dla społeczeństwa jak i dla wychowanków; Poszerzanie horyzontów młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Podsumowanie

19 Dziękuję za uwagę Autor : Elżbieta Gajda ORGANIZATOR


Pobierz ppt "Spółdzielnia Socjalna jako instrument resocjalizacji w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Toruń, 21/09/2012 Organizator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google