Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2 Wita Ciebie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Choszcznie Klasa wielozawodowa - zawody różne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2 Wita Ciebie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Choszcznie Klasa wielozawodowa - zawody różne."— Zapis prezentacji:

1 2 Wita Ciebie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Choszcznie Klasa wielozawodowa - zawody różne

2 3 Dołącz do nas - zapraszamy! Wybierz zawód – zostań fachowcem! Lokalny i ogólny rynek pracy potrzebuje ludzi z przygotowaniem potrzebuje ludzi z przygotowaniem zawodowym, zawodowym, poszukuje pracowników w zawodach poszukuje pracowników w zawodach kształconych w Naszej Szkole. kształconych w Naszej Szkole. Tak zrobiło już wielu – Ty też możesz, jeśli posiadasz – Ty też możesz, jeśli posiadasz konkretne zainteresowania konkretne zainteresowania zawodowe. zawodowe.

3 4 Pamiętaj! Możesz wybrać każdy inny zawód, Możesz wybrać każdy inny zawód, niż proponowany w naszej ofercie niż proponowany w naszej ofercie - pod warunkiem: podpisania umowy wstępnej (umowy podpisania umowy wstępnej (umowy o pracę) z pracodawcą, kształcącym o pracę) z pracodawcą, kształcącym zgodnie z wybranym przez Ciebie zgodnie z wybranym przez Ciebie kierunkiem – zawodem. kierunkiem – zawodem. Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną – zamieszczoną poniżej.

4 5 o 2 – letnim cyklu nauczania Proponowane - kształcone zawody w szkole

5 6 cykl kształcenia – 2 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady usługowe budowlane oraz remontowo – budowlane, rzemieślnicze zakłady branży okołobudowlanej, wytwórnie prefabrykatów, elementów betonowych, żelbetowych, inne Betoniarz - zbrojarz

6 7 cykl kształcenia – 2 lata zatrudnienie: salony fryzjerskie, rzemieślnicze zakłady branży fryzjerskiej, salony kosmetyczno-fryzjerskie, salony piękności, inne F ryzjer

7 8 cykl kształcenia – 2 lata zatrudnienie: restauracje, bary, jadłodajnie, hotele, przedsiębiorstwa, firmy, zakłady usługowe gastronomiczne, rzemieślnicze zakłady branży gastronomicznej, inne Kucharz małej gastronomii

8 9 cykl kształcenia – 2 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady usługowe gazowe, gazowo - instalacyjne, budowlane oraz remontowo – budowlane, rzemieślnicze zakłady branży gazowniczej, zakłady dystrybucji paliw gazowych, inne Monter instalacji gazowych

9 10 cykl kształcenia – 2 lata zatrudnienie: sklepy, markety, hurtownie, przedsiębiorstwa, firmy, zakłady handlu detalicznego oraz hurtowego, rzemieślnicze zakłady produkcyjno – usługowo - handlowe, inne Sprzedawca

10 11 o 3 – letnim cyklu nauczania Proponowane - kształcone zawody w szkole

11 12 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady usługowe naprawcze blacharsko - samochodowe, rzemieślnicze zakłady blacharki samochodowej, inne Blacharz samochodowy

12 13 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: cukiernie, przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjno - usługowe cukiernicze, cukierniczo - piekarskie, rzemieślnicze zakłady branży cukierniczej, inne Cukiernik

13 14 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjno - usługowe elektromechaniczne, elektryczne, rzemieślnicze warsztaty w/w branży, inne Elektromechanik

14 15 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjno - usługowe mechaniki pojazdowej, samochodowe, transportowe, rzemieślnicze warsztaty naprawcze mechaniki samochodowej i pojazdowej, samochodowe, inne Elektromechanik pojazdów samochodowych

15 16 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjno - usługowe odzieżowe, odzieżowo – tekstylne, rzemieślnicze zakłady krawieckie, szwalnie, pogotowia krawieckie, inne Krawiec

16 17 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjno - usługowe budowlane oraz remontowo – budowlane, rzemieślnicze zakłady malarskie, branży okołobudowlanej, warsztaty, zakłady wykończenia wnętrz budowlanych oraz robót wykończeniowych w budownictwie inne Malarz

17 18 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe samochodowe, motoryzacyjne, mechaniki samochodowej oraz pojazdowej rzemieślnicze zakłady i warsztaty branży mechaniczno - samochodowej, stacje diagnostyki pojazdowej, inne Mechanik pojazdów samochodowych

18 19 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe mechanizacji rolnictwa, rolnicze, ogrodnicze, sadownicze, upraw rolnych oraz leśnych, rzemieślnicze zakłady rolnicze, mechaniki sprzętu rolniczego, ośrodki mechanizacji rolnictwa i doradztwa rolniczego, gospodarstwa rolne, inne Mechanik - operator maszyn rolniczych

19 20 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, usługowe, produkcyjno – usługowo - handlowe budowlane oraz remontowo – budowlane, rzemieślnicze zakłady budowlane, budowlano – remontowe, murarskie, inne Murarz

20 21 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe piekarnicze, piekarniczo – cukiernicze, rzemieślnicze zakłady piekarnicze, piekarnie, inne Piekarz

21 22 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe rolnicze, gospodarstwa rolne, inne Rolnik

22 23 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe, produkcyjno – usługowo – handlowe mięsne, przetwórstwa mięsnego, rzemieślnicze zakłady mięsno - wędliniarskie, masarnie, wędzarnie mięsne, inne Rzeźnik - wędliniarz

23 24 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno – usługowe, produkcyjno – usługowo – handlowe przemysłu przetwórstwa drzewnego, meblowego, stolarki okiennej, rzemieślnicze zakłady stolarskie, stocznie, inne Stolarz

24 25 cykl kształcenia – 3 lata zatrudnienie: przedsiębiorstwa, firmy, zakłady produkcyjne, produkcyjno - usługowe budowlane, remontowo – budowlane, budowlanych robót wykończeniowych, rzemieślnicze zakłady w/w branży, inne Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

25 26 Podejmując decyzję o kształceniu zawodowym w Naszej Szkole, powinieneś wiedzieć że: - będąc Uczniem Swoją wiedzę ogólną pogłębisz na zajęciach dydaktycznych w szkole z przedmiotów przewidzianych planem nauczania dla wszystkich zawodów, wiedzę i umiejętności zawodowe zdobędziesz na zajęciach praktycznych realizowanych u pracodawcy oraz podczas miesięcznych kursów zawodowych ( w wyznaczonych ośrodkach kształcenia zawodowego), odbywanych w każdym roku cyklu kształcenia ( 2 lub 3 lata )

26 27 -będąc Uczniem otrzymując pozytywne wyniki nauczania uzyskasz Świadectwo Ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej, uzyskując pozytywne wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji i Umiejętności Zawodowych w kształconym przez Ciebie zawodzie, -będąc Pracownikiem Młodocianym ( z racji zawartej z pracodawcą i realizowanej w całym cyklu kształcenia umowy o pracę) otrzymujesz wynagrodzenie oraz gromadzisz Swój staż zawodowy.

27 28 Chcąc zostać uczniem Naszej Szkoły, powinieneś dostarczyć: Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły ZawodowejPodanie o przyjęcie do klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( druk własny dostępny w kancelarii Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie lub do pobrania na stronie internetowej ( druk własny dostępny w kancelarii Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie lub do pobrania na stronie internetowej trzy aktualne zdjęcia ( podpisane na odwrocie ),trzy aktualne zdjęcia ( podpisane na odwrocie ), świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniemświadectwo ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył; o wynikach egzaminu gimnazjalnego - kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył; zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie,zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie, kartę zdrowia;kartę zdrowia; odpis umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego l ub umowę wstępną – druki dostępne w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego l ub umowę wstępną – druki dostępne w Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem

28 29 Dokonaj wyboru i zdecyduj. Zostań Uczniem Naszej Szkoły Zapraszamy! Dziękujemy za Twoją uwagę. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Ci w podjęciu dobrej decyzji. Uczniowie ZSzZ – klasy wielozawodowej.


Pobierz ppt "2 Wita Ciebie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Choszcznie Klasa wielozawodowa - zawody różne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google