Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wspieranie uczących się w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian w systemie kształcenia Małgorzata Sienna Modyfikacja Mariola Przybylska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wspieranie uczących się w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian w systemie kształcenia Małgorzata Sienna Modyfikacja Mariola Przybylska."— Zapis prezentacji:

1 Wspieranie uczących się w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian w systemie kształcenia Małgorzata Sienna Modyfikacja Mariola Przybylska

2 Podstawy prawne zmian w systemie kształcenia zawodowego Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych. z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, c)

3 Podstawowe obszary zmian w kształceniu zawodowym a) klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, b) obudowa programowa kształcenia zawodowego – podstawa programowa, c) organizacja kształcenia zawodowego – ramowe plany nauczania, d) system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, e) kwalifikacyjne kursy zawodowe.

4 Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

5 ŚWIADOMY WYBÓR DALSZEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA BIORĄC POD UWAGĘ DALSZĄ KARIERĘ ZAWODOWĄ I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

6 Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Technikum 4-letnie Liceum ogólnokształcące 3-letnie

7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W TECHNIKUM

8 W technikum: - dyrektor ustala przedmioty które będą realizowane w zakresie rozszerzonym - uczeń spośród nich dwa przedmioty, jednym z tych przedmiotów powinna być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Wymiar godzin dla przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym: - język polski, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia – po 240 godzin - język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka – po 180 godzin

9 Uczeń jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo lub: Ekonomia w praktyce jeżeli w zakresie rozszerzonym realizuje przedmioty: Historię i geografię Historię i biologię Historię i chemię Historię i fizykę Przyroda jeżeli w zakresie rozszerzonym realizuje Historię i matematykę

10 klasa I - 33 godzin, klasa II - 35 godzin, klasa III - 34 godzin; klasa IV– 31 godzin TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W TECHNIKUM

11 RAMOWY PLAN NAUCZANIA W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

12 Ramowy plan nauczania 1) Minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w trzyletnim cyklu nauczania wynosi: a) język polski – 160 godzin b) język obcy nowożytny – 130 godzin c) historia – 60 godzin d) wiedza o społeczeństwie – 30 godzin e) podstawy przedsiębiorczości – 60 godzin f) geografia – 30 godzin g) biologia – 30 godzin h) chemia – 30 godzin i) fizyka – 30 godzin j) matematyka – 130 godzin k) informatyka – 30 godzin l) wychowanie fizyczne – 290 godzin m) edukacja dla bezpieczeństwa – 30 godzi, n) kształcenie zawodowe teoretyczne – 630 godzin o) kształcenie zawodowe praktyczne – 970 godzin p) godziny z wychowawcą – 95 godzin

13 Klasa I - 27 godzin, klasa II - 29 godzin, klasa III - 30 godzin; TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

14 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych + monter sieci komunalnych Renowator zabytków architektury + technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego Technik organizacji usług gastronomicznych + technik żywienia i gospodarstwa domowego + kucharz Posadzkarz + technolog robót wykończeniowych w budownictwie + malarz-tapeciarz Monter zabudowy i robót wykończeniowy ch w budownictwi e Technik żywienia i usług gastronomiczn ych Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Technik renowacji elementów architektury Zawody, które zostały połączone i nadano im inną nazwę

15 Zawody, które zostały podzielone i dodane Technik poligraf Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich Technik sterylizacji medycznej

16 Elastyczne kształcenie zawodowe

17 Wybór ścieżki edukacyjnej po gimnazjum Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Technikum 4-letnie Liceum ogólnokształcące 3-letnie Świadectwo potwierdzające kwalifikacje DYPLOM Świadectwa potwierdzające kwalifikacje DYPLOM MATURA

18 Potwierdzanie kwalifikacji - przykład sprzedawca technik handlowiec Świadectwo potwierdzając e kwalifikację DYPLOM Świadectwo potwierdzające kwalifikację

19 Potwierdzanie kwalifikacji - przykład elektromechanik technik elektryk Świadectwo potwierdzając e kwalifikację DYPLOM Świadectwo potwierdzające kwalifikację

20 Uzupełnianie kwalifikacji – przykład (od elektromechanika do inżyniera) Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Liceum ogólnokształcące 2 lata Świadectwo potwierdzające kwalifikacje DYPLOM Świadectwa potwierdzające kwalifikacje uzupełnienie DYPLOM TECHNIKA MATURA + + WYŻSZA UCZELNIA

21 MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIANIA KWALIFIKACJI

22 Uzupełnianie kwalifikacji od sprzedawcy do technika handlowca lub technika księgarstwa sprzedawca technik handlowiec A.18 A.22 A.18 Wspólna kwalifikacja A.18 A.21 technik księgarstwa

23 Uzupełnianie kwalifikacji, kolejne zawody sprzedawca technik handlowiec A.18 A.22 A.18 T.13 T.14 Technik obsługi turystycznej T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych T.12. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

24 Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej Zasadnicza szkoła zawodowa 3-letnia Świadectwo potwierdzające kwalifikacje DYPLOM PRACA NAUKA LO dla dorosłych Kurs kwalifikacyjny Wyższa uczelnia matura Dyplom technika

25 Technikum 4-letnie PRACA Świadectwa potwierdzające kwalifikacje DYPLOM MATURA Wyższa uczelnia Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej T PRACA

26 Liceum ogólnokształcące 3-letnie MATURA Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej po LO Wyższa uczelnia PRACA Szkoła policealna do 2,5 r. Kurs kwalifikacyjny PRACA

27 Jest wiele rzeczy do zrobienia, ale pierwsza to zadać sobie pytanie i odpowiedzieć na nie: Kim chcesz być?, co robić? i do czego dojść…? DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Wspieranie uczących się w planowaniu kariery zawodowej i edukacyjnej w kontekście zmian w systemie kształcenia Małgorzata Sienna Modyfikacja Mariola Przybylska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google