Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Karska Wrocław 15 luty 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Karska Wrocław 15 luty 2008"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Karska Wrocław 15 luty 2008
Konferencja "Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach" Założenia Projektu Katarzyna Karska Wrocław 15 luty 2008

2 Projekt Centra kształcenia na odległość na wsiach, realizowany jest w ramach: Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schemat a) – Zmniejszanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem Instytucją wdrążającą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej

3 Misja Umożliwienie mieszkańcom wsi korzystania z nowoczesnych narzędzi i metod kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji i zwiększania poziomu wykształcenia bez konieczności opuszczania okolic zamieszkania

4 Cele projektu stworzenie oraz wyposażenie 379 Centów
sprzęt komputerowy oprogramowanie graficzne oraz narzędzia doradztwa zawodowego sprzęt oraz oprogramowanie specjalistyczne uławiające pracę z komputerem osobom niepełnosprawnym udostępnienie platformy edukacyjnej wraz z zestawem kilkudziesięciu kursów

5 przeszkolenie oraz przygotowanie do prowadzania Centrów 379 opiekunów
pilotażowe zatrudnienie opiekunów wypromowanie Centrów w skali ogólnopolskiej oraz lokalnej uruchomienie i nadzorowanie pracy Centrów w okresie pilotażowym utrwalenie działania sieci Centrów

6 Dlaczego właśnie ten projekt
Czynnikami, które miały wpływ na realizację projektu CKNONW były: - Duża dysproporcja między mieszkańcami miast a mieszkańcami terenów wiejskich w dostępie do edukacji - Zmiany na rynku pracy, które wymuszają stałe dokształcanie oraz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami - Młodzi ludzie ze środowisk wiejskich nie tylko znacznie rzadziej korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych - równie rzadko podejmują decyzję o wyjeździe z miejsca zamieszkania w celu poszukiwania pracy. Można wyciągnąć z tego wniosek, iż osoby pochodzące z terenów wiejskich mają większe problemy, niż mieszkańcy miast, związane z komunikacją społeczną oraz adaptacją w nowym miejscu. - Kolejnym czynnikiem różnicującym szanse edukacyjne mieszkańców miast i wsi jest dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych: komputera, Internetu, multimedialnych pomocy naukowych. Z komputerów korzysta 60% mieszkańców miast oraz zaledwie 30% osób zamieszkujących wieś. Podobnie, ponad dwukrotną różnicę obserwuje się w dostępie do Internetu. Korzysta z niego jedynie 20% mieszkańców wsi (w mieście 45%).

7 Kursy e-learning dostępne w CKNONW
Język polski Matematyka Historia Chemia Fizyka Geografia Biologia Język obcy I Język obcy II Opiekun osób starszych Podstawy technik komputerowych Użytkowanie komputerów Przetwarzanie tekstów Arkusze kalkulacyjne Bazy danych Grafika menadżerska i prezentacyjna Usługi w sieciach informatycznych Opiekunka dziecięca domowa Administracja systemami komputerowymi Agent ubezpieczeniowy

8 Kursy e-learning dostępne w CKNONW
Asystent bankowości Broker ubezpieczeniowy Grafik komputerowy Handlowiec Księgowość Organizator agrobiznesu Pracownik administracyjny BHP Ochrona danych osobowych Prawo zamówień publicznych Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja Przedstawiciel handlowy Sprzedawca Telemarketer Zarządzanie projektami Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia Jak zdobyć i utrzymać pracę Kariera – decyduję, planuję, działam Zostań A może samozatrudnienie?

9 Kursy e-learning Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
Ocena pracownika (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL) Bezpieczeństwo systemów informatycznych Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e-learning, blended learning Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych

10 W przyszłości zasoby edukacyjne Centrów będą trwale rozwijane
Poza kursami będzie można podjąć naukę w szkołach i na uczelniach prowadzących kierunki dostępne on-line

11 Liczba gmin zakwalifikowanych do projektu w poszczególnych województwach

12 Co otrzyma centrum w ramach uczestnictwa w projekcie:
10 komputerów w tym jeden laptop udostępniany osobom niepełnosprawnym Meble biurowe Sprzęt ułatwiający prace przy komputerze osobom niepełnosprawnym Równowartość przekazanego wyposażenia to ok zł. Dostęp do platformy e-learningowej na której znajdują się szkolenia (pakiet 50 szkoleń) Zdalną pomoc specjalisty/informatyka, koordynatorów regionalnych oraz doradcy zawodowego przez cały okres trwania projektu Zapewnienie opłat związanych z zatrudnienia opiekuna oraz kosztów eksploatacyjnych centrum Refundacja kosztów związanych z zabezpieczeniem Centrum, budową oraz integracją sieci, zakupem oświetlenia

13 Przygotowanie opiekunów Centrów do pracy w projekcie
W ramach przygotowania opiekunów do pracy w powstałych centrach, Konsorcjum zaproponowało program szkoleń, które podniosą kwalifikację zawodowe opiekunów w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz pracy z nowoczesnymi technologiami i formami nauki w tym e-learningu. Zdobyte podczas szkoleń umiejętności, pozwolą opiekunom, świadczyć właściwą pomoc oraz wsparcie dla kursantów CKNONW Opiekunowie Centrów przez cały okres trwania projektu, będą mogli liczyć na pomoc Doradcy Zawodowego, który będzie dostępny pod bezpłatnym numerem infolinii

14 Konsorcjum Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze ECORYS Polska z Warszawy 4system Polska z Zielonej Góry Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z Warszawy

15 Lider projektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz część merytoryczną tworzonych pakietów edukacyjnych Edukacja, podnoszenie kwalifikacji

16 Partnerzy 4system Polska –
partner odpowiedzialny za zarządzanie projektem, utworzenie i administrację siecią centrów, opracowanie techniczne pakietów edukacyjnych oraz szkolenie pracowników centrów E-learning, narzędzia do zarządzania oraz tworzenia szkoleń, produkcja szkoleń

17 Partnerzy Ecorys Polska Sp. z o.o. –
odpowiedzialny za monitoring oraz promocję monitoring i ewaluacja, analizy i doradztwo, opracowywanie strategii, zarządzanie projektami, badania rynku, szkolenia

18 Partnerzy Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo – odpowiedzialna za szkolenie pracowników centrów w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi, pomoc przy dostosowaniu pakietów edukacyjnych do potrzeb niepełnosprawnych Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

19 Partnerzy regionalni Partnerzy regionalni - odpowiedzialni za organizację pracy Centrum, organizację szkoleń dla pracowników centrów, pomoc przy rekrutacji i kontaktach z lokalnymi władzami

20 Rezultaty projektu CKNONW
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem Upowszechnianie idei kształcenia przez całe życie Podniesienie kwalifikacji społeczności wiejskich oraz wszystkich użytkowników kursów e-learningowych dostępnych w projekcie w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych

21 www.edukacjaonline.pl Dziękuję za uwagę Katarzyna Karska ECORYS Polska


Pobierz ppt "Katarzyna Karska Wrocław 15 luty 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google