Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno- finansowe banku Stanisław Tabor Warszawa, 30 czerwca 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno- finansowe banku Stanisław Tabor Warszawa, 30 czerwca 2003."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno- finansowe banku Stanisław Tabor Warszawa, 30 czerwca 2003

2 Punkt wyjścia: Rozwój bankowości wymaga od banków dużych nakładów inwestycyjnych. Rozwój bankowości wymaga od banków dużych nakładów inwestycyjnych. W 2000 roku w strukturze inwestycji realizowanej przez duże banki komercyjne połowę stanowiły nakłady na rozbudowę sieci placówek oraz bankomatów. W 2000 roku w strukturze inwestycji realizowanej przez duże banki komercyjne połowę stanowiły nakłady na rozbudowę sieci placówek oraz bankomatów. W najbliższych latach struktura inwestycji ulegnie ewolucji w kierunku dominacji nakładów na bankowość elektroniczną i wirtualną. W najbliższych latach struktura inwestycji ulegnie ewolucji w kierunku dominacji nakładów na bankowość elektroniczną i wirtualną. W świetle prognozy sporządzonej w oparciu o metodę ekspertyzy grupowej w 2005 roku nakłady na rozwój i utrzymanie systemów informatycznych oraz internet będą stanowiły ok. 80% ogółu nakładów na rozwój bankowości detalicznej W świetle prognozy sporządzonej w oparciu o metodę ekspertyzy grupowej w 2005 roku nakłady na rozwój i utrzymanie systemów informatycznych oraz internet będą stanowiły ok. 80% ogółu nakładów na rozwój bankowości detalicznej

3 Przewidywana struktura nakładów inwestycyjnych Rodzaj inwestycji Rozbudowa sieci placówek 30%10% Internet10%20% Bankomaty20%10% Systemy informatyczne – rozwój i utrzymanie 40%60%

4 Nakłady na technologie w bankach

5 Studium przypadku: 18 grudnia 2002: Firmy Deutsche Bank i IBM ogłosiły podpisanie strategicznej umowy outsourcingowej. Zgodnie z umową Deutsche Bank dokona outsourcingu swoich centrów komputerowych w Europie na rzecz firmy IBM. Wartość dziesięcioletniego kontraktu wycenia się na około 2.5 miliarda USD Zakres: utsourcing niemieckich centrów przetwarzania danych PCAM IT/I; lokalizacje serwerów w kontynentalnej Europie Wartość kontraktu:około 2,5 mld USD Czas trwania:10 lat Platforma:Serwery mainframe Nowe Centrum budowa Centrum Przetwarzania Danychprzeniesienie Centrum obszar Renu/Menu): konsolidacja w Europie Kraje objęte umową:Niemcy, Belgia, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Polska, Luksemburg, Szwajcaria. Przejęcie zasob. ludzkich:900 etatów Data rozpoczęcia1 stycznia 2003

6 Studium przypadku c.d. Przewidywane korzyści: Przewidywane korzyści: Umożliwienie firmie Deutsche Bank koncentracji na podstawowych obszarach działalności Umożliwienie firmie Deutsche Bank koncentracji na podstawowych obszarach działalności Obniżenie kosztów ogólnozakładowych i całej bazy kosztowej Obniżenie kosztów ogólnozakładowych i całej bazy kosztowej Przejście od stałych do zmiennych kosztów operacyjnych poprawia pozycję Banku na niestabilnych rynkach finansowych Przejście od stałych do zmiennych kosztów operacyjnych poprawia pozycję Banku na niestabilnych rynkach finansowych Osiągnięcie ekonomii skali i optymalizacji procesów razem z firmą IBM Osiągnięcie ekonomii skali i optymalizacji procesów razem z firmą IBM Otwarcie drogi i uwolnienie zasobów dla strategicznych projektów rekonstrukcji Banku Otwarcie drogi i uwolnienie zasobów dla strategicznych projektów rekonstrukcji Banku Zmniejszenie zakresu produkcji oprogramowania Zmniejszenie zakresu produkcji oprogramowania Możliwość doskonalenia umiejętności w ramach globalnej firmy informatycznej Możliwość doskonalenia umiejętności w ramach globalnej firmy informatycznej Ryzyko, zagadnienia prawne i nadzór korporacyjny Ryzyko, zagadnienia prawne i nadzór korporacyjny

7 Sytuacja w Polsce Zatrudnienie w sektorze – około 131,9 tys. Zatrudnienie w sektorze – około 131,9 tys. Poziom kosztów operacyjnych: Poziom kosztów operacyjnych: Aktywa ogółem – 467 mld PLN Aktywa ogółem – 467 mld PLN

8 Wnioski (1) Wskaźniki w stosunku do sumy bilansowej nie zmienią się w istotny sposób Wskaźniki w stosunku do sumy bilansowej nie zmienią się w istotny sposób Nawet w dużym banku, wyprowadzenie na zewnątrz majątku i pracowników do firmy zewnętrznej nie powoduje zasadniczego spadku zatrudnienia Nawet w dużym banku, wyprowadzenie na zewnątrz majątku i pracowników do firmy zewnętrznej nie powoduje zasadniczego spadku zatrudnienia Redukcja kosztów operacyjnych w wyniku outsourcingu jest możliwa Redukcja kosztów operacyjnych w wyniku outsourcingu jest możliwa

9 Wnioski (2) Można oczekiwać poprawy wskaźników liczonych na zatrudnionego w granicach 1-2% Można oczekiwać poprawy wskaźników liczonych na zatrudnionego w granicach 1-2% Rola kosztów technologii w kosztach operacyjnych banków będzie wzrastać, outsourcing technologiczny a zwłaszcza IT będzie coraz bardziej opłacalny Rola kosztów technologii w kosztach operacyjnych banków będzie wzrastać, outsourcing technologiczny a zwłaszcza IT będzie coraz bardziej opłacalny Czynnikami, decydującymi o wadze outsourcingu będą pozafinansowe czynniki ekonomiczne Czynnikami, decydującymi o wadze outsourcingu będą pozafinansowe czynniki ekonomiczne

10 Wnioski (3) Możliwe do osiągnięcia cele: Możliwe do osiągnięcia cele: –Umożliwienie bankowi koncentracji na podstawowych obszarach działalności –Obniżenie kosztów ogólnozakładowych i całej bazy kosztowej –Przejście od stałych do zmiennych kosztów operacyjnych poprawia pozycję banku na rynkach finansowych –Osiągnięcie ekonomii skali i optymalizacji procesów razem z firmą IT –Otwarcie drogi i uwolnienie zasobów dla strategicznych projektów rekonstrukcji banku –Zmniejszenie zakresu produkcji oprogramowania –Możliwość doskonalenia umiejętności w ramach firmy informatycznej –Redukcja ryzyka


Pobierz ppt "Wpływ stosowania outsourcingu na wskaźniki ekonomiczno- finansowe banku Stanisław Tabor Warszawa, 30 czerwca 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google