Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Outsourcing Dlaczego niektórym się opłaca? 23 maja 2013 r. Zamość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Outsourcing Dlaczego niektórym się opłaca? 23 maja 2013 r. Zamość"— Zapis prezentacji:

1 Outsourcing Dlaczego niektórym się opłaca? 23 maja 2013 r. Zamość
Witam Państwa serdecznie – mam wielką przyjemność podzielić się z Państwem spostrzeżeniami na temat stosowania outsourcingu w placówkach szpitalnych. Szczególnie te właśnie obiekty są istotne, gdyż kierują się specyficznymi wymaganiami i oczekiwaniami. 23 maja 2013 r. Zamość

2 to wydzielenie pewnych funkcji z organizacji na zewnątrz
OUTSORUCING Outsourcing (z ang.: "outside - resource - using", korzystanie z zewnętrznych środków) to wydzielenie pewnych funkcji z organizacji na zewnątrz Rezygnację z samodzielnego utrzymywania i prowadzenia określonych działów w przedsiębiorstwie Zlecenie przyporządkowanych im prac na zewnątrz, wyspecjalizowanym jednostkom. Aby mówić o skuteczności outsourcingu, o tym czy zadziała czy nie należy wrócić do źródeł i powiedzieć czym tak naprawdę jest outsourcing. Outsourcing jest procesem, który trwa w czasie. Jest przekazaniem obszarów spoza głównej działalności przedsiębiorstwa do firm wyspecjalizowanych i jednocześnie rezygnacją z samodzielnego wykonywania usług. „Wyższa jakość usług, fachowość, dobra organizacja.” „Wyspecjalizowani fachowcy, taki nakład inwestycyjny nie obciąża szpitala.” „Mieliśmy przestarzałą strukturę zatrudnienia, zaszły korzystne zmiany.” *Cytaty pochodzą z badania Outsourcing w szpitalach opracowanego przez: Agencja Analiz Rynkowych "Nisza" Dorota Dałkowska

3 OUTSORUCING – EWOLUCJA
głównym celem jest obniżenie kosztów własnej działalności dostawcy usług outsourcingowych korzystają z efektu skali Outsourcing pierwszej generacji większość firm jest na etapie outsourcingu drugiej generacji outsoucring to już pewien model biznesowy: firma definiuje swoje kluczowe kompetencje skupia własne zasoby na doskonaleniu ich procesy niekluczowe zostają przekazane na zewnątrz Outsourcing drugiej generacji (strategiczny / transformacyjny) wydzielenie ma zapewnić firmie rozwój i innowacyjność dostawca usług staje się motorem zmian – dostarcza nowe pomysły, koncepcje i innowacje, jest inicjatorem wejścia na nowy rynek czy nawet zmiany definicji biznesu poza usługami związanymi z outsourcingiem procesów biznesowych (BPO - Business Process Outsourcing) realizowane są usługi wynikające z procesów wiedzy (KPO - Knowlegde Process Outsourcing) Outsourcing rozwija się ale model, który funkcjonuje w danym przedsiębiorstwie zależy od celów strategicznych zarządzających biznesem. Pierwszym i podstawowym celem jest obniżenie kosztów. Przechodząc na wyższy poziom zarządzający biznesami postrzegają w outsourcingu element strategicznego zarządzania biznesem. Realizuje to poprzez określenie kluczowych kompetencji, skupieniu zasobów na doskonaleniu core biusness, jak również przekazuje na zewnątrz kolejne, niekluczowe obszary. Ten model współpracy funkcjonuje w większości przedsiębiorstw. Najbardziej zaawansowany proces polega na rozwoju i innowacyjności, którą można uzyskać poprzez skupienie się na podstawowym zakresie działalności oraz wykorzystywać potencjał dostawcy. Outsourcing trzeciej generacji

4 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI W SZPITALACH
USŁUGI PORZĄDKOWO-CZYSTOŚCIOWE TECHNICZNA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI KADRY I PŁACE OUTSOURCING MEDYCZNY RENTAL I PRALNICTWO USŁUGI KSIĘGOWE Grupa impel posiada ponad 22 – letnie doświadczenie w obsłudze klientów z branży medycznej a przede wszystkim szpitali. Współpracując z branżą medyczną mamy możliwość obserwować zmiany jakie zachodzą, transformację placówek opieki zdrowotnej w spółki handlowe. Zmiany rynku wymuszają na menedżerach zarządzających placówkami medycznymi nowe spojrzenie na zarządzanie właśnie z wykorzystaniem outsourcingu. Usługi, które dzisiaj mogą być przekazane firmie zewnętrznej to: - wymienić ze slajdu USŁUGI IT CATERING BROKER UBEZPIECZENIOWY

5 KORZYŚCI DLA SZPITALI Usługi dostosowane do specyficznych wymagań Szpitala oraz obowiązujących norm sanitarnych Sprawny technicznie obiekt szpitalny, gwarantujący bezpieczeństwa pacjentów Optymalizacja kosztów poprzez przekazanie infrastruktury kuchni, pralni a tym samym wyeliminowanie nakładów finansowych Bezpieczeństwo i trwałość bielizny, pościeli i odzieży szpitalnej Posiłki przygotowane wg ściśle określonych diet i zgodnie reżimem sanitarnym Program ubezpieczeniowy dopasowany do indywidualnych potrzeb Szpitala Optymalizacja zatrudnienia kadr (outsoucring medyczny) Pełna obsługa kadrowa oraz rachunkowo-podatkowa

6 KIEDY OUTSOURCING ZADZIAŁA?
ZARZĄDZAJĄCY SZPITALAMI jasno określone cele sprecyzowane oczekiwania i potrzeb długofalowy proces a nie działania dorywcze przygotowanie/wypracowanie procedur współpracy stała współpraca z dostawcą podczas każdego etapu działań monitoring efektywności usług outsourcingu modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu Aby proces outsourcingu zakończył się sukcesem to pierwszym krokiem jest zmiana nastawienia do procesu - Outsourcing tym się właśnie różni od nadzorowania własnych pracowników, że zamiast wydawania poleceń, POWIERZA SIĘ WYKONANIE ZADANIA EKSPERTOWI – partnerowi, który z definicji ma większe kompetencje w tym zakresie niż zleceniodawca. Dzięki takiemu rozwiązaniu można osiągnąć korzyści niedostępne we własnym zakresie: organizacyjne, technologiczne i kosztowe. Przyjmując takie podejście menedżer zarządzający placówką szpitalną spełnić następujące zadania: Jw. FRAGMENT O OUTSOURINGU Z INNEGO MATERIAŁU: Proces wdrażania outsourcingu: 1. analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone, 2. planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy, 3. realizacja 4. monitoring efektywności usługi outsourcingu, 5. modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu INFORMACJE Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO NA PRÓBIE SZPITALI – 2012 R.: Pojawiająca się argumentacja w rodzaju „od swoich pracowników mogę więcej (skuteczniej) wymagać” wskazuje dodatkowo na pewną NIEDOJRZAŁOŚĆ MYŚLENIA O OUTSOURCINGU i jego dostawcach. Outsourcing tym się właśnie różni od nadzorowania własnych pracowników, że zamiast wydawania poleceń, POWIERZA SIĘ WYKONANIE ZADANIA EKSPERTOWI – partnerowi, który z definicji ma większe kompetencje w tym zakresie niż zleceniodawca. Dzięki takiemu rozwiązaniu można osiągnąć korzyści niedostępne we własnym zakresie: organizacyjne, technologiczne i kosztowe. BROKERS UNION: Jakie błędy są popełniane? Standardowy usługodawca omawia tylko plusy, pomijając lub bagatelizując minusy oferty. Nasza odpowiedź: Impel jako doradca omawia wszystkie plusów i minusów typowych rozwiązań w obsłudze wszystkich podmiotów i obszarów działalności Szpitala. Nie zawsze popularne rozwiązania są Szpitalowi potrzebne. Standardowy usługodawca dąży jedynie do najniższej ceny. Nasza odpowiedź: Zaoszczędzone środki nie gwarantują najlepszej obsługi. Dążymy do otrzymania oferty o najniższej cenie z najlepszego dla Szpitala segmentu cenowego.

7 KIEDY OUTSOURCING ZADZIAŁA?
OUTSOURINGOBIORCA – DOSTAWCA USŁUG doświadczenie w obsłudze branży medycznej audyty przed wdrożeniem usług rozpoznanie potrzeb Szpitala wdrożenie usługi zgodnie z założeniami Szpitala stałe kontrole jakości wypracowane i wdrożone wewnętrzne standardy usługi działania prewencyjne doświadczony i wykwalifikowany zespół pracowników optymalizacji procesów obsługi we wszystkich podmiotach i obszarach działania Szpitala elastyczne działania dopasowane do zmiennych potrzeb Szpitala obecność w środowisku branżowym Outsourcing to proces partnerski więc po stronie wykonawcy są obszary, które powinny być zapewnione: Jw. Przy wyborze dostawcy należy zwracać uwagę na elementy jakościowe. Skupienie się tylko na najniższej cenie oferowanej przez dostawcę nie gwarantuje uzyskania celów strategicznych a tylko krótkofalowe redukcje kosztów. Współpraca z pewnym i sprawdzonym partnerem przyniesie korzyści w przyszłości. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej outsourcing jest procesem tym bardziej skutecznym im dłużej rozłożonym w czasie.

8 PAKIET USŁUG – OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
Korzyści wynikające z przekazania wielu obszarów jednemu dostawcy – Grupa Impel : zachowany standard usług w każdym obszarze szybka i sprawna komunikacja przy zastosowaniu zintegrowanego systemu informatycznego profesjonalne Contact Center dedykowana osoba do obsługi Szpitala sprawne zarządzanie zasobami osobowymi i sprzętowymi na kontrakcie stały nadzór monitorujący jakość realizowanych usług optymalizacja kosztów wielu obszarów funkcjonowania Szpitala wykwalifikowany personel realizujący usługi Kolejnym krokiem będzie podjęcie decyzji komu i jaki obszar przekazać. Jako GI, mają doświadczenie (obsługujemy ponad 200 placówek medycznych) wiemy już jakie korzyści osiąga nasz partner biznesowy współpracując z nami w szerokim zakresie usług. Sa to elementy, które zapewniają nie tylko dostarczenie usług ale stanowią o ich jakości.

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Outsourcing Dlaczego niektórym się opłaca? 23 maja 2013 r. Zamość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google