Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM."— Zapis prezentacji:

1 Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM

2 CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW Opieka stacjonarna w Małopolsce CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW 67 Liczba szpitali ogółem: 67, w tym: publicznych49 niepublicznych18 Liczba łóżek ogółem: 55,1 / 10 000 mieszkańców, Zatrudnienie ogółem:1,51 etatu / 1 łóżko, Zatrudnienie lekarzy:0,17 etatu / 1 łóżko, Zatrudnienie pielęgniarek i położnych: 0,59 etatu /1 łóżko,

3 CHARAKTERYSTYKA ŁÓŻEK SZPITALNYCH Opieka stacjonarna w Małopolsce CHARAKTERYSTYKA ŁÓŻEK SZPITALNYCH

4 WSKAŹNIKI LICZBY ŁÓŻEK NA 10 000 Opieka stacjonarna w Małopolsce WSKAŹNIKI LICZBY ŁÓŻEK NA 10 000

5 STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALNYCH Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA ŁÓŻEK SZPITALNYCH

6 STRUKTURA ZATRUDNIENIA Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA ZATRUDNIENIA

7 OCENA STANU PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY Opieka stacjonarna w Małopolsce OCENA STANU PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY URZĄDZENIA MEDYCZNE SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8 OCENA STANU SYSTEMÓW CENTRALNEJ STERYLIZACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Opieka stacjonarna w Małopolsce OCENA STANU SYSTEMÓW CENTRALNEJ STERYLIZACJI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SYSTEMY CENTRALNEJ STERYLIZACJI (dla subregionu krakowskiego) SYSTEMY INFORMATYCZNE

9 HOSPITALIZOWANI 1998 - 2002 Opieka stacjonarna w Małopolsce HOSPITALIZOWANI 1998 - 2002

10 EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK ŚREDNI CZAS POBYTU Opieka stacjonarna w Małopolsce EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK ŚREDNI CZAS POBYTU

11 EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK OBŁOŻENIE ŁÓŻEK Opieka stacjonarna w Małopolsce EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŁÓŻEK OBŁOŻENIE ŁÓŻEK

12 MRKCh - NAKŁADY NA 1 ŁÓŻKO Opieka stacjonarna w Małopolsce MRKCh - NAKŁADY NA 1 ŁÓŻKO

13 MRKCh - NAKŁADY NA 1 HOSPITALIZOWANEGO Opieka stacjonarna w Małopolsce MRKCh - NAKŁADY NA 1 HOSPITALIZOWANEGO

14 UDZIAŁ OPIEKI STACJONARNEJ W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM MRKCh 1999 - 2003 Opieka stacjonarna w Małopolsce UDZIAŁ OPIEKI STACJONARNEJ W KOSZTACH ŚWIADCZEŃ OGÓŁEM MRKCh 1999 - 2003

15 PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE 2001 Opieka stacjonarna w Małopolsce PRZYCHODY, KOSZTY, WYNIKI FINANSOWE 2001

16 WYNIKI FINANSOWE 1999 - 2001 Opieka stacjonarna w Małopolsce WYNIKI FINANSOWE 1999 - 2001

17 ZOBOWIĄZANIA 1999 - 2001 Opieka stacjonarna w Małopolsce ZOBOWIĄZANIA 1999 - 2001

18 STRUKTURA KOSZTÓW Opieka stacjonarna w Małopolsce STRUKTURA KOSZTÓW

19 STAN FUNDUSZU ZAKŁADU Opieka stacjonarna w Małopolsce STAN FUNDUSZU ZAKŁADU

20 TENDENCJE - LICZBA ŁÓŻEK Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - LICZBA ŁÓŻEK

21 TENDENCJE - HOSPITALIZOWANI Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - HOSPITALIZOWANI

22 TENDENCJE - ZOBOWIĄZANIA Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - ZOBOWIĄZANIA

23 TENDENCJE - WYNIK FINANSOWY Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - WYNIK FINANSOWY

24 TENDENCJE - FUNDUSZ ZAKŁADU WOJEWÓDZKICH SPZOZ Opieka stacjonarna w Małopolsce TENDENCJE - FUNDUSZ ZAKŁADU WOJEWÓDZKICH SPZOZ

25 WNIOSKI Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI Następuje niekontrolowany przyrost liczby łóżek szpitalnych w województwie, a aktualne wskaźniki przekraczają założenia MPOZ 2001 - 2005. Obserwuje się zbyt niską koncentrację zasobów, tj. dużą liczbę samodzielnych jednostek oraz wadliwy układ profilu szpitali z nadmiernym udziałem szpitali jednoprofilowych. Występuje nadmiar łóżek klinicznych - ok. 19% całości zasobów.

26 WNIOSKI c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d. Utrzymuje się nieuzasadniona epidemiologicznie tendencja wzrostowa w zakresie liczby hospitalizowanych ogółem. Ulegają stopniowej poprawie wskaźniki efektywności wykorzystania zasobów szpitalnych, choć są jeszcze na zbyt niskim poziomie. Wskaźniki zatrudnienia ogółem i w grupach zawodowych osiągają w szpitalach wojewódzkich i powiatowych dolny margines bezpieczeństwa.

27 WNIOSKI c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d. Baza szpitalna jest w znacznej części nieprzystosowana do realizacji świadczeń zgodnie z wymogami sanitarnymi i technicznymi; postępuje jej dekapitalizacja. Wobec ujemnej rentowności wszystkich grup szpitali oraz znikomych odpisów amortyzacyjnych szpitale praktycznie nie dysponują nadwyżkami finansowymi na modernizację i rozwój zasobów.

28 WNIOSKI c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce WNIOSKI c.d. Wyczerpane fundusze zakładu oraz wzrost poziomu zobowiązań (w tym wobec pracowników) stawiają większość szpitali przed groźbą likwidacji z przyczyn finansowych. Sytuacja finansowa organów założycielskich nie pozwala na wsparcie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w szpitalach. Należy oczekiwać w br. poważnych zaburzeń w funkcjonowaniu szpitali, przerw w dostawach zaopatrzenia, presji na zmiany w kierownictwie.

29 REKOMENDACJE Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE Konieczne jest wdrożenie solidnie umocowanej ustawowo regionalnej polityki zdrowotnej. Niezbędne jest ograniczenie liczby łóżek krótkoterminowych do 30 / 10 000 mieszkańców oraz zmniejszenie liczby szpitali jako samodzielnych zoz do około 30 jednostek. Należy skoncentrować nowoczesne technologie medyczne głównie w ośrodkach subregionalnych i ośrodku regionalnym.

30 REKOMENDACJE c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE c.d. Przewidzianym do dalszego funkcjonowania jednostkom należy zapewnić zbilansowanie przychodów i kosztów (po indywidualnie zaplanowanej i zrealizowanej restrukturyzacji tych ostatnich). Należy zahamować nieuzasadnioną epidemiologicznie tendencję wzrostową w zakresie wskaźnika przyjęć (liczby hospitalizowanych).

31 REKOMENDACJE c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce REKOMENDACJE c.d. Przy wsparciu organów założycielskich należy zmienić strukturę zobowiązań zwiększając udział zobowiązań długoterminowych.

32 LICZBA ŁÓŻEK KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNI CZAS POBYTU ORAZ POZIOM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH OECD Opieka stacjonarna w Małopolsce LICZBA ŁÓŻEK KRÓTKOTERMINOWYCH, ŚREDNI CZAS POBYTU ORAZ POZIOM FINANSOWANIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYBRANYCH KRAJACH OECD

33 ANALIZA NAKŁADÓW I WYNIKÓW Opieka stacjonarna w Małopolsce ANALIZA NAKŁADÓW I WYNIKÓW

34 PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA Opieka stacjonarna w Małopolsce PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA Wdrożenie programu badania stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych populacji województwa. Przeprowadzenie analizy stanu głównych zasobów opieki stacjonarnej w województwie (m. in. urządzeń medycznych, infrastruktury szpitalnej, bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni) oraz opracowanie strategii inwestycyjnej. Opracowanie wojewódzkiego planu zdrowotnego prowadzącego do redukcji zasobów opieki stacjonarnej oraz ich optymalnej alokacji.

35 PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA c.d. Opieka stacjonarna w Małopolsce PROPONOWANE METODY DZIAŁANIA c.d. Poprawa efektywności i jakości praktyk zarządczych w szpitalach publicznych, upowszechnienie kontraktu menedżerskiego. Rozszerzenie skali partnerstwa publiczno - prywatnego w działalności szpitali ze szczególnym uwzględnieniem działalności pomocniczej. Rezygnacja z dotychczasowych (istniejących i planowanych) metod finansowania opieki stacjonarnej na rzecz sparametryzowanego budżetu globalnego szpitala (finansowo zbilansowanego).


Pobierz ppt "Opieka stacjonarna w Małopolsce Stan obecny, tendencje, perspektywy Krzysztof Kłos Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej UMWM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google