Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Warszawa, styczeń 2005

2 Rynek aluminium

3 Rynek aluminium - trendy

4 Rynek aluminium - trendy Zużycie aluminium w kg na mieszkańca w 2003 roku Źródło: BrookHunt

5 Rynek Europy Środkowo -Wschodniej

6 Założenia strategii na lata 2005 –2009

7 Wizja Spółki Lider na rynku przetwórstwa aluminium w Europie Środkowo – Wschodniej oferujący szeroką gamę wysokiej jakości wyrobów i usług

8 Strategia działania Koncentracja działalności Grupy Kapitałowej na przetwórstwie aluminium i tworzeniu wartości dodanej w czterech podstawowych obszarach –wyroby wyciskane - SWW –systemy aluminiowe - SSA –opakowania giętkie - SOG –produkty walcowane - SPW

9 Strategia działania

10 Segment Opakowań Giętkich

11 Segment Opakowań Giętkich

12 Segment Wyrobów Wyciskanych

13 Segment Wyrobów Wyciskanych

14 Segment Systemów Aluminiowych

15 Segment Systemów Aluminiowych

16 Metalplast-Ukraina Metalplast-SPB - Petersburg Metalplast-RUS Metalplast-DW -Władywostok Metalplast-Zalur Metalplast-Bielsko SA Eksport

17 Segment Produktów Walcowanych

18 Segment Produktów Walcowanych

19 Podsumowanie

20 Cele finansowe na lata

21 Grupa Kęty w 2009 roku DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY Największa i najsilniejsza grupa kapitałowa na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej – sprzedaż na poziomie 2,1 mld zł Konsumpcja aluminium na poziomie ok tys ton/rok – podjęcie działań w celu ewentualnego przejęcia producenta aluminium pierwotnego Budowanie dalszego potencjału wzrostu poprzez możliwe kolejne akwizycje oraz rozwój organiczny we wszystkich obszarach

22 Prognozy 2005 (Pierwszy rok wdrażania strategii)

23 Założenia do budżetu 2005 Założenia do prognozy: Cena aluminium1800 USD/tona Inflacja roczna3,0% Stopa oprocentowania kredytu WIBOR 3M7,3% Średni kurs USD3,46 zł Średni kurs EUR4,50 zł Relacja EURUSD1,30 Wzrost PKB6,0% Cło na aluminium 6,0%

24 Prognoza na 2005 [mln zł]2004P2005P Zmiana 05/04 Sprzedaż % EBITDA % Zysk netto % EPS (dla akcji) 10,011,1+11% ROE22% Wydatki inwestycyjne98141

25 Czynniki kształtujące wynik w 2005 roku Zwiększenie marży operacyjnej poprzez Sukcesywną eliminację wyrobów o najniższej wartości dodanej Dalszą optymalizację kosztów produkcji Wykorzystanie wolnych mocy produkcyjnych Zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw na należności Zmniejszenie marży operacyjnej ze względu na: Negatywny wpływ 6% cła na aluminium Zdobywanie rynków zagranicznych Rozpoczęcie produkcji w nowych lokalizacjach Ujemne saldo działalności finansowej na poziomie ok. 7 mln zł Niższa efektywna stopa opodatkowania – ok. 14 – 15% Utrzymanie przywilejów związanych z działaniem w SSE (Alupol Sp. z o.o.)

26 Nakłady inwestycyjne w 2005 roku Inwestycje 2000 – 2005 SWW – 76 mln zł Spółka na Ukrainie – ok.. 31 mln zł Dokończenie zadań z 2004 – 16 mln zł SOG – 54 mln zł Kontynuacja nowego zakładu produkcyjnego w strefie ekonomicznej – ok. 21 mln zł Akwizycja kapitałowa ok. 30 mln zł SSA – 2 mln zł Rozwój spółki na ukrainie – 0,4 mln zł Centrum - 8 mln zł IT – 2,9 mln zł Rezerwa inwestycyjna – 4,5 mln zł

27 Zadłużenie w 2005 roku Poziom zadłużenia na koniec roku Wzrost zadłużenia wynikający z realizacji programu inwestycyjnego oraz założonej wypłaty dywidendy 4 zł/ akcję w przypadku niezrealizowania żadnej inwestycji kapitałowej do końca czerwca 2005 roku Całkowity koszt długu gotówkowego na poziomie około 7,2% Utrzymanie bezpiecznej struktury walutowej długu – ok. 90% w PLN Bezpieczny poziom wskaźnika dług/kapitał własny – ok %

28 Dziękujemy


Pobierz ppt "Www.gk-kety.com.pl Strategia 2005 - 2009 Warszawa, styczeń 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google