Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Paweł Pietras. Jakość produktu – to co dostarczamy musi być jakościowo dobre Jakość procesu – to jak to wytwarzamy musi być efektywne i kontrolowalne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Paweł Pietras. Jakość produktu – to co dostarczamy musi być jakościowo dobre Jakość procesu – to jak to wytwarzamy musi być efektywne i kontrolowalne."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Paweł Pietras

2 Jakość produktu – to co dostarczamy musi być jakościowo dobre Jakość procesu – to jak to wytwarzamy musi być efektywne i kontrolowalne

3 RozpoznaniePlanowanieRealizacjaZakończenie Zarządzanie jakością

4

5 Wg Deminga jakość to dostarczenie klientowi produktu zgodnego z oczekiwaniami W projekcie, w kontekście zarządzania jakością ważne jest dokładne poznanie tych oczekiwań bez względu na to jak sformułował je klient 5

6 Kontrolowanie wytworzonych detali lub ocena rezultatów po zakończeniu projektu nie oznacza osiągnięcia jakości Jakość jest dobrze przemyślanym celem i musi być skrupulatnie zaplanowana 6

7 Jakość to ogół atrybutów obiektu, które wyrażają jego zdolność do spełniania potrzeb zgłoszonych i dorozumianych 7

8 Planowanie jakości Zapewnienie jakości Kontrola jakości 8

9 Planowanie jakości obejmuje identyfikację właściwych norm związanych z projektem oraz określenie jak spełnić zawarte w nich wymagania 9

10 ĆWICZENIE: Definiownie wymagań funkcjonalnych projektu Ustalenie kryteriów oceny pod względem celów projektu Zespół: 4-5 osób 10

11 Narzędzia i metody Analiza koszt- korzyść Analiza kosztów jakości Projektowanie eksperymentalne Wykresy przepływu Benchmarking

12 Korzyść – wysoka jakość pracy prowadzi do wzrostu produktywności, przede wszystkim redukuje koszt ponownej realizacji tych samych prac Koszt – jakość wyższa niż wymagana będzie wymagała wyższych kosztów (nie planowane przez klienta) 12

13 Koszt jakości to ogół kosztów poniesionych podczas całego cyklu życia projektu na: zapobieganie niezgodnościom z wymaganiami spełnianie wymagań skutki nie spełnienia wymagań

14 Koszty profilaktyki Koszty wewnętrzne projektu Koszty zgodności Szkolenia Dokumentowanie Wyposażenie Poświęcony czas Szkolenia Dokumentowanie Wyposażenie Poświęcony czas Zwiększanie tempa Ponowne wykonanie Odpady Zwiększanie tempa Ponowne wykonanie Odpady Koszty niezgodności Koszty oceny stanu Koszty poza projektem Testowanie Testy prototypów Przeglądy Testowanie Testy prototypów Przeglądy Zobowiązania Naprawy gwarancyjne Utracone kontrakty Zobowiązania Naprawy gwarancyjne Utracone kontrakty

15 Jest to statystyczna metoda identyfikacji czynników, które mogłyby mieć wpływ na konkretne zmienne produktu / procesu

16 ĆWICZENIE : Ocena jakości realizacji celów projektu Cel: wskazanie celów, które powinny być spełnione poprzez realizację projektu. Ustalenie kryteriów oceny pod względem celów projektu Zespół: 4-5 osób Czas: 30 przygotowanie, 5 min prezentacja 16

17 Wykres przepływu to rodzaj diagramu, który pokazuje jak różne elementy systemu na siebie oddziałują Wykres przepływu może pomóc zespołowi projektowemu przewidywać problemy jakościowe i pomóc w opracowaniu metod radzenia sobie z nimi 17

18 W zarządzaniu projektami występują zazwyczaj dwa rodzaje wykresów przepływu: schematy blokowe systemu diagramy przyczynowo-skutkowe 18

19 Schemat blokowy systemu jest konkretnym, fizycznym modelem, który dokumentuje w łatwej do wyobrażenia formie graficznej, zależności pomiędzy jego komponentami 19

20

21 Ilustruje, w jaki sposób różne czynniki mogą być związane z potencjalnymi problemami i ich skutkami

22

23 Zapewnienie jakości to wszystkie zaplanowane i systematycznie wdrażane działania w systemie jakości służące zapewnieniu, że projekt spełni odpowiednie normy jakościowe 23

24 Narzędzia i metody Analiza koszt- korzyść Analiza kosztów jakości Projektowani e eksperymen -talne Wykresy przepływu Benchmarkin g Audyty jakości

25 Niezależne przeglądy przeprowadzane w celu identyfikacji nieskutecznych i nieefektywnych procesów (lub procedur) stosowanych w projekcie

26 Powinny być wykonywane przez przeszkolonych audytorów lub osoby niezależne od projektu Mogą być zarówno planowane jak i realizowane ad-hoc

27 Doskonalenie jakości - podejmowanie działań zwiększających efektywność projektu, a przez to zwiększających korzyści dla klientów projektu

28 Monitorowanie rezultatów projektu czy spełniają one odpowiednie normy 28

29 Narzędzia i metody Inspekcje Wykresy kontrolne Wykresy Pareto Wykresy przepływu Analiza trendu

30 To zestaw działań, takich jak: pomiar badanie testowanie podjętych w celu ustalenia, czy wyniki są zgodne z wymaganiami lub normami jakości mających zastosowanie do elementu kontrolowanego

31 Mogą być przeprowadzane w odniesieniu do pojedynczego zadania/pakietu lub gotowego produktu Służą do zbierania informacji i poprawy wyników Wyniki kontroli są podstawą decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu kontrolowanego elementu

32 Jest to proces z zastosowaniem technik matematycznych do prognozowania przyszłych wyników w oparciu o wyniki historyczne

33

34 Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie działania podejmowane przez zarządzających dla określenia celów i zadań polityki jakości oraz wdrożenia jej poprzez planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości oraz poprawę jakości w ramach systemu jakości. 34

35 Zarządzanie przez jakość jest podejściem do zarządzania, opartym na współudziale wszystkich członków organizacji, co czyni jakość centralnym punktem zainteresowania, a w dłuższej perspektywie zapewnia powodzenie działalności poprzez osiągnięcie zadowolenia klientów oraz przynosi korzyści członkom organizacji i społeczności. 35

36 Ciągłe doskonalenie procesu Zasadą ciągłego doskonalenia jest: Nieustanne poszukiwanie przyczyn problemów w celu zapewnienia ciągłego i regularnego doskonalenia wszystkich systemów w firmie (produkty, procesy, działania). 36

37 Koło Deminga - cykl ciągłego doskonalenia Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj Istniejący stan jest zakwestionowany Każdy błąd, niezgodność lub problem jest zidentyfikowany i usunięty Osiągnięte wartości są traktowane jako punkt wyjścia kolejnych usprawnień. 37

38

39 Wymagania, jakie ma spełnić system zarządzania jakością jako element zarządzania projektami Aby spełnić wymagania dotyczące jakości w projekcie (wykonanie, koszty, harmonogram) należy opracować właściwy system zarządzania. System zarządzania projektem stanowi system zarządzania jakością w projekcie. 39

40 Wymagania, jakie ma spełnić system zarządzania jakością jako element zarządzania projektami Relacje klient - dostawca Określenie zakresu odpowiedzialności Nagradzanie sukcesów 40

41 Weryfikacja jakości w zarządzaniu projektami Podejście ciągłego usprawnienia: opis - zastosowanie - monitorowanie. W zarządzaniu projektami muszą być wykorzystane zasady zarządzania jakością. W pracy nad projektem należy stosować określone procedury (np. opisane w podręczniku zarządzania projektami). 41


Pobierz ppt "Dr inż. Paweł Pietras. Jakość produktu – to co dostarczamy musi być jakościowo dobre Jakość procesu – to jak to wytwarzamy musi być efektywne i kontrolowalne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google