Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zarządzanie produkcją

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zarządzanie produkcją"— Zapis prezentacji:

1 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ Różnorodność może występować jako zróżnicowanie: Wyrobów Oferowanych usług Używanych metod i procedur Technik zarządzania Działań Różnorodność jest potrzebna – nawet wskazana, należy jednak pamiętać, że: Może powodować wzrost kosztów Zmniejsza możliwość skutecznej kontroli Może powodować „sprzeczność” interesów zarządzanie produkcją

2 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ Sterowanie różnorodnością można realizować trzema sposobami: Uproszczenie – „redukcja niepotrzebnej różnorodności” Standaryzacja – „kontrola potrzebnej różnorodności” Specjalizacja – „skoncentrowanie wysiłków na działaniach wymagających wiedzy specjalistycznej” zarządzanie produkcją

3 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ Korzyści ze sterowania różnorodnością W działalności marketingowej W działalności projektowej W działalności wytwórczej zarządzanie produkcją

4 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ Intensyfikacja sprzedaży, Lepsze usługi po sprzedaży Większa wydajność Lepsze zrozumienie problemów technicznych Większe partie produkcyjne Krótsze czasy pomocnicze Mniejsze ilości pomocy specjalnej zarządzanie produkcją

5 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ Lepsze wykorzystanie wyposażenia Redukcja zapasów Lepsze wykorzystanie powierzchni magazynowych Łatwiejsza kontrola zapasów Szybszy dostęp do zapasów Uproszczenie sterowania produkcją Ułatwienie zakupów klientom zarządzanie produkcją

6 RÓŻNORODNOŚĆ WYROBÓW GOTOWYCH LUB USŁUG
Jaki przychód przynosi każdy wyrób ? Jaki jest wkład każdego wyrobu na pokrycie kosztów stałych ? Jaka jest ranga przychodu a jaka ranga wkładu ? (którą pozycję zajmuje dany produkt w tych klasyfikacjach?) zarządzanie produkcją

7 RÓŻNORODNOŚĆ WYROBÓW GOTOWYCH LUB USŁUG zarządzanie produkcją
WYKRES PRZYCHÓD WKŁAD Czy można obniżyć koszty ? Czy można podnieść ceny ? Czy można zwiększyć wielkość ich sprzedaży ? zarządzanie produkcją

8 zarządzanie produkcją
WYKRES PRZYCHÓD WKŁAD Obniżyć koszty ?? Podnieść ceny ?? 7 Zrezygnować z nich ?? 6 Zwiększyć sprzedaż ?? 5 Ranga wkładu 4 3 Zrezygnować z nich ?? 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Ranga przychodu zarządzanie produkcją

9 RÓŻNORODNOŚĆ WYROBÓW GOTOWYCH LUB USŁUG zarządzanie produkcją
Możliwości rozwiązania problemu: Wyeliminowanie wszystkich produktów o sprzedaży poniżej pewnego udziału w całkowitych obrotach; Sprawdzenie wszystkich wyrobów, których zysk kształtował się poniżej pewnego poziomu; Przeprowadzenie szczegółowej analizy trendów sprzedaży dla pozostałych wyrobów zarządzanie produkcją

10 RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW I INFORMACJI WEJŚCIOWYCH zarządzanie produkcją
Kontrola różnorodności procesów: Stosowanie norm Normalizowanie surowców i materiałów Uproszczenie systemów identyfikacji części i materiałów Normalizowanie metod, procedur i systemów Normalizowanie przebiegów Normalizowanie przedsiębiorstw i wyposażenia zarządzanie produkcją

11 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ ANALIZA WARTOŚCI Jest techniką redukcji kosztów i kontroli opartą na badaniu samego wyrobu a nie - tak jaki w metodach badania pracy – na ulepszaniu metod wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług. Jest zorganizowaną procedurą mającą na celu efektywne zidentyfikowanie niepotrzebnych kosztów poprzez analizę funkcji produktu. Przy czym funkcja to taka własność produktu (usługi), która pozwala na jego funkcjonowanie na rynku. zarządzanie produkcją

12 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ ANALIZA WARTOŚCI Identyfikacja funkcji produktu (usługi) Funkcje podstawowe [ ????????? ] Funkcje dodatkowe [ ????????? ] Inne funkcje [ ???????????? ] zarządzanie produkcją

13 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ ANALIZA WARTOŚCI Jakie są alternatywne sposoby uzyskania tych funkcji ?? Które z nich pociągają za sobą najmniejsze koszty ?? zarządzanie produkcją

14 zarządzanie produkcją
RÓŻNORODNOŚĆ ANALIZA WARTOŚCI Wartość wymiany - cena oferowana przez nabywcę, na którą składa się: Wartość użytkowa - cena oferowana przez nabywcę za tę część produktu, która według niego spełnia oczekiwane funkcje Wartość moralna - cena oferowana przez nabywcę za pozostałe części produktu, dostarczające dodatkowe wartości i spełniające dodatkowe funkcje Wartość faktyczna - suma wszelkich kosztów poniesionych podczas dostarczania produktu na rynek zarządzanie produkcją

15 PROCEDURA ANALIZY WARTOŚCI
WYBRAĆ PRZEDMIOT ANALIZY OKREŚLIĆ KOSZTY PRODUKTU ZAPISAĆ LICZBĄ CZĘŚCI ZAPISAĆ WSZYSTKIE FUNKCJE ZAPISAĆ FUNKCJE WYMAGANE TERAZ I DAJĄCE SIĘ PRZEWIDZIEĆ W PRZYSZŁOŚCI OKREŚLIĆ FUNKCJĘ PIERWOTNĄ zarządzanie produkcją

16 PROCEDURA ANALIZY WARTOŚCI
OKREŚLIĆ WSZYSTKIE INNE SPOSOBY UZYSKIWANIA FUNKCJI PIERWOTNEJ OKREŚLIĆ KOSZTY ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZANIA ZBADAĆ TRZY NAJTAŃSZE ROWIĄZANIA WYBRAĆ JEDEN Z NICH USTALIĆ JAKIE INNE FUNKCJE MOŻNA ZAWRZEĆ W NOWYM PRODUKCIE ZAPEWNIĆ AKCEPTACJĘ NOWEGO PROJEKTU zarządzanie produkcją


Pobierz ppt "zarządzanie produkcją"

Podobne prezentacje


Reklamy Google