Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla."— Zapis prezentacji:

1 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Zielony Punkt Organizacja Odzysku S.A.

2 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Agenda O firmie Nasza oferta Nasi klienci Perspektywy rozwoju Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com

3 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com O firmie

4 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com W. Lewandowski – Fabryka Papieru we Włocławku PPH Polimarky – Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tworzyw Sztucznych w Rzeszowie Organizacja Odzysku Zielony Punkt S.A. została założona w 2003 roku i działa zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Naszymi głównymi akcjonariuszami są firmy: Kim jesteśmy Centralne położenie

5 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Jasno sprecyzowane cele Cele Zielonego Punktu Zielony Punkt ma na celu możliwie pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich, którzy się do nas zwrócą. Mamy pełną świadomość tego, że Klient oczekuje od nas pełnej informacji, rzetelnego wykonania przejętego obowiązku, oraz atrakcyjnych stawek.

6 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Nasze mocne strony Zapewnienie klientom pełnej i rzetelnej informacji Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców Utrzymywanie kosztów własnych na niskim poziomie Atrakcyjne stawki opłaty recyklingowej Rzetelne i terminowe rozliczenie się z wykonania przejętego obowiązku Udział w tworzeniu krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów Prowadzenie edukacji ekologicznej

7 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Nasza oferta

8 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Co robimy Obrót surowcami wtórnymi Obrót surowcami wtórnymi Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania

9 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Zielony Punkt Organizacja Odzysku S.A. przejmuje od Przedsiębiorców ustawowy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu określonej masy odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek krajowy. Z chwilą podpisania umowy Zielony Punkt, na mocy stosownych przepisów, przejmuje pełną materialną odpowiedzialność za nie wywiązanie się z przejętych od przedsiębiorcy obowiązków.

10 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Opłaty za korzystanie ze środowiska Pozostałe opłaty: Za pobór wód podziemnych Za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, Za składowanie odpadów Sprawozdania: Zbiorcze zestawienia o odpadach Sprawozdania OPAK

11 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Tworzywa sztuczneOpady papierowe Obrót surowcami wtórnymi Skup, segregacja i sprzedaż następujących surowców: Odpady papierowe Tworzywa sztuczne Odpady tekstylne

12 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Nasi klienci

13 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Oni nam zaufali I wielu innych…

14 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Perspektywy rozwoju

15 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Perspektywy rozwoju Ekspansja terytorialna: Otwarcie filii w Warszawie

16 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Perspektywy rozwoju Dywersyfikacja działalności: Obrót surowcami wtórnymi Obrót surowcami wtórnymi Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Recykling szkła, Zbiórka i recykling sprzętu elektronicznego Recykling szkła, Zbiórka i recykling sprzętu elektronicznego

17 Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, e-mail: office@zielonypunkt.com NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS 0000181156 Kapitał zakładowy Spółki: 1 200 000 PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A. 96102034080000490201325463 www.zielonypunkt.com Poznaj nas bliżej Zielony Punkt ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź www.zielonypunkt.com tel/fax: (42) 630-67-64 tel: (42) 633-09-17 (42) 630-97-99 e-mail: office@zielonypunkt.com marketing@zielonypunkt.com


Pobierz ppt "Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google