Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla."— Zapis prezentacji:

1 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Zielony Punkt Organizacja Odzysku S.A.

2 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Agenda O firmie Nasza oferta Nasi klienci Perspektywy rozwoju Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A

3 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A O firmie

4 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A W. Lewandowski – Fabryka Papieru we Włocławku PPH Polimarky – Przedsiębiorstwo Produkcyjne Tworzyw Sztucznych w Rzeszowie Organizacja Odzysku Zielony Punkt S.A. została założona w 2003 roku i działa zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2001r. O obowiązkach przedsiębiorców zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Naszymi głównymi akcjonariuszami są firmy: Kim jesteśmy Centralne położenie

5 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Jasno sprecyzowane cele Cele Zielonego Punktu Zielony Punkt ma na celu możliwie pełne zaspokojenie potrzeb wszystkich, którzy się do nas zwrócą. Mamy pełną świadomość tego, że Klient oczekuje od nas pełnej informacji, rzetelnego wykonania przejętego obowiązku, oraz atrakcyjnych stawek.

6 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Nasze mocne strony Zapewnienie klientom pełnej i rzetelnej informacji Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców Utrzymywanie kosztów własnych na niskim poziomie Atrakcyjne stawki opłaty recyklingowej Rzetelne i terminowe rozliczenie się z wykonania przejętego obowiązku Udział w tworzeniu krajowego systemu selektywnej zbiórki odpadów Prowadzenie edukacji ekologicznej

7 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Nasza oferta

8 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Co robimy Obrót surowcami wtórnymi Obrót surowcami wtórnymi Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania

9 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Zielony Punkt Organizacja Odzysku S.A. przejmuje od Przedsiębiorców ustawowy obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu określonej masy odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek krajowy. Z chwilą podpisania umowy Zielony Punkt, na mocy stosownych przepisów, przejmuje pełną materialną odpowiedzialność za nie wywiązanie się z przejętych od przedsiębiorcy obowiązków.

10 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Opłaty za korzystanie ze środowiska Pozostałe opłaty: Za pobór wód podziemnych Za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza Za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, Za składowanie odpadów Sprawozdania: Zbiorcze zestawienia o odpadach Sprawozdania OPAK

11 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Tworzywa sztuczneOpady papierowe Obrót surowcami wtórnymi Skup, segregacja i sprzedaż następujących surowców: Odpady papierowe Tworzywa sztuczne Odpady tekstylne

12 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Nasi klienci

13 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Oni nam zaufali I wielu innych…

14 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Perspektywy rozwoju

15 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Perspektywy rozwoju Ekspansja terytorialna: Otwarcie filii w Warszawie

16 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Perspektywy rozwoju Dywersyfikacja działalności: Obrót surowcami wtórnymi Obrót surowcami wtórnymi Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania Recykling szkła, Zbiórka i recykling sprzętu elektronicznego Recykling szkła, Zbiórka i recykling sprzętu elektronicznego

17 Zielony Punkt Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) , NIP REGON: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS Numer KRS Kapitał zakładowy Spółki: PLN Nr konta: PKO Bank Polski S.A Poznaj nas bliżej Zielony Punkt ul. Zachodnia 70, Łódź tel/fax: (42) tel: (42) (42)


Pobierz ppt "Zielony Punkt 90-403 Łódź, ul. Zachodnia 70, tel/fax: (42) 630-67-64, NIP 725-18-68-308 REGON: 473202266 Sąd Rejonowy dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google