Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o.

2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Przyjmowanie odpadów komunalnych i gospodarowanie nimi poprzez: Przyjmowanie odpadów komunalnych i gospodarowanie nimi poprzez: - składowanie odpadów - składowanie odpadów - mechaniczne sortowanie i kierowanie części palnych na paliwa alternatywne - mechaniczne sortowanie i kierowanie części palnych na paliwa alternatywne Zarządzanie i utrzymywanie składowiska odpadów przy ul. Wolności: Zarządzanie i utrzymywanie składowiska odpadów przy ul. Wolności: - monitoring : wód podziemnych, powietrza, wód powierzchniowych - monitoring : wód podziemnych, powietrza, wód powierzchniowych - gospodarowanie odpadami zgodnie z nowelizowanym prawem - gospodarowanie odpadami zgodnie z nowelizowanym prawem

3 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.: Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Prowadzenie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca : Prowadzenie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca : - w zabudowie wielorodzinnej - w zabudowie wielorodzinnej - w zabudowie jednorodzinnej - w zabudowie jednorodzinnej - w placówkach oświatowych - w placówkach oświatowych szkołyszkoły przedszkolaprzedszkola - w placówkach użyteczności publicznej - w placówkach użyteczności publicznej

4 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.: Prowadzenie i obsługa punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych Zbieranie i przetrzymywanie padłych zwierząt

5 ODPADY ZMIESZANE

6 MPGK Odpady zmieszane Miasto Mielec Strumienie odpadów ZUOK, MPGK Odpady segregowane ZUOK Mechaniczne Sortowanie Wstępne sortowanie Odbiorcy i Recyklerzy Balast Frakcja palna wywożenie na składowiska zewnętrzne Kierowana do firm zewnętrznych składowanie w ZUOK

7 Dostarczane odpady kierowane są do mechanicznego sortowania

8 MECHANICZNE SORTOWANIE ODPADÓW

9 Przesortowane odpady odbierane są przez zewnętrzne firmy

10 Ilości dostarczanych odpadów od poszczególnych dostawców

11 Ilości dostarczanych odpadów od poszczególnych dostawców [ %]

12 Gospodarowanie odpadami w ZUOK na przełomie ostatnich pięciu lat

13 Ilości i zagospodarowanie odpadów w 2010r

14 Zagospodarowanie odpadów w [%]

15 DAWNIEJ !

16 DZIŚ !

17 SELEKTYWNA ZBIÓRKA

18 Harmonogram dla każdego mieszkańca na 2010 rok oraz pakiet czterech worków

19 Wyniki selektywnej zbiórki za 2010 rok Opakowania z papieru i tektury 135,78Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 278,60Mg Opakowania ze szkła 354,72Mg Baterie 1,27 Mg

20 Koszty i przychody w selektywnej zbiórce

21 Przychody

22 Przychody za 2010r [ % ]

23 KOSZTY za 2010r

24 KOSZTY za 2010r [ % ]

25 ZATRUDNIENIE

26 Stawka opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw opłaty Marszłkowskiej

27 Zmiana ustawy ! USTAWA USTAWA z dnia 13 września 1996 r. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn. zm. (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn. zm. Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897 Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897

28 Edukacyjne wycieczki dzieci i młodzieży

29


Pobierz ppt "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google