Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006 Prezes Zarządu: Michał Machlejd

2 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego budujemy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorców, udostępniamy strategiczne informacje niezbędne dla bezpiecznego rozwoju działalności gospodarczej. Co robimy Jak to robimy udostępniamy elektroniczną platformę wymiany informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej konsumentów i przedsiębiorców. Nasi akcjonariusze: Biuro Informacji Kredytowej S.A., Polkomtel S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Banków Polskich.

3 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Jest informacją o: terminowym i nieterminowym spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorcę lub konsumenta, fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy, według Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej Czym jest informacja gospodarcza (IG) ?

4 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego korzyści o charakterze prewencyjnym: –ochrona przed niesolidnymi kontrahentami, –zmniejszenie strat (rezerw celowych), korzyści o charakterze windykacyjnym: –forma odzyskiwania zaległych należności –zmniejszenie kosztów windykacji, kosztów utrzymania płynności. Korzyści wynikające z posiadania IG System wymiany IG – buduje reputację i zaufanie biznesowe w obrocie gospodarczym

5 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego produkty wspomagające bezpieczeństwo biznesowe produkty budujące pozytywny wizerunek przedsiębiorcy: produkty o charakterze prewencyjnym –raport o przedsiębiorcy, –raport o konsumencie, –monitorowanie, –raport o dokumencie, produkty o charakterze windykacyjnym –przekazywanie IG o przedsiębiorcach, konsumentach, –przekazywanie IG o fakcie posłużenia się skradzionym lub podrobionym dokumentem, produkty budujące pozytywny wizerunek –przekazywanie pozytywnych IG, –raport o sobie i raport z rejestru zapytań. Co oferujemy przedsiębiorcom i konsumentom

6 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Elektroniczna platforma wymiany informacji gospodarczej telekomunikacja fundusze pożyczkowe fundusze poręczeniowe energetyka małe i średnie przedsiębiorstwa 80 tys. IG negatywnych w tym 11 tys. o przedsiębiorcach 12 mln IG o konsumentach w tym 500 tys. kwalifikuje się do ujawnienia przez InfoMonitor 630 tys IG negatywnych o konsumentach 16,5 tys IG negatywnych o przedsiębiorcach.

7 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego połączenie internetowe (WWW), bezpośrednie połączenie między systemem InfoMonitora, a systemem klienta (serwer-serwer), elektroniczne nośniki informacji (CD, DVD). Formy wymiany informacji gospodarczych InfoMonitor wykorzystuje następujących szybkie i bezpieczne kanały dostępu:

8 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Perspektywa uzupełnienia zakresu informacji gospodarczej – konieczne zmiany w regulacji ustawowej Deregulacje zasad obrotu IG Rozszerzenie katalogu podmiotów i tytułów zobowiązań możliwych do przekazywania, Rozszerzenie usług BIG Dostęp do rejestrów publicznych (KRS, sądowy rejestr zastawów, NIP) Analizy ratingowe i scoringowe na podstawie historii zadłużenia, Doprecyzowanie zasad wymiany IG pomiędzy sektorem bankowym a pozostałymi sektorami gospodarki Swobodny przepływ informacji z sektora bankowego do sektora poza bankowego

9 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Proces kształtowania rynku IG wiarygodność płatniczą przedsiębiorcy PESEL rejestry publiczne KRS NIP Poprzez dostęp do zasobów InfoMonitora, uzupełnionych o dane pochodzące z rejestrów publicznych, przedsiębiorcy będą również budować: Poprzez dostęp do zasobów informacyjnych InfoMonitora przedsiębiorcy budują: wiarygodność identyfikacyjną sądowy rejestr zastawów wiarygodność majątkową BIK ZBP

10 Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego Dziękuję za uwagę Prezentował: Michał Machlejd Prezes Zarządu InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ul. Wołoska 18 02-675 Warszawa Tel: 0-22 640 33 00


Pobierz ppt "Budujemy rynek przejrzystego obrotu gospodarczego InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. I Część Kongresu Gospodarki Elektronicznej 21 marca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google