Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami."— Zapis prezentacji:

1 OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami

2 Odpady opakowaniowe 2 Segregowanie odpadów Segregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie m.in.: -papieru i tektury, -odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło kolorowe i bezbarwne, -tworzyw sztucznych i metali, -zużytych baterii i akumulatorów, -zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

3 Odpady opakowaniowe 3 Regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych wynikają z przepisów: - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), ustawa dotyczy wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty takie jak oleje smarowe i opony. Podlegający przepisom ustawy to podmioty, które jednocześnie podlegają przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach i produkty wymienione w ustawie

4 Odpady opakowaniowe 4 Regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych wynikają z przepisów: -ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) ustawa dotyczy wymagań, które muszą spełniać wprowadzane na rynek opakowania i dotyczy w głównej mierze wytwarzających opakowania

5 Odpady opakowaniowe 5 Zasady postępowanie z odpadami opakowaniowymi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 2019, poz. 1858, z późn. zm.) Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi obejmujący m.in. sposób zbierania odpadów opakowaniowych: -z papieru, -ze szkła, -z tworzy sztucznych, -z aluminium, -ze stali, -wielomateriałowych.

6 Odpady opakowaniowe 6 opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób prosty lub za pomocą prostych narzędzi

7 Odpady opakowaniowe 1. -opakowania z tworzyw sztucznych, -opakowania z metali, w tym z aluminium i stali, -opakowania wielomateriałowe. NIE WRZUCAĆ: - butelek i pojemników z zawartością. 7 Do pojemnika żółtego oznakowanego napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METALE wrzucamy:

8 Odpady opakowaniowe opakowania z papieru. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbierania odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych. NIE WRZUCAĆ: - papieru zabrudzonego i zatłuszczonego, - kartonów do płynnej żywności. 8 Do pojemnika niebieskiego oznakowanego z napisem PAPIER wrzucamy:

9 Odpady opakowaniowe W przypadku braku pojemnika białego do pojemnika zielonego wrzucamy również opakowania ze szkła bezbarwnego. NIE WRZUCAĆ: - innego szkła gospodarczego np. talerzy, - szyb samochodowych i okiennych, - stłuczki szklanej (rozbitych luster, porcelany, kryształów itp.) - butelek i innych pojemników szklanych z zawartością. 9 Do pojemnika zielonego z napisem SZKŁO KOLOROWE wrzucamy: opakowania ze szkła kolorowego. Do pojemnika białego z napisem SZKŁO BEZBARWNE wrzucamy: opakowania ze szkła bezbarwnego.

10 Odpady opakowaniowe 10 Odbieranie odpadów opakowaniowych od wytwórcy powinno następować w sposób selektywny z odseparowaniem poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych. Wszystkie odpady opakowaniowe powinny być przekazane do dalszego ich odzysku i recyklingu.

11 Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google