Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólne zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólne zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi"— Zapis prezentacji:

1 Ogólne zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_02 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Ogólne zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami

2 Odpady opakowaniowe Segregowanie odpadów
Segregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie m.in.: papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło kolorowe i bezbarwne, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

3 Odpady opakowaniowe Regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych wynikają z przepisów: - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), ustawa dotyczy wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach oraz produkty takie jak oleje smarowe i opony. Podlegający przepisom ustawy to podmioty, które jednocześnie podlegają przepisom ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach i produkty wymienione w ustawie Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

4 Odpady opakowaniowe Regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych wynikają z przepisów: ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.) ustawa dotyczy wymagań, które muszą spełniać wprowadzane na rynek opakowania i dotyczy w głównej mierze wytwarzających opakowania Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

5 Odpady opakowaniowe Zasady postępowanie z odpadami opakowaniowymi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 2019, poz. 1858, z późn. zm.) Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi obejmujący m.in. sposób zbierania odpadów opakowaniowych: z papieru, ze szkła, z tworzy sztucznych, z aluminium, ze stali, wielomateriałowych. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

6 Odpady opakowaniowe opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów tak, że nie można ich rozdzielić w sposób prosty lub za pomocą prostych narzędzi Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

7 Odpady opakowaniowe opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, w tym z aluminium i stali, opakowania wielomateriałowe. NIE WRZUCAĆ: - butelek i pojemników z zawartością. Do pojemnika żółtego oznakowanego napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METALE wrzucamy: Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

8 Odpady opakowaniowe Do pojemnika niebieskiego oznakowanego z napisem PAPIER wrzucamy: opakowania z papieru. W obiektach użyteczności publicznej dopuszcza się zbierania odpadów opakowaniowych z papieru do pojemników wykonanych z tektury falistej, worków papierowych lub worków z tworzyw sztucznych. NIE WRZUCAĆ: - papieru zabrudzonego i zatłuszczonego, - kartonów do płynnej żywności. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

9 Odpady opakowaniowe Do pojemnika zielonego z napisem SZKŁO KOLOROWE wrzucamy: opakowania ze szkła kolorowego. Do pojemnika białego z napisem SZKŁO BEZBARWNE wrzucamy: opakowania ze szkła bezbarwnego. W przypadku braku pojemnika białego do pojemnika zielonego wrzucamy również opakowania ze szkła bezbarwnego. NIE WRZUCAĆ: innego szkła gospodarczego np. talerzy, szyb samochodowych i okiennych, stłuczki szklanej (rozbitych luster, porcelany, kryształów itp.) butelek i innych pojemników szklanych z zawartością. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

10 Odpady opakowaniowe Odbieranie odpadów opakowaniowych od wytwórcy powinno następować w sposób selektywny z odseparowaniem poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych. Wszystkie odpady opakowaniowe powinny być przekazane do dalszego ich odzysku i recyklingu. Jest to przykładowy slajd do wzorca: Wypunktowanie Numeryczne

11 Dziękuję za uwagę Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Zakończenie Działu_02 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Paweł Sosnowski Departament Gospodarki Odpadami


Pobierz ppt "Ogólne zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi"

Podobne prezentacje


Reklamy Google