Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Ochrona środowiska naturalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Ochrona środowiska naturalnego."— Zapis prezentacji:

1

2 Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Ochrona środowiska naturalnego

3 2 Cel Omówienie przepisów w zakresie ochrony środowiska Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń środowiska naturalnego oraz metod ochrony przed zanieczyszczeniami

4 3 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami

5 4 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami

6 5 Ustawa z dnia 27.04 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627) Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego

7 6 Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów: –zasady ustalania: warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, –udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, –udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, –obowiązki organów administracji, –odpowiedzialność i sankcje. Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego

8 7 Ustawa z dnia 27.04 2001 r. o odpadach (DZ. U. Nr 62, poz. 628, z pózn. zm.) Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego

9 8 Ustawa określa: –zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, –oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego

10 9 Pojęcia –Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów –Recyklingu - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego

11 10 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami

12 11 Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Surowce Produkty Odpady Technologie

13 12 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami

14 13 Czynne - prowadzące do ograniczenia lub likwidacji zanieczyszczeń Bierne - polegające na tworzeniu odpowiednich zabezpieczeń Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami

15 14 Ćwiczenie Sporządzanie karty odpadów

16 15 Po zakończeniu tej lekcji Rozpoznajesz czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego Umiesz podać przykłady metod ochrony środowiska

17 16 Pytania


Pobierz ppt "Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Ochrona środowiska naturalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google