Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona środowiska naturalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona środowiska naturalnego"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona środowiska naturalnego
Urządzenia techniki komputerowej Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska Ochrona środowiska naturalnego

2 Cel Omówienie przepisów w zakresie ochrony środowiska
Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń środowiska naturalnego oraz metod ochrony przed zanieczyszczeniami Wprowadź cele lekcji

3 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji

4 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji

5 Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627) FAKULTATYWNE Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy

6 Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów: zasady ustalania: warunków ochrony zasobów środowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, obowiązki organów administracji, odpowiedzialność i sankcje. FAKULTATYWNE Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy

7 Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Ustawa z dnia r. o odpadach (DZ. U. Nr 62, poz. 628, z pózn. zm.) FAKULTATYWNE Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy

8 Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Ustawa określa: zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi, oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów, ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. FAKULTATYWNE Wprowadź informacje dotyczące wcześniej opanowanej wiedzy

9 Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Pojęcia Gospodarowanie odpadami - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów Recyklingu - odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii

10 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji

11 Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska
Surowce Produkty Odpady Technologie

12 Agenda Regulacje prawne z zakresu ochrony środowiska naturalnego
Czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji

13 Metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami
Czynne - prowadzące do ograniczenia lub likwidacji zanieczyszczeń Bierne - polegające na tworzeniu odpowiednich zabezpieczeń Wprowadź zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie lekcji

14 Ćwiczenie Sporządzanie karty odpadów
Użyj slajdu, celem podsumowania zdobytych przez ucznia umiejętności

15 Po zakończeniu tej lekcji
Rozpoznajesz czynniki stwarzające zagrożenie dla środowiska naturalnego Umiesz podać przykłady metod ochrony środowiska Użyj slajdu, celem podsumowania zdobytych przez ucznia umiejętności

16 Pytania


Pobierz ppt "Ochrona środowiska naturalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google