Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu
: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu

2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych
poprzez mechaniczne sortowanie 100% odpadów komunalnych zmieszanych poddawane jest sortowaniu

3 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANYMI

4 > Mechaniczne sortowanie odbywa się poprzez
rozdrabnianie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych

5 przesianie rozdrobnionej frakcji na sicie bębnowym

6 kierowanie rozsortowanych odpadów do firm zewnętrznych

7 składowanie na składowisku w Mielcu 5,38%

8 GOSPODAROWANIE SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĄ ODPADÓW

9 Organizacja i obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych
prowadzenie systemu pojemnikowego w „wysokiej zabudowie”

10 prowadzenie systemu workowego w „domkach jednorodzinnych”

11 Ilości zebranych surowców w 2011 roku
L.p. SUROWIEC ILOŚĆ [T] 1. Opakowania z papieru i tektury 110,6 2. Opakowania z tworzyw sztucznych 286,34 3. Opakowania ze szkła 325,44 RAZEM 722,38

12 Zakład jest również organizatorem – operatorem zbiórki odpadów niebezpiecznych w postaci baterii -2,04 tony

13 Zakład świadczy również usługi: - zbiórki przeterminowanych leków oraz kierowanie ich do utylizacji przez uprawnione jednostki - zbierania transportu oraz tymczasowego magazynowania padłych zwierząt wolnożyjących w systemie całodobowym - zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przyjęcia i utylizacji odpadów wielkogabarytowych

14 Procentowy udział poszczególnych dostawców w ogólnej masie dostarczanych odpadów

15 Formy zagospodarowania odpadów przyjmowanych przez ZUOK Sp. z o. o
Formy zagospodarowania odpadów przyjmowanych przez ZUOK Sp. z o. o. na przykładzie kilku lat

16 Formy zagospodarowania odpadów

17 Formy zagospodarowania odpadów

18 Układ kosztów w ujęciu procentowym

19 Układ kosztów w ujęciu wartościowym

20 Procentowy rozkład przychodów

21 Przychody uzyskane z poszczególnych rodzajów działalności

22 WYNIK BILANSOWY ZA 2011 ROK Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. za 2011 rok poniósł stratę bilansową w wysokości ,23 zł

23 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google