Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ": ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu."— Zapis prezentacji:

1 : ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu

2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: I.Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych poprzez mechaniczne sortowanie poprzez mechaniczne sortowanie 100% odpadów komunalnych zmieszanych poddawane jest sortowaniu 100% odpadów komunalnych zmieszanych poddawane jest sortowaniu

3 GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZMIESZANYMI

4 > Mechaniczne sortowanie odbywa się poprzez rozdrabnianie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych

5 przesianie rozdrobnionej frakcji na sicie bębnowym

6 kierowanie rozsortowanych odpadów do firm zewnętrznych

7 składowanie na składowisku w Mielcu 5,38%

8 GOSPODAROWANIE SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĄ ODPADÓW

9 Organizacja i obsługa selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych prowadzenie systemu pojemnikowego w wysokiej zabudowie prowadzenie systemu pojemnikowego w wysokiej zabudowie

10 prowadzenie systemu workowego w domkach jednorodzinnych

11 Ilości zebranych surowców w 2011 roku Ilości zebranych surowców w 2011 roku L.p.SUROWIECILOŚĆ [T] 1.Opakowania z papieru i tektury 110,6 2.Opakowania z tworzyw sztucznych 286,34 3.Opakowania ze szkła 325,44 RAZEM 722,38

12 Zakład jest również organizatorem – operatorem zbiórki odpadów niebezpiecznych w postaci baterii - 2, 04 t ony

13 Zakład świadczy również usługi: - zbiórki przeterminowanych leków oraz kierowanie ich do utylizacji przez uprawnione jednostki - zbierania transportu oraz tymczasowego magazynowania padłych zwierząt wolnożyjących w systemie całodobowym - zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - przyjęcia i utylizacji odpadów wielkogabarytowych

14 P rocentowy udział poszczególnych dostawców w ogólnej masie dostarczanych odpadów

15 Formy zagospodarowania odpadów przyjmowanych przez ZUOK Sp. z o. o. na przykładzie kilku lat

16 Formy zagospodarowania odpadów Formy zagospodarowania odpadów

17

18 Układ kosztów w ujęciu procentowym Układ kosztów w ujęciu procentowym

19 Układ kosztów w ujęciu wartościowym Układ kosztów w ujęciu wartościowym

20 Procentowy rozkład przychodów Procentowy rozkład przychodów

21 Przychody uzyskane z poszczególnych rodzajów działalności Przychody uzyskane z poszczególnych rodzajów działalności

22 WYNIK BILANSOWY ZA 2011 ROK Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. za 2011 rok poniósł stratę bilansową w wysokości 106 020,23 zł Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. za 2011 rok poniósł stratę bilansową w wysokości 106 020,23 zł

23 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt ": ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google