Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o.

2 ROK POWOŁANIA i PODSTAWOWE DANE: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 01 września 1998 roku Rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu 01 września 1998 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 1884 Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy w dniu 31-08-1998 roku. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 1884 Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy w dniu 31-08-1998 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173576 spółka została wpisana w dniu 17 września 2003 roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000173576 spółka została wpisana w dniu 17 września 2003 roku. Siedzibą spółki jest miasto Mielec. Siedzibą spółki jest miasto Mielec. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

3 Zakres działalności wg KRS: Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, Wynajem maszyn i urządzeń, Wynajem maszyn i urządzeń, Wynajem nieruchomości, powierzchni usługowych, dzierżawa gruntu, Wynajem nieruchomości, powierzchni usługowych, dzierżawa gruntu, Transport lądowy i pozostały, Transport lądowy i pozostały, Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, Produkcja i dystrybucja ciepła, Produkcja i dystrybucja ciepła, Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, Działalność usługowa z uprawami rolnymi z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, Działalność usługowa z uprawami rolnymi z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, Uprawy rolne, warzywnictwo ogrodnictwo, Uprawy rolne, warzywnictwo ogrodnictwo,

4 CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Spółka powstała na bazie nowo wybudowanego składowiska oddanego do użytku w 1997 roku i systemu selektywnej zbiórki celem: Spółka powstała na bazie nowo wybudowanego składowiska oddanego do użytku w 1997 roku i systemu selektywnej zbiórki celem: Zarządzania i utrzymywania składowiska odpadów przy ul. Wolności Zarządzania i utrzymywania składowiska odpadów przy ul. Wolności Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Prowadzenia i obsługi selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca Prowadzenia i obsługi selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca

5

6

7

8 GŁÓWNE ZAGROŻENIA i PROBLEMY STOJĄCE PRZED PRZEDSIBIORSTWEM: Wysokie koszty monitoringu składowiska Wysokie koszty monitoringu składowiska Rosnące wydatki firmy związane z dostosowaniem się do ciągle zmieniających się przepisów prawnych Rosnące wydatki firmy związane z dostosowaniem się do ciągle zmieniających się przepisów prawnych Dodatkowe koszty związane z utylizacją wybranych grup odpadów, które nie mogą być składowane ze względu na wymogi ustawowe Dodatkowe koszty związane z utylizacją wybranych grup odpadów, które nie mogą być składowane ze względu na wymogi ustawowe Rosnące opłaty za składowanie odpadów na składowisku wnoszone na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Rosnące opłaty za składowanie odpadów na składowisku wnoszone na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Uzależnienie zakładu od jednego dostawcy – dostarczającego 89 % wszystkich odpadów Uzależnienie zakładu od jednego dostawcy – dostarczającego 89 % wszystkich odpadów

9 Stawka opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw opłaty Marszłkowskiej Stawka opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw opłaty Marszłkowskiej

10 Udział procentowy dostawców w ogólnej masie odpadów

11 Zmiany ilości odpadów dostarczanych do ZUOK przez koncesjonowanego przewoźnika

12 ZESTAWIENIE FINASOWE: Wyszczególnienie20052006% Sprzedaż1 581 338,061 381 555,1787,3 Koszty1 681 425,891 479 270,8988 Wynik Finansowy netto-27 246,97-29 958,90109 Stan należności221 584,63171 581,4277,4 Zobowiązania250 468,57187 398,8674,8 Rotacja należności z tytułu dostaw i usług51,1045,3088,6 Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług57,8049,5085,6 Wysokość kapitału własnego4 923 046,624 893 087,7299,4 Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego156,90175,89104,0 Umorzenie środków trwałych0,750,81102,5

13 Selektywna Zbiórka: Wysokie koszt obsługi systemu Wysokie koszt obsługi systemu Niskie ceny w punktach zbytu surowców wtórnych Niskie ceny w punktach zbytu surowców wtórnych Zwiększająca się świadomość mieszkańców a przez to : Zwiększająca się świadomość mieszkańców a przez to : chęć uczestniczenia w systemie segregacji odpadów chęć uczestniczenia w systemie segregacji odpadów poprawa jakości – czystości pozyskiwanych surowców w systemie selektywnej zbiórki poprawa jakości – czystości pozyskiwanych surowców w systemie selektywnej zbiórki

14 Selektywna zbiórka

15


Pobierz ppt "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu ZUOK Mielec Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google