Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu
ZUOK Mielec Sp. z o.o.

2 ROK POWOŁANIA i PODSTAWOWE DANE:
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w dniu września 1998 roku Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 1884 Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy w dniu roku. Do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem spółka została wpisana w dniu 17 września 2003 roku. Siedzibą spółki jest miasto Mielec. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

3 Zakres działalności wg KRS:
Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne, Wynajem maszyn i urządzeń, Wynajem nieruchomości, powierzchni usługowych, dzierżawa gruntu, Transport lądowy i pozostały, Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu, Produkcja i dystrybucja ciepła, Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu, Działalność usługowa z uprawami rolnymi z chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej, Uprawy rolne, warzywnictwo ogrodnictwo,

4 CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:
Spółka powstała na bazie nowo wybudowanego składowiska oddanego do użytku w 1997 roku i systemu selektywnej zbiórki celem: Zarządzania i utrzymywania składowiska odpadów przy ul. Wolności Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Prowadzenia i obsługi selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca

5

6

7

8 GŁÓWNE ZAGROŻENIA i PROBLEMY STOJĄCE PRZED PRZEDSIBIORSTWEM:
Wysokie koszty monitoringu składowiska Rosnące wydatki firmy związane z dostosowaniem się do ciągle zmieniających się przepisów prawnych Dodatkowe koszty związane z utylizacją wybranych grup odpadów, które nie mogą być składowane ze względu na wymogi ustawowe Rosnące opłaty za składowanie odpadów na składowisku wnoszone na rachunek redystrybucyjny Urzędu Marszałkowskiego Uzależnienie zakładu od jednego dostawcy – dostarczającego 89 % wszystkich odpadów

9 Stawka opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw „opłaty Marszłkowskiej”

10 Udział procentowy dostawców w ogólnej masie odpadów

11 Zmiany ilości odpadów dostarczanych do ZUOK przez koncesjonowanego przewoźnika

12 ZESTAWIENIE FINASOWE:
Wyszczególnienie 2005 2006 % Sprzedaż ,06 ,17 87,3 Koszty ,89 ,89 88 Wynik Finansowy netto ,97 ,90 109 Stan należności ,63 ,42 77,4 Zobowiązania ,57 ,86 74,8 Rotacja należności z tytułu dostaw i usług 51,10 45,30 88,6 Rotacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług 57,80 49,50 85,6 Wysokość kapitału własnego ,62 ,72 99,4 Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego 156,90 175,89 104,0 Umorzenie środków trwałych 0,75 0,81 102,5

13 Selektywna Zbiórka: Wysokie koszt obsługi systemu
Niskie ceny w punktach zbytu surowców wtórnych Zwiększająca się świadomość mieszkańców a przez to : chęć uczestniczenia w systemie segregacji odpadów poprawa jakości – czystości pozyskiwanych surowców w systemie selektywnej zbiórki

14 Selektywna zbiórka

15


Pobierz ppt "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google