Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzywa na paliwa – dlaczego Państwo nie chce pomóc?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzywa na paliwa – dlaczego Państwo nie chce pomóc?"— Zapis prezentacji:

1 Tworzywa na paliwa – dlaczego Państwo nie chce pomóc?

2 Odzysk i Recykling Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 94/62/EC (obowiązuje do 2007 roku) Odzysk i Recykling Państwa członkowskie podejmą niezbędne działania na całym terytorium kraju w celu osiągnięcia: Odzysku materiałów z odpadów opakowaniowych minimum 50% max 65% masy, Recyklingu całości materiałów opakowaniowych zawartych w odpadach opakowaniowych 25% - 45% Nie mniej niż 15% masy każdego materiału Instrumentem ekonomicznym wspierającym realizację celów jest zasada „zanieczyszczający płaci”

3 Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z roku Przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu Przedsiębiorca ma obowiązek 100% Organizacja osiągniecie poziomu zgodnie z załącznikiem Brak wykonania obowiązku podlega opłacie produktowej Pozbycie się odpadu jest wykonaniem obowiązku

4 Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu wspierania:
Dyrektywa 2006/12/WE Ujednolicenie Dyrektywy Rady w sprawie odpadów 75/442/EWG z 15 lipca 1975 Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu wspierania: odzysku odpadów w drodze recyklingu, ponownego wykorzystania, regeneracji lub dowolnego innego procesu, w celu uzyskania surowców wtórnych; lub wykorzystania odpadów jako źródła energii.

5 poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.
Dyrektywa 2006/12/WE Art. 15 Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty unieszkodliwiania odpadów ponoszą: posiadacz, który przekazał odpady punktowi zbierania odpadów lub przedsiębiorstwu określonemu w art. 9; lub poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady.

6 Dynamika spadku dofinansowania z tytułu wykonania obowiązku recyklingu tworzyw szt.

7 Ilość opakowań wprowadzonych na rynek w 2004 roku w tys. ton

8 „Uzyskane poziomy recyklingu w 2004 roku”

9 4 tysiące osób Musi sortować na składowiskach folię, która zaspokoi moce przerobowe polskich instalacji do katalitycznego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych 600 zł Wynagrodzenie 1 osoby za każdą wysortowaną tonę odpadów tworzyw sztucznych brutto Przychód netto dla budżetu od wynagrodzeń wszystkich osób koniecznych do zapewnienia odpowiedniej ilości folii do odzysku

10 Przychód netto dla budżetu od wynagrodzeń wszystkich osób zatrudnionych w firmach prowadzących instalacje do odzysku (krakingu)

11 Roczny dochód dla budżetu od osób fizycznych, oraz świadczenia ZUS
Zasiłek roczny płacony z budżetu Państwa dla około 5000 bezrobotnych złotych

12 W 2005 roku zastosowano 40 tysięcy ton komponentu
Możliwości zastosowania komponentu z tworzyw sztucznych – 60 tysięcy ton rocznie W 2005 roku zastosowano 40 tysięcy ton komponentu W 2006 roku planuje się około 36 tysięcy ton komponentu Straty i koszty utrzymania 4 – ech tysięcy bezrobotnych dla budżetu 48 mln złotych Zyski dla budżetu z tytułu obniżenia zwolnień akcyzowych – 12 mln złotych

13 Nowelizacja ustawy- naprawa systemu
Konieczność doprecyzowania obowiązku przedsiębiorców dotycząca odzysku i recyklingu zgodnie z art. 15 Dyrektywy 2006/12/WE. Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty unieszkodliwiania odpadów ponoszą: poprzedni posiadacze lub wytwórca produktu, z którego pochodzą odpady

14 I co ja mam z tym zrobić???? OIGR WARSZAWA uL. Karmelicka 30/2


Pobierz ppt "Tworzywa na paliwa – dlaczego Państwo nie chce pomóc?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google