Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku Powiat Świecki, w porozumieniu z gminami i organizacjami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku Powiat Świecki, w porozumieniu z gminami i organizacjami."— Zapis prezentacji:

1

2 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku Powiat Świecki, w porozumieniu z gminami i organizacjami społecznymi z terenu powiatu, zgłasza niżej wymienione propozycje do ujęcia w Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku: 1. Budowa drogi S5

3 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 2. Budowa i modernizacja dróg powiatowych i gminnych budowa połączeń z dojazdem do autostrady A1 sprawna komunikacja z wykorzystaniem wszystkich kategorii dróg i linii kolejowych zapewni zwiększenie atrakcyjności naszego województwa w rozwoju przedsiębiorczości utworzenie odrębnych funduszy dla budowy dróg gminnych i powiatowych

4 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 3. Rozwój terenów inwestycyjnych wsparcie finansowe i merytoryczne dla ich tworzenia w gminach budowa specjalnych stref ekonomicznych dających możliwość rozwoju przedsiębiorczości i zapewniających nowe miejsca pracy

5 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 4. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej wodociągi kanalizacja odpady oczyszczalnie ścieków gaz sieci energetyczne sieci teleinformatyczne

6 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 5. Rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych biogazownie elektrownie wodne siłownie wiatrowe kolektory słoneczne pompy ciepła biomasa

7 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 6. Wykorzystanie potencjału turystycznego poprzez budowę infrastruktury i promocję na wysokim poziomie rozwój infrastruktury na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych w sąsiedztwie jezior i lasów

8 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 7. Podniesienie poziomu edukacji na wszystkich szczeblach kształcenia zdiagnozowanie poprzez zewnętrzną instytucję przyczyn niskiego nauczania w województwie kujawsko – pomorskim wdrożenie metod naprawczych w placówkach oświatowych na poszczególnych etapach edukacji

9 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 8. Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych budowa, modernizacja obiektów sportowych wyposażenie szkół i obiektów sportowych w nowoczesny sprzęt informatyzacja placówek

10 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 9. Zapewnienie dostępności do przedszkoli wszystkim dzieciom w województwie

11 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 10. Rozwój form kształcenia dla dorosłych organizacja kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zapewnienie możliwości przekwalifikowania w przypadku wykonywania zawodów na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy

12 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 11. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom województwa odpowiednie zarządzanie i wyposażenie służb mundurowych (policja, straż, pożarna)

13 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 12. Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa zapewnienie dostępności do usług medycznych podniesienie jakości świadczonych usług wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej

14 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 13. Zapewnienie dostępności komunikacji publicznej zwiększenie liczby połączeń autobusowych utrzymanie liczby połączeń komunikacji kolejowej

15 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 14. Wspieranie rozwoju organizacji społecznych i wykorzystanie ich potencjału na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego

16 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 15. Zapewnienie większego finansowania gmin i powiatów w nowej perspektywie finansowej

17 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 16. Zapewnienie o braku negatywnego oddziaływania przyszłej metropolii na powiat i gminy powiatu świeckiego rekompensaty dla powiatu i gmin powiatu świeckiego

18 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku 17. Propozycja Powiatu Świeckiego do projektu kluczowego radioteleskop w Gminie Osie, jako wizytówka polskiej nauki

19 Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia Powiatu Świeckiego do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do 2020 roku Powiat Świecki, w porozumieniu z gminami i organizacjami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google