Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Lokalne Wykorzystanie Biomasy Na Przykładzie Programu LEADER+”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Lokalne Wykorzystanie Biomasy Na Przykładzie Programu LEADER+”"— Zapis prezentacji:

1 „Lokalne Wykorzystanie Biomasy Na Przykładzie Programu LEADER+”
Wojciech Potepa Stowarzyszenie „Osada Ekologiczna” Kielce 6 stycznia 2006r.

2 powiat gołdapski w województwie warmińsko-mazurskim

3 Trochę historii: Pomysł Centrum Edukacji Ekologicznej Szkolenia
Program LEADER+ Założenie plantacji Ewaluacja

4 Cele ogólne programu: efektywne gospodarowanie energią ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania alternatywnych źródeł energii, ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji oraz ograniczenie zużycia paliw kopalnych, poprawa warunków życia mieszkańców wsi, rozwój rolnictwa konkurencyjnego dla produkcji żywności.

5 Zadania programu: Rozpropagowanie pośród lokalnej społeczności idei „zielonej energii” poprzez: prowadzenie akcji informacyjnej wśród młodzieży i rolników, przedstawienie możliwości prowadzenia upraw roślin energetycznych jako uzupełnienie produkcji na cele żywnościowe, Przygotowanie merytoryczne rolników do uprawy wierzby wiciowej i ślazowca poprzez cykl szkoleń. Wyłonienie osób zainteresowanych zaangażowaniem w budowę systemu produkcji , obrotu i wykorzystania biomasy jako nośnika energii.

6 Zadania programu: Określenie potencjału i potrzeb w zakresie biomasy:
sporządzenie bilansu biomasy w regionie, określenie możliwości produkcji roślin energetycznych, analizy dotyczące możliwości lokalnego zastosowania paliw niekonwencjonalnych, badanie wpływu rozwoju produkcji i zastosowania paliw alternatywnych na środowisko naturalne i na sytuację społeczno-ekonomiczną regionu. Założenie pilotowych plantacji wierzby z materiału własnego Stowarzyszenia. Sformalizowanie statusu Lokalnej Grupy Działania i określenie jej dalszych zadań.

7 Program skierowany jest do:
wszystkich użytkowników energii, szczególnie zaś do jednostek samorządowych (gminnych i powiatowych), rolników (w trzech gminach) z powiatu gołdapskiego, obszaru potencjalnych wielkohektarowych upraw wierzb krzewiastych do celów energetycznych. przedsiębiorców powiatu gołdapskiego, którzy zamierzają wykorzystać biomasę na potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa lub w inny sposób zracjonalizować wykorzystanie energii.

8 Etap I: Przeszkolenie pracowników starostwa, gmin oraz innych osób kluczowych z perspektywy realizacji Programu w zakresie racjonalnego wykorzystania energii na poziomie lokalnym wraz ze stworzeniem modelowego opracowania dla jednego z obiektów. Popularyzacja idei pozyskania energii z wikliny oraz innych rodzajów biomasy, działania edukacyjne wśród rolników oraz dla samorządów gminnych, połączone z wyjazdami studyjnymi.

9 Etap II: Zakładanie upraw przydomowych (kilkuhektarowych) przez rolników, praktyczna nauka zakładania i pielęgnacji plantacji. Kształcenie młodzieży w celu zapewnienia długofalowych efektów projektu.

10

11

12 Pędy wierzby uszkodzone przez gąsienice niereślanki wierzbówki

13

14 Etap III: Założenie upraw wielkohektarowych (na ziemiach indywidualnych rolników oraz ziemi agencyjnej). Powstanie kotłowni zasilanych biomasą. Utworzenie przedsiębiorstwa produkującego energię, w którym rolnicy i przedsiębiorcy staną się akcjonariuszami.

15 Oczekiwane rezultaty:
wyzwolenie aktywności i przedsiębiorczości szczególnie wśród młodej części społeczeństwa, rozbudzenie świadomości powstającej szansy na sukces dla rolników i ludzi przedsiębiorczych, zjednoczenie lokalnej społeczności wokół idei „zielonej energii”, wywołanie postaw proekologicznych, powstanie świadomości perspektyw lepszej przyszłości.

16 W dalszej perspektywie efektem realizacji projektu będzie powstanie kilkudziesięciu nowych miejsc pracy w otoczeniu producentów biomasy (przetwórstwo, transport, handel). Efektem dodatkowym będzie stworzenie koncepcji założeń do nowej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejski na szczeblu powiatu.

17

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: Wojciech Potepa
Stowarzyszenie Osada Ekologiczna EKO – SMART Tel:


Pobierz ppt "„Lokalne Wykorzystanie Biomasy Na Przykładzie Programu LEADER+”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google