Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY

2 Nawiązanie ściślejszej i szerszej współpracy z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego, służącej lepszemu rozwojowi firm Marketing usług i instrumentów Powiatowego Urzędu Pracy mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy

3 Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami z terenu Powiatu Cieszyńskiego poprzez systematyczne wizyty pośredników pracy u pracodawców 1. Pozyskiwanie informacji o obecnych i przyszłych potrzebach pracodawców w zakresie: - potrzeb kadrowych pracodawcy - oczekiwań pracodawcy względem Powiatowego Urzędu Pracy 2. Pozyskiwanie ofert pracy 3. Diagnozowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w zakresie: - ustalenia potrzeb kadrowych pracodawców ze względu na zawody - ustalenia zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

4 WIZYTA POŚREDNIKA PRACY U PRACODAWCY UZYSKANIE RZETELNEJ INFORMACJI BEZ KONIECZNOŚCI OPUSZCZANIA FIRMY MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERTY PRACY W TRAKCIE WIZYTY USPRAWNIENIE KONTAKTÓW POMIĘDZY URZĘDEM PRACY A PRACODAWCĄ ZACIEŚNIENIE LUB NAWIĄZANIE KONTAKTU Z PRACODAWCĄ W PERSPEKTYWIE DŁUGOFALOWEJ WSPÓŁPRACY WYJAŚNIENIE FUNKCJONOWANIA POŚREDNICTWA PRACY ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW I USŁUG, OFEROWANYCH PRZEZ URZĄD PRACY USPRAWNIENIE KONTAKTÓW POMIĘDZY PRACODAWCĄ I URZĘDEM PRACY KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW KORZYŚCI DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

5 CEL: RÓWNY DOSTĘP PRACODAWCÓW DO INFORMACJI O OFERCIE URZĘDU

6 Terytorialno-przestrzenne – wizyty pośredników pracy u pracodawców z każdej gminy Powiatu Cieszyńskiego Branżowe – ze względu na profil działalności firmy i zapotrzebowanie na zawody Ze względu na ilość zatrudnianych osób – zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe

7 W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 GRUDNIA 2012 ROKU ZEWNĘTRZNI POŚREDNICY PRACY ZWIZYTOWALI ŁĄCZNIE 132 FIRMY Z TERENU CAŁEGO POWIATU CIESZYŃSKIEGO, Z CZEGO 98 PRACODAWCÓW NAWIĄZAŁO WSPÓŁPRACĘ Z URZĘDEM PRACY PO RAZ PIERWSZY CIESZYN – 20STRUMIEŃ – 27 USTROŃ – 20GOLESZÓW – 6 SKOCZÓW – 18BRENNA – 13 CHYBIE – 5DĘBOWIEC - 2

8

9 pośrednictwo pracy poradnictwo zawodowe wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy staż szkolenia przygotowanie zawodowe prace interwencyjne

10 INSTRUMENT / USŁUGA RYNKU PRACY ILOŚĆ ZAINTERESOWANYCH FIRM Staż62 Doposażenie nowego stanowiska pracy 29 ZAINTERESOWANIE FIRM OFERTĄ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ( w ujęciu ilościowym )

11

12 Powiatowy Urząd Pracy Pracodawcy Partnerzy Rynku Pracy Osoby bezrobotne

13 SEMINARIUM I r. Obowiązujące zasady opłacania składek dla osób prowadzących działalność i zatrudnionych pracowników Łamanie barier na rynku pracy Stres w pracy Systemy motywacyjne Wsparcie z Funduszy Europejskich dla pracodawców SEMINARIUM II r. Doradztwo zawodowe prowadzone przez instytucje rynku pracy na przykładzie PUP w Cieszynie Czynniki wyboru drogi edukacyjno- zawodowej Wybory młodzieży OHP jako realizator Usług Rynku Pracy Praca: zawód czy kompetencje okiem pracodawcy

14

15

16 Mocne strony: Poznanie przedsiębiorców i pracodawców z terenu Powiatu Cieszyńskiego Równy dostęp do informacji o ofercie Powiatowego Urzędu Pracy Wypracowanie płaszczyzny współpracy z lokalnymi pracodawcami Rozbudzenie świadomości pracodawców o oferowanych formach wsparcia

17 Podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz pracodawców Lepsze diagnozowanie potrzeb pracodawców na lokalnym rynku pracy Objęcie kompleksową pomocą pracodawców z terenu Powiatu Cieszyńskiego Zmiana wizerunku Powiatowego Urzędu Pracy na lokalnym rynku pracy

18 Wspieranie rozwoju pracodawców z terenu powiatu poprzez bieżące informacje na temat form wsparcia oraz dostępności środków Podtrzymanie współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy Wsparcie pracodawców w obszarach: kreowania polityki personalnej zwiększenia świadomości pracodawców o usługach oferowanych przez Publiczne Służby Zatrudnienia

19 Rozwój instrumentów ukierunkowanych na wczesną identyfikację indywidualnych potrzeb pracodawców Przekazywanie rzetelnej informacji poprzez organizowanie seminariów tematycznych dla pracodawców Zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie kluczowych stanowisk w Powiatowym Urzędzie Pracy Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników Urzędu Pracy

20 Słabe strony: Czynniki terytorialno- geograficzne Ograniczenia czasowe Mentalność pracodawców, stereotyp urzędnika Rozbieżność wzajemnych oczekiwań Negatywny stosunek wynikający z wcześniejszych doświadczeń

21 Anna Grenda- Czakon – pośrednik pracy I stopnia Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Tel wew


Pobierz ppt "WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI REALIZACJA I EFEKTY ZEWNĘTRZNEGO POŚREDNICTWA PRACY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google