Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokumentacja realizacji projektu w ramach konkursu „Granty dla Szkół”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokumentacja realizacji projektu w ramach konkursu „Granty dla Szkół”"— Zapis prezentacji:

1 Dokumentacja realizacji projektu w ramach konkursu „Granty dla Szkół”

2 Skuteczni w poszukiwaniu pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu
Alicja Kościelniak, Małgorzata Krzeczkowska- Wdowiuk, Beata Olszewska

3 Dokąd zmierzam? Kim chcę być?

4 „Skuteczni w poszukiwaniu pracy”
Cel projektu: Przygotowanie uczniów do aktywnego i świadomego poszukiwania pracy oraz do wejścia i funkcjonowania na rynku pracy. W działaniach projektowych uczestniczy 30 uczniów z klas objętych projektem SKK oraz wybiórczo uczniowie z klas maturalnych

5 Działania Spotkanie ze Szkolnym Doradcą Zawodowym;
Organizacja sympozjum „Droga do sukcesu zawodowego”; Spotkanie z pracodawcami. Udział uczniów w zajęciach „Lekcja u pracodawcy”; Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery i Klubu Pracy; Zapoznanie z aktywnymi metodami poszukiwania pracy;

6 „Droga do sukcesu zawodowego”
18 października 2012, w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, w Zespole Szkół Ekonomicznych zostało zorganizowane sympozjum „Droga do sukcesu zawodowego”. Spotkanie dotyczyło szeroko pojętego poradnictwa zawodowego, usług oferowanych przez powołane do tego instytucje, szkolnictwa zawodowego oraz praktyk zawodowych. Sympozjum miało dać odpowiedź na pytanie: kto, kiedy i jak może pomóc młodemu człowiekowi na drodze do sukcesu zawodowego?

7 „Droga do sukcesu zawodowego”
Podczas sympozjum uczniowie mieli okazję do wysłuchania wystąpień takich specjalistów jak: pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu, naczelnik Wydziału Usług Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu, lider Klubu Pracy w Brzegu, pośrednik pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Brzegu, doradca w Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej przy Wojewódzkiej Komendzie OHP w Opolu

8 „W szkole” Uczniowie w ramach zajęć teoretycznych w szkole poznali:
infrastrukturę systemów logistycznych szczególnie budowle magazynowe urządzenia techniczne wykorzystywane w magazynach

9 „Lekcja u pracodawcy” W dniach r. w ramach łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Hurtowni Artykułów Spożywczych „Darex” w Brzegu : „Lekcja u pracodawcy”

10 „Lekcja u pracodawcy” Pobyt w przedsiębiorstwie „Darex” umożliwił
skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką gospodarczą. Uczniowie poznali: rozmieszczenie poszczególnych stref magazynowych w tej firmie, procesy kompletacji i wydania realizowane w przedsiębiorstwie, zobaczyli jak wykorzystuje się urządzenia transportowe i manipulacyjne

11 Spotkanie z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery i Klubu Pracy
W grudniu odbyły się spotkania z przedstawicielami Młodzieżowego Centrum Kariery i Klubu Pracy na temat rynku pracy. W ramach spotkania omówiona została definicja rynku pracy, zawody, które w przyszłych latach mogą zapewnić młodym ludziom zatrudnienie oraz te, które są bez przyszłości. Uczniowie dowiedzieli się jak efektywnie poszukiwać pracy oraz do jakiej instytucji mogą się zwrócić o pomoc w trakcie jej poszukiwania.

12

13 Zapoznanie z aktywnymi metodami poszukiwania pracy
Również w grudniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach z panią Alicją Kościelniak podczas których zostali zapoznani z aktywnymi metodami poszukiwania pracy

14 Działania II półrocze Zapoznanie z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i angielskim; Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych; Zapoznanie z zasadami autoprezentacji; Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej; Wykorzystanie strategiczno – ekonomicznych gier planszowych; Prezentacja zawodów podczas „Dni Otwartych Szkoły”.

15 Zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych w języku polskim i angielskim
7 i 14 stycznia młodzież naszej szkoły uczyła się w jaki sposób przygotować dokumenty aplikacyjne w języku polskim i angielskim. Zajęcia prowadzone były przez panią Alicję Kościelniak i Małgorzatę Krzeczkowską- Wdowiuk. Uczniowie zapoznali się z zasadami tworzenia CV oraz pisania podania o pracę. Poznali słownictwo i zwroty używane w listach formalnych, szczególnie w języku angielskim.

16 Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
W lutym teoria została zastosowana w praktyce. Uczniowie tworzyli własne dokumenty aplikacyjne. Każdy uczeń musiał znaleźć ogłoszenie o pracę, które najbardziej odpowiadało jego (na razie fikcyjnemu) wykształceniu, umiejętnościom i zainteresowaniom. Następnie sporządzali na komputerze swoje CV oraz podanie o pracę.

17 Zapoznanie z zasadami autoprezentacji
W marcu pani pedagog Magdalena Kamion zapoznała uczestników projektu z zasadami autoprezentacji. Uczniowie uczyli się jak korzystnie zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najważniejszym elementem zajęć było poznawanie sposobów minimalizowania stresu podczas wystąpień publicznych. Prowadzone były również ćwiczenia relaksacyjne.

18 Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
W ramach projektu uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Nauczycielki Alicja Kościelniak i Beata Olszewska wcieliły się w rolę pracodawców i prowadziły z uczniami rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim, natomiast pani Małgorzata Krzeczkowska-Wdowiuk w języku angielskim.

19 Wykorzystanie strategiczno – ekonomicznych gier planszowych
Przez cały okres grantu pani Beata Olszewska prowadziła zajęcia z grami planszowymi, podczas których uczniowie kształcili umiejętności analizowania sytuacji, dobierania strategii, mierzenia rezultatów i wyciągania wniosków. Doskonalili komunikację z rynkiem, analizowali potrzeby, wydatki, gospodarowali zasobami adekwatnie do poczynań innych współgraczy. Uczniowie podejmowali odpowiedzialność za swoje decyzje, rozwiązywali problemy (np. z brakiem surowców, gotówki).

20 Prezentacja zawodów podczas „Dni Otwartych Szkoły”
Pierwszym sprawdzianem umiejętności autoprezentacji i kreatywności były Dni Otwarte w Zespole Szkół Ekonomicznych. Uczniowie prezentowali gimnazjalistom naszą szkołę, kierunki kształcenia i zachęcali ich do kontynuowania nauki w naszej szkole.

21 Prezentacja zawodów podczas „Dni Otwartych Szkoły”

22 Prezentacja zawodów podczas „Dni Otwartych Szkoły”


Pobierz ppt "Dokumentacja realizacji projektu w ramach konkursu „Granty dla Szkół”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google