Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

2 Rola doradcy zawodowego w kształceniu ustawicznym Emilia Gralewska Doradca zawodowy Łódź, 15 listopada 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

3 Kształcenie ustawiczne: -Proces odnawiania kwalifikacji ogólnych i zawodowych; -Proces doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych; - Proces trwający przez całe życie człowieka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

4 Kształcenie ustawiczne całość aktywności poznawczych podejmowanych w trakcie życia z myślą o pogłębieniu wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji (z przyczyn osobistych, społecznych lub zawodowych). Źródło: Philippe Tissot, Terminology of vocational training policy. A multilingual glossary for an enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communites, Luxembourg 2004 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

5 Poradnictwo zawodowe: jedną z form pomocy młodzieży i dorosłym w odnalezieniu się na rynku pracy jest doradztwo edukacyjne i zawodowe świadczone przez podmioty publiczne np.: Ośrodki Doradztwa Zawodowego, Akademickie Biuro Karier, Urzędy Pracy, Centra Informacji Zawodowej i Planowania Kariery. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

6 Całożyciowe poradnictwo kariery Ciągły proces umożliwiający obywatelom w każdym wieku i w każdym momencie ich życia określenie: zdolności, kompetencji, zainteresowań, potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych, szkoleniowych i zawodowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

7 Samokształcenie Proces uczenia się prowadzony świadomie, z możliwością wykorzystania różnych form pomocy innych osób lub instytucji. Jest to proces samodzielnie prowadzonego uczenia się, którego cele, treść, formy, źródła i metody dobiera i ustala osoba ucząca się. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

8 Metody samokształcenia uczestnictwo w studiach, kursach, szkoleniach, warsztatach, uczestnictwo w odczytach, prelekcjach, wykładach otwartych, w sympozjach, seminariach, konferencjach branżowych. lektura literatury fachowej, lektura czasopism branżowych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

9 korzystanie z zasobów Internetu, zorganizowanie grupy samokształceniowej także w formie wirtualnej, np. pod postacią forum czy grupy dyskusyjnej (dyskusja, inspiracja, motywacja, pomoc), udział w telewizyjnych i radiowych programach edukacyjnych, kursy do samodzielnej nauki dostępne na różnych nośnikach informacji np. płytach CD. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

10 uczący się Liceum dla dorosłych uczelnie wyższe cechy rzemiosł zakłady doskonalenia zawodowego centra kształcenia praktycznego centra kształcenia nauczycieli centra kształcenia ustawicznego szkoły policealne uniwersytety III wieku kursy i szkolenia: - PUP, WUP, OHP - instytucje szkoleniowe

11 Dzięki poradnictwu zawodowemu ludzie mogą: sprawniej funkcjonować w świecie pracy, realizować się przez zajęcia zawodowe, doskonalić się, kształcić, odkrywać swoje zasoby: intelektualne, emocjonalne, osobowościowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

12 Doradztwo całożyciowe dotyczy człowieka na wszystkich etapach rozwoju: I. Przygotowanie do szkoły II. Szkoła podstawowa III. Gimnazjum IV. Szkoła Ponadgimnazjalna: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

13 V. Szkoła Policealna VI. Studia VII. Kształcenie nieformalne VIII. Kursy kwalifikacyjne IX. Praca zawodowa X. Emerytura - samorealizacja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

14 Ośrodek Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10 uczący się Konkursy Warsztaty, Spotkania młodzieży z pracodawcami Doradztwo indywidualne Badania psychologiczne Badania predyspozycji Informacja zawodowa, Baza szkół

15 Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: doskonalenie nauczycieli kształcenie ustawiczne m.in. Akademia Seniora kształcenie młodzieży np. Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej, Akademia Młodych Twórców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10

16 Dziękuję za uwagę Jeśli nie wiesz dokąd płyniesz, wiatry pomyślne nie będą ci sprzyjały. SENEKA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL /10


Pobierz ppt "W kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych – konferencja podsumowująca kampanię Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google