Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inspiracją do opracowania innowacji Bezpieczeństwo publiczne stały się dla nas refleksje wychowawców klas oraz spostrzeżenia funkcjonariuszy Policji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inspiracją do opracowania innowacji Bezpieczeństwo publiczne stały się dla nas refleksje wychowawców klas oraz spostrzeżenia funkcjonariuszy Policji."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Inspiracją do opracowania innowacji Bezpieczeństwo publiczne stały się dla nas refleksje wychowawców klas oraz spostrzeżenia funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli prokuratury po spotkaniach z młodzieżą w ramach zapobiegania przestępczości wśród nieletnich. Wszyscy byli zgodni, że uczniowie w większości nie znają podstawowych przepisów prawa i nie są świadomi konsekwencji wypływających z jego naruszania.

4 Drugim powodem opracowania innowacji było zainteresowanie uczniów poszerzoną edukacją w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Naszym celem stało się: poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie obowiązującego prawa poszanowanie prawa skuteczne kształtowanie w młodych ludziach odpowiedzialności za własne czyny zbudowanie zaufania do Policji i innych służb mundurowych rozbudzenie szacunku do munduru pogłębienie zainteresowań uczniów w zakresie bezpieczeństwa publicznego ułatwienie wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

5 Na realizację treści objętych innowacją przeznacz one są 3 godziny tygodniowo zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. Treści ujęte są w następujące bloki tematyczne: Współpraca Policji ze społeczeństwem. Prawo karne i inne dziedziny prawa. Wstęp do prawoznawstwa. Elementy patologii i kryminologii. Kryminalistyka. Etyka zawodowa. Musztra indywidualna na poziomie podstawowym. Samoobrona i techniki interwencji. Zajęcia w zakresie bezpieczeństwa publicznego odbywa ją się w szkole, raz w miesiącu przyjm ują formę całodziennych zajęć poza szkołą. W każdym roku szkolnym uczniowie mają zaplanowany kilkudniowy ob ó z szkoleniowy.

6 Czas trwania innowacji Innowacja zostanie wdrożona od 1 września 2009 roku. Obejm uje cały trzyletni cykl kształcenia. Jej koniec przewiduje się na kwiecień 2012 roku. Ewaluacja przewidywana jest na zakończenie cyklu kształcenia w roku 2012. Źródła finansowania innowacji Wprowadzenie innowacji było możliwe dzięki Urzędowi Miasta Skierniewice, który zagwarantował dodatkowe środki finansowe na realizację 2 godzin zajęć w tygodniu. Trzecia godzina jest realizowana w ramach godzin do dyspozycji dyrektora.

7 Cele ogólne: Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie taktyki zapobiegania przestępczości. Opanowanie podstaw prawa karnego i procesowego. Opanowanie wiedzy i umiejętności z udzielania pomocy przedlekarskiej. Opanowanie podstaw: wiedzy, umiejętności, pojęć i działań w zakresie kryminalistyki, kryminologii i wiktymologii. Opanowanie wiedzy i umiejętności strzeleckich. Rozwijanie sprawności fizycznej- pokonywania toru przeszkód. Poznanie i wykorzystanie technik samoobrony. Nabycie wiedzy na temat zadań, uprawnień i obowiązków Policji. Opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie prewencji oraz ruchu drogowego.

8 Metody pracy z uczniem są dostosowane do różnych typów zajęć, prowadzonych zarówno w szkole, jak i poza nią. Wśród nich znajdą się: Metody oparte na słowie: wykład, opis, pogadanka. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami wykorzystają je przede wszystkim na lekcjach wprowadzających poszczególne bloki tematyczne i przeznaczonych na omówienie wiadomości teoretycznych. Z aję cia praktyczn e w terenie, na strzelnicy, na placu ćwiczebnym Metody aktywizujące: sytuacyjna, problemowa

9 symulacje typowych sytuacji związanych ze służbami mundurowymi ćwiczenia sprawności fizycznej ćwiczenia praktyczne w różnych wydziałach jednostek Policji sporządzanie dokumentacji służbowej i prawnej

10

11

12


Pobierz ppt "Inspiracją do opracowania innowacji Bezpieczeństwo publiczne stały się dla nas refleksje wychowawców klas oraz spostrzeżenia funkcjonariuszy Policji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google