Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIM JEST SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIM JEST SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY?"— Zapis prezentacji:

1

2 KIM JEST SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY?

3 To osoba udzielająca pomocy – w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych – młodzieży w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia. Uwzględnia przy tym ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracuje z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów.

4 TERMINY KONSULTACJI Zajęcia z uczniami – na zastępstwach (praca w grupach), w każdy czwartek na 6 godzinie lekcyjnej (rozmowy indywidualne), w innym terminie według potrzeb indywidualnych uczniów (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem). Zajęcia z rodzicami – 1-2 razy w roku szkolnym (na zebraniach) oraz według potrzeb indywidualnych (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem). Spotkania dla nauczycieli – według indywidualnych potrzeb zainteresowanych.  

5

6 ZADANIA SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO

7 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

8 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących: a) rynku pracy, b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, c) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych, d) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, e) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie;

9 Analiza ankiety skłonności zawodowych
4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom. 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej. 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę. Warsztaty dla uczniów Analiza ankiety skłonności zawodowych

10 Szkolenie dla rodziców Szkolenie dla nauczycieli
7. Wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami. Szkolenie dla rodziców Szkolenie dla nauczycieli

11 8. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki. 9. Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

12 Pół żartem, pół serio - Jasiu, kim zostaniesz w przyszłości
Pół żartem, pół serio   - Jasiu, kim zostaniesz w przyszłości? - Najpierw lekarzem, bo tak chce mamusia, potem nauczycielem, bo tak chce tatuś, a na koniec marynarzem, bo tak ja chcę.

13


Pobierz ppt "KIM JEST SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google