Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ -czyli decyduj o sobie Ekonomia na co dzień Program realizowany wspólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ -czyli decyduj o sobie Ekonomia na co dzień Program realizowany wspólnie."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ -czyli decyduj o sobie Ekonomia na co dzień Program realizowany wspólnie przez:

2 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ -czyli decyduj o sobie Program dla uczniów klas gimnazjalnych Wprowadzają go: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, doradcy zawodowi, pedagodzy szkolni wychowawcy klas. Ekonomia na co dzień Nr dopuszczenia DKOS-5002-61/03

3 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Uczeń realizując program: wzmacnia swoje mocne strony, planuje swoją przyszłość, podejmuje decyzje dotyczące dalszej drogi edukacyjnej i wyboru zawodu, kształtuje nawyki konsumenckie, uczy się poruszania się w świecie finansów, uczy się gospodarowania własnymi zasobami.

4 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Nauczycielom oferujemy: szkolenia przygotowujące do realizacji zajęć w gimnazjum, podręcznik ze scenariuszami zajęć oraz materiałami edukacyjnymi dla ucznia, materiały edukacyjne do prowadzenia spotkań z rodzicami, radą pedagogiczną, warsztaty dla nauczycieli realizujących program, merytoryczne konsultacje przez cały okres realizacji programu, możliwość publikowania swoich materiałów edukacyjnych na stronach internetowych Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, korzystanie z materiałów zamieszczonych na naszych stronach internetowych.

5 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela Program obejmuje następujące obszary: Elementarne pojęcia ekonomiczne np. podaż, popyt, koszt alternatywny, budżet; Poznawanie siebie – określanie swoich zainteresowań, predyspozycji, kreowanie własnego wizerunku; Wybór drogi edukacyjnej – poznanie i wytyczanie dalszej drogi edukacyjnej, decydowanie o własnej przyszłości, konfrontowanie swoich predyspozycji z wymaganiami zawodu, podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do funkcjonowania w dorosłym życiu Rynek pracy, podjęcie działalności gospodarczej – podejmowanie różnych form aktywności przygotowujących do pracy zawodowej, elastyczność na zmieniającym się rynku pracy; sporządzanie dokumentów przy ubieganiu się o pracę ( CV, list motywacyjny, rozpoczęcie działalności gospodarczej) Planowanie działań – wyznaczanie celów, określanie działań prowadzących do ich realizacji, przewidywanie konsekwencji dokonywanych wyborów; Gospodarowanie własnymi zasobami- czas jako wartość ekonomiczna, zarządzanie środkami finansowymi, funkcjonowanie banków – korzystanie z usług banku, korzystanie z praw konsumenta.

6 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela

7 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przewodnik dla nauczyciela Treści nauczania Osiągnięcia ucznia Udział konsultanta Źródła informacji dodatkowych Przegląd tematyki:

8 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Scenariusz zajęć zawiera: Cele Oczekiwane rezultaty Wprowadzane pojęcia Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Przewodnik dla nauczyciela

9 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przykładowy scenariusz Cel Oczekiwane rezultaty Wprowadzane pojęcia Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela Scenariusz zajęć zawiera:

10 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przykładowy scenariusz Cel Oczekiwane rezultaty Wprowadzane pojęcia Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela Materiały dla ucznia Scenariusz zajęć zawiera:

11 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Przykładowy scenariusz Wzory foliogramów Cel Oczekiwane rezultaty Wprowadzane pojęcia Spis materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć Proponowany przebieg zajęć Materiał informacyjny dla nauczyciela Materiały dla ucznia Scenariusz zajęć zawiera:

12 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Korzystanie z notesu wdraża ucznia do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Uczy planowania i podejmowania decyzji finansowych. Szkolny notes finansowy Materiał dla ucznia

13 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Praca z poszczególnymi kartami motywuje ucznia do racjonalnego planowania, drogi edukacyjnej i zawodowej. Karta pracy ucznia Materiał dla ucznia

14 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Plansze dydaktyczne Materiały dla nauczyciela

15 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Plansze dydaktyczne Materiały dla nauczyciela

16 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Materiały dla rodziców Program stwarza szansę do zbudowania pomostu między młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

17 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Ekonomia w szkolnej ławie Przewodnik zawiera zbiór scenariuszy lekcji przedmiotowych z propozycją realizacji zagadnień ekonomicznych. Obejmuje hasła programowe z przedmiotów: Matematyka Geografia Język polski Historia Język angielski Informatyka

18 Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień Koordynator programu Urszula Sierżant Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Oddział Regionalny FMP ul. Legionów 27 81-405 Gdynia tel./fax: 48 58 622-13-42 e-mail: sierzant@junior.org.plsierzant@junior.org.pl Zapraszamy na naszą stronę internetową www.junior.org.pl


Pobierz ppt "Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ekonomia na co dzień EKONOMIA NA CO DZIEŃ -czyli decyduj o sobie Ekonomia na co dzień Program realizowany wspólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google